Stabal y March

Abersoch, North Wales Coast

 • 5 Star
 • Bwthyn Gwyliau 5 seren wedi ei leoli ar fferm deuluol draddodiadol. Lleoliad gwych, 1 filltir yn unig o draeth tywod Abersoch gyda nifer o fwytai, tafarndai a siopau da.

You can book this property from:

 • £763 per week
 • £109 per night
 • 5 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mae bwthyn gwyliau Stabal y March mewn lleoliad gwych, 1 milltir o Abersoch ym Mhenrhyn Llyn. Saif ar fferm deuluol draddodiadol o gig eidion a defaid ac fe’i trawsnewidiwyd yn gelfydd o hen stabl i fwthyn hunan-ddarpar sy’n berffaith ar gyfer teuluoedd. Ymysg yr enghreifftiau gorau o fythynnod gwyliau yn Abersoch mae 10 munud yn unig ar droed i’r traeth tywodlyd agosaf, Llwybr Arfordirol Llyn, chwaraeon dwr, nifer o dai bwyta gwerth chweil, siopau, tafarndai a llawer mwy.

Llawr Gwaelod

Mae bwthyn gwyliau’r Stabal yn cynnig cyfuniad difyr o drawstiau yn ardal y gegin/lolfa. Mae’r lle tân gyda’r stôf llosgi coed trydan yn nodwedd amlwg yn y lolfa, yn ogystal â’r ddwy soffa ledr sy’n eich gwahodd i eistedd ac ymlacio. Ymhlith holl gyfarpar y gegin ceir golchwr llestri, oergell, microdon a bwrdd gyda lle i 6 eistedd o’i amgylch.

Ceir tair ystafell wely - 2 ystafell ddwbl, un gydag ystafell ymolchi en-suite ac mae gan y drydedd ystafell wely wlâu twin. Mae yna ystafell ymolchi arall ar wahân sy’n cynnwys bath/cawod.

Gardd

Tu blaen y bwthyn ceir ardal patio gyda dodrefn gardd lle gellir mwynhau'r golygfeydd arbennig.

Gwybodaeth Ychwanegol

 

 • Os ydych yn edrych am grwp o fythynnod gwyliau 5 seren yn Abersoch, mae 3 bwthyn hunanarlwyo arall ar y safle gan gynnwys Y Granar drws nesaf.
 • Trydan a gwres canolog yn gynwysedig.
 • Lleiniau gwely a thyweli yn cael eu darparu.
 • Cot a chadair uchel ar gael ar gais. Dewch a’ch dillad gwely eich hunain i’r cot.
 • Ystafell golchi dillad i'w rannu gyda chyfleusterau smwddio.
 • O fis Ionawr 2019 ymlaen yn unig - Mae croeso i 1 anifail anwes am £25 ychwanegol. Nodwch os gwelwch yn dda mai dim ond yn yr ystafell fyw y caiff yr anifail anwes fod a ni ddylid ei adael yn y bwthyn ar ei ben ei hun.
 • Dim ysmygu.
 • Caniateir gwyliau byr, gwyliau penwythnos a gwyliau yn ystod yr wythnos yn ystod y tymor tawel. Gweler mwy o fanylion o dan ‘Prisiau’.

 

Location