Stabal y March

Abersoch, North Wales Coast

 • 5 Star
 • Bwthyn Gwyliau 5 seren wedi ei leoli ar fferm deuluol draddodiadol. Lleoliad gwych, 1 filltir yn unig o draeth tywod Abersoch gyda nifer o fwytai, tafarndai a siopau da.

You can book this property from:

 • £763 per week
 • £109 per night
 • 5 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mae bwthyn gwyliau Stabal y March mewn lleoliad gwych, 1 milltir o Abersoch ym Mhenrhyn Llyn. Saif ar fferm deuluol draddodiadol o gig eidion a defaid ac fe’i trawsnewidiwyd yn gelfydd o hen stabl i fwthyn hunan-ddarpar sy’n berffaith ar gyfer teuluoedd. Ymysg yr enghreifftiau gorau o fythynnod gwyliau yn Abersoch mae 10 munud yn unig ar droed i’r traeth tywodlyd agosaf, Llwybr Arfordirol Llyn, chwaraeon dwr, nifer o dai bwyta gwerth chweil, siopau, tafarndai a llawer mwy.

Llawr Gwaelod

Mae bwthyn gwyliau’r Stabal yn cynnig cyfuniad difyr o drawstiau yn ardal y gegin/lolfa. Mae’r lle tân gyda’r stôf llosgi coed trydan yn nodwedd amlwg yn y lolfa, yn ogystal â’r ddwy soffa ledr sy’n eich gwahodd i eistedd ac ymlacio. Ymhlith holl gyfarpar y gegin ceir golchwr llestri, oergell, microdon a bwrdd gyda lle i 6 eistedd o’i amgylch.

Ceir tair ystafell wely - 2 ystafell ddwbl, un gydag ystafell ymolchi en-suite ac mae gan y drydedd ystafell wely wlâu twin. Mae yna ystafell ymolchi arall ar wahân sy’n cynnwys bath/cawod.

Gardd

Tu blaen y bwthyn ceir ardal patio gyda dodrefn gardd lle gellir mwynhau'r golygfeydd arbennig.

Gwybodaeth Ychwanegol

 

 • Os ydych yn edrych am grwp o fythynnod gwyliau 5 seren yn Abersoch, mae 3 bwthyn hunanarlwyo arall ar y safle gan gynnwys Y Granar drws nesaf.
 • Trydan a gwres canolog yn gynwysedig.
 • Lleiniau gwely a thyweli yn cael eu darparu.
 • Cot a chadair uchel ar gael ar gais. Dewch a’ch dillad gwely eich hunain i’r cot.
 • Ystafell golchi dillad i'w rannu gyda chyfleusterau smwddio.
 • O fis Ionawr 2019 ymlaen yn unig - Mae croeso i 1 anifail anwes am £25 ychwanegol. Nodwch os gwelwch yn dda mai dim ond yn yr ystafell fyw y caiff yr anifail anwes fod a ni ddylid ei adael yn y bwthyn ar ei ben ei hun.
 • Dim ysmygu.
 • Caniateir gwyliau byr, gwyliau penwythnos a gwyliau yn ystod yr wythnos yn ystod y tymor tawel. Gweler mwy o fanylion o dan ‘Prisiau’.

 

Location

Stabal y March is one of a pair of semi-detached Abersoch holiday cottages, located on the grounds of a coastal, family run beef and sheep farm. Situated 1 mile from the village of Abersoch and just a 10 minute walk from the nearest sandy beach and a range of amenities - a perfect location for your holiday on the Llyn Peninsula in North Wales.

Abersoch, although small, is well supplied with numerous good eating places and shops. It also has a wonderful Blue Flag award winning sandy beach and hosts many national boating events each year. A mile away, the picturesque village of Llangian has a 6th Century Church.

The Lleyn Peninsula, where the Welsh language and way of life still flourish, is renowned for its beautiful beaches and water sport. With nearly 100 miles of stunning coastline, an array of hills of varying height inland plus the majestic mountains of Snowdonia on your doorstep, it’s also a great place to come for a walking holiday.

Take a boat trip to Bardsey Island, a former site of religious pilgrimage, try your hand at fishing, horse-riding or golf and enjoy go-karting, ten-pin bowling, archery etc at Glasfryn Parc. Plas Glyn-y-Weddw, a magnificent Manor with galleries, beautiful gardens and tea room with sea views is well worth a visit, whilst Ffestiniog Railway, castles and the Italian village of Portmeirion are all nearby.

Beaches

Abersoch beach – sandy beach with Blue Flag award. 1 mile

View the Top 10 beaches on the Llyn Peninsula

Watersports

Abersoch beach offers flat water for wakeboarding and waterskiing, sailing, power boating and windsurfing. 1 mile

Porth Neigwl (Hell’s Mouth) is a very popular venue for surfers and body boarders. 2.5 miles

Pwllheli offers one of the finest marinas along Britain’s west coast. 5.5 miles

Find out more about watersports on the Llyn Peninsula

Walking

Llyn Coastal Path – 84 miles around the Llyn Peninsula, from Caernarfon to Porthmadog. Join the path 0.5 mile from the cottage.

Yr Eifl (The Rivals) – Mountain range including the highest point on the Llyn Peninsula. 4.5 miles in length. 15 miles from cottage.

Fishing

Read more about the range of opportunities to go fishing on the Llyn Peninsula – suitable options for all ages.

Golf

Abersoch Golf Club - 18 hole golf course, adjoining the beach. 1.5 miles

Llyn Golf Centre – Pen-y-Berth. 15 bay driving range, practice green and bunker and 9 hole golf course with sea views. For beginners and advanced players - hire clubs available. 3 miles

Pwllheli Golf Club - 18 hole golf course, suitable for golfers of all ages and abilities. 6 miles

Nefyn and District Golf Club - 26 holes, offering two cliff top 18 hole courses set in spectacular coastal scenery. 11 miles

Horse-riding

Llanbedrog Riding Stables - Horse-riding lessons etc. Beach and hill rides. 1.5 miles

Cilan Riding Centre – Abersoch. Beach rides and more. Great for kids and novices. 4 miles

Pen Llyn Stud & Riding Centre – Pwllheli. Stud farm and rides for any level of experience. 7 miles

Find our more about horse-riding on the Llyn Peninsula

Cycling

Find out more about cycling on the Llyn Peninsula