Stabal Bodran

Abergele, North Wales Coast

 • 4 Star Gold
 • Mae gwyliau ymlaciol yn eich aros yn y llety hwn sydd wedi ei leoli yng nghefn gwlad Cymru.

You can book this property from:

 • £485 per week
 • £69 per night
 • 4 Star Gold

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Cawod

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 09.00

Description

Mae gwyliau ymlaciol yn eich aros yn y llety hwn sy wedi ei leoli yng nghefn gwlad hyfryd Cymru. Mae'n bell o bopeth ond eto ond 5 milltir i ffwrdd o'r A55, sy'n caniatau mynediad rhwydd i holl atyniadau Gogledd Cymru. Mae'r llety newydd ei adnewyddu ac yn cynnig awyrgylch tawel a heddychlon. Mwynhewch ymlacio yn y baddon sy'n sefyll ar ben ei hun, neu cymerwch amser allan i fwynhau cefn gwlad o'ch gardd breifat. Mae dau lety arall gerllaw, y ddau gyda twba poeth, fyddai'n berffaith ar gyfer grwpiau teuluol neu ffrindiau fyddai'n dymuno dod at ei gilydd.

Llawr Gwaelod

Cegin - naws gwledig gyda nodweddion cyfoes. Unedau llwyd golau gyda wyneb gweithio pren. Offer yn cynnwys peiriant golchi llestri, popty trydan a hob serameg, oergell/rhewgell. Bwrdd bwyta i ddau ar gyfer nosweithiau rhamantus.

Lolfa - ystafell ymlaciol gyda thrawstiau agored, soffa gyfforddus, bwrdd coffi, teledu Smart gyda freesat a bwrdd pêldroed.

Llawr Cyntaf

Ystafell gyda gwely maint king, teledu Smart gyda freesat, cadair gyfforddus a chypyrddau dillad.

Ystafell ymolchi gyda bath, cawod arwahan, basn, toiled a rheilen sychu tywelion.

Gardd

Lawnt breifat a chaeedig, patio gyda bwrdd a chadeiriau gyda golygfeydd anhygoel. Barbaciw.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys wyau lleol, sgons/cacennau cri, te, coffi, siwgwr a llaeth      
 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig    
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig    
 • Sychwr gwallt ar gael    
 • Wi-fi ar gael
 • Gemau bwrdd    
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu tu mewn y llety    
 • Cot trafeilio, cadair uchel a gât i'r grisiau ar gael os dymunir. Dewch â dillad eich hun i'r cot  
 • Darperir y canlynol:
  • Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri/tabledi i'r peiriant, clytiau, ffoil a ffilm glynu  
  • Ystafell ymolchi: sebon hylif a 2 rolyn papur i bob toiled   
  • Cynnyrch glanhau cyffredinol   
 • Lle parcio ar y safle 

Location