Plas y Mor

Aberdaron, North Wales Coast

 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats
 • Os yn edrych am rywle arbennig i dreulio eich gwyliau, does dim rhaid edrych ymhellach na’r llety hwn i 14 yn Rhiw, Pen Llyn gyda golygfeydd anhygoel o'r môr.

You can book this property from:

 • £1,863 per week
 • £266 per night
 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Ystafell chwaraeon
 • Twb poeth
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 3 o welyau king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 4 o welyau sengl
 • 1 gwely bync

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 5 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Ystafell wlyb

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn
 • Ystafell wlyb

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Os yn edrych am rywle arbennig i dreulio eich gwyliau, does dim rhaid edrych ymhellach na’r llety hwn gyda golygfeydd anhygoel o’r môr. Ty 5 seren enfawr mewn lleoliad ysblennydd ydy Plas y Môr, o fewn ei ardd ei hun ac yn edrych allan dros draeth tywodlyd 4 milltir o hyd. Yn cyfuno heddwch a phreifatrwydd, mae’n cynnig y man perffaith ar gyfer grwpiau mawr neu gynulliad teuluol. Llety helaeth, gyda nodweddion ychwanegol gwych megis ystafell chwaraeon - dyma Benrhyn Llyn ar ei orau.

Llawr Gwaelod

Byddai’n bosib treulio eich gwyliau cyfan yn y gegin/ystafell fwyta enfawr! Mae’r chwe panel gwydr yn fframio golygfa ddihafal o draeth Porth Neigwl a thu hwnt i fynyddoedd Eryri, gan ymgorffori drysau patio dwbwl sydd yn agor allan i batio mawr llawr llechen.

Mae’r gegin yn ysgafn, helaeth a modern gyda chypyrddau lliw carreg a llechen lwyd, a thopiau gwenithfaen. Ceir ynddi offer delfrydol ar gyfer grwpiau mawr gyda 2 bopty sengl, 2 olchwr llestri, hob anwytho mawr, oergell uchel a rhewgell arwahan, meicrodon, popty araf a pheiriant gwneud coffi. Mae digonedd o le i eistedd o amgylch y bwrdd bwyta mawr, gydag ynys yn cynnig arwynebedd gweithio ychwanegol neu far brecwast. Mae yno lawr teils, a hyd yn oed stôf llosgi coed, teledu ar y wal a soffa ledr ar gyfer nosweithiau oer y gaeaf!

Mae’r gegin yn cydrannu’r stôf goed ddwy-ochrog gydag ystafell fyw foethus, lle ceir soffa gornel ledr, teledu ar y wal, a charped ar y llawr. Mae tair ffenestr yn golygu fod yr ystafell yn ysgafn a golau, ac yn sicrhau y gwneir y mwyaf o’r golygfeydd anhygoel.

Ceir ail ystafell fyw helaeth gyda lle tân o’r 1920au (ddim mewn defnydd) a dreser Gymreig draddodiadol. Teledu sgrîn fawr a chwaraewr DVD, a charped ar y llawr.

Fe leolir y peiriant golchi, a’r peiriant sychu dillad mewn ystafell arwahan. Mae digon o le yma i gadw cotiau ac esgidiau.

Ystafell gawod sydd ar lefel y llawr gyda rheilen cynhesu tywelion a sychwr dwylo.

Llofft 1 - Llofft fawr ar y llawr gwaelod gydag ystafell ymolchi â chawod ynghlwm, a drysau patio yn agor allan i’r lawnt. Oddi yma gellir edrych allan ar ehangder glas y môr a thraeth mwyaf y Penrhyn. Ystafell heddychlon a phreifat gyda gwely maint king, bynciau a theledu sgrîn fflat.

Mynedfa gyda llawr parquet gwreiddiol.

Llawr Cyntaf

Llofft 2 - Llofft braf gyda gwely haearn maint king.

Llofft 3 - Gwely dwbwl derw a chwpwrdd dillad helaeth. Golygfa braf o fynydd y Rhiw gyda’i garped o grug ac eithin.

Llofft 4 - Gwelyau twin a lle tân wedi ei deilio (ddim mewn defnydd)

Llofft 5 - Mae gwely maint king a dodrefn derw yn y llofft hon, gyda hen le tân â theils glas yn ychwanegu at y moethusrwydd (ddim mewn defnydd)

Mae mynediad bwa hardd o’r 1920au yn arwain i’r ystafelloedd ymolchi yng nghefn y ty:

Ystafell gawod eang gyda rheilen cynhesu tywelion.

Ystafell ymolchi helaeth gyda baddon modern yn sefyll ar ben ei hun. Sinc fawr fodern o arddull ddiwydiannol gyda ffram haearn a rheilen cynhesu tywelion.

Ail Lawr

Man eistedd neilltuedig, yn ddelfrydol ar gyfer plant neu bobl ifanc sydd angen ardal preifat eu hunain i wylio teledu.

Ystafell cawod gyda rheilen cynhesu tyweli.

Llofft 6 - Ystafell ‘twin’ braf.

Gardd

Gardd fawr wedi ei chau i mewn gyda golygfeydd ysblennydd. Patio helaeth gyda dodrefn gardd, yn cynnwys Barbaciw nwy mawr.

Mae’r llety moethus hwn hefyd yn cynnig ystafell chwaraeon gyda bwrdd dartiau, tenis bwrdd, gêm bêldroed, hoci aer, a gêm ‘Connect 4’ fawr. Delfrydol ar gyfer tywydd gwlyb!

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso gyda cynnyrch lleol wrth i chi gyrraedd
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig
 • Basgedaid goed fawr (y gyntaf am ddim) - gellir prynu coed ychwanegol yn lleol yn ystod eich arhosiad
 • Dillad gwelyau, tywelion llaw a bath wedi eu darparu
 • *Gellir archebu triniaethau therapi harddwch a thylino ar gyfer eich arhosiad - manylion pellach ar gael os dymunir*
 • Sychwr gwallt ym mhob llofft
 • Cot a chadair uchel ar gael os oes angen
 • Dim ysmygu o fewn yr adeilad
 • Croeso i hyd at ddau anifail anwes (£30 yr anifail yn ychwanegol)
 • Digonedd o le parcio preifat
 • Noder y mwyaf o westeion ar y safle yw 14 - dim gwersylla ar unrhyw adeg.
 • Mae'r pris yn cynnwys yr holl wres a thrydan yn y llety, ond sylwer fod yna fesurydd (Meter) ar gyfer y gwres yn yr ystafell chwaraeon sydd yn defnyddio darnau £1 neu 20c

Location

This large, detached sea view accommodation is set on the outskirts of the tranquil and unspoilt village of Rhiw. In an elevated position it is ideally placed for enjoying one of the best views on the Llyn Peninsula, if not the whole of Wales. The view of Porth Neigwl (Hells Mouth) and Snowdonia, over to Pembrokeshire on a clear day are breathtaking.

The beautiful coastal village of Aberdaron (4 miles) offers several cafes, shops, bakery and two pubs serving food. The village of Sarn Mellteyrn (also 4 miles) also offers a village shop, butchers, pottery, garage and two pubs. In addition to the Ship and Ty Newydd in Aberdaron, Venetia and Coconut Kitchen in Abersoch (6.5 miles) are also recommended for eating out, as are Bryncynan and Nanhoron Arms in Nefyn (12.5 miles). For a relaxing drink, the two pubs in Aberdaron offer a lovely setting.

The Llyn Peninsula is a designated area of outstanding natural beauty, where the Welsh language and way of life still flourish. It is full of hidden treasures that are just waiting to be discovered and it is also renowned for its beaches and watersports. Plas yn Rhiw, a National Trust early 17th-century manor house with an ornamental garden and wonderful views is within walking distance of your sea view accommodation. It is also worth visiting the pub on the beach in Porthdinllaen and the sacred Bardsey Island (Ynys Enlli) by boat. With nearly 100 miles of stunning coastline it is also worth exploring the coastal path that goes all the way around the Llyn Peninsula.

Nant Gwrtheyrn Language and Heritage Centre (17 miles) is another great attraction within its own hidden bay by the sea. For a fun day out visit Glasfryn Park (go karts, ten pin bowling etc) or if you wish to relax, Plas Glyn-y-Weddw offers a magnificent Manor with galleries, beautiful gardens and tea room with sea views. Snowdon (the highest mountain in Wales), Ffestiniog Railway, Cricieth and Caernarfon castles and the Italian village of Portmeirion also offer great days out.

Beaches
 • Porth Neigwl (Hell's Mouth) - 4 mile sandy beach. Good surf and dog friendly. Restricted access 0.5 miles on foot / 7 miles by car
 • Aberdaron Beach - glorious sandy beach backed by the picturesque village of Aberdaron and all its amenities. 4 miles
 • Abersoch beach – sandy beach with Blue Flag award. 6.5 miles
 • There are also many other great beaches within a short drive of your holiday cottage. Llyn Peninsula's top 10 beaches can be viewed here.
Walking
 • Llyn Coastal Path (part of the All Wales Coast Path). The path can be joined from the doorstep in Rhiw, 0.1 mile from the cottage.
 • Yr Eifl (The Rivals) – Mountain range including the highest point on the Llyn Peninsula. 4.5 miles in length. 16.5 miles.
Horse riding
 • Pen Llyn Stud & Riding Centre – Pwllheli. Stud farm and rides for any level of experience. 6 miles
 • Llanbedrog Riding Stables - Horse-riding lessons etc. Beach and hill rides. 7.5 miles
 • Cilan Riding Centre – Abersoch. Beach rides and more. Great for kids and novices. 8.5 miles
 • Find out more about horse-riding on the Lleyn Peninsula.
Golf
 • Abersoch Golf Club - 18 hole golf course, adjoining the beach. 6.5 miles.
 • Llyn Golf Centre – Pen-y-Berth. 15 bay driving range, practice green and bunker and 9 hole golf course with sea views. For beginners and advanced players - hire clubs available. 9.5 miles
 • Nefyn and District Golf Club - 26 holes, offering two cliff top 18 hole courses set in spectacular coastal scenery. 12 miles
 • Pwllheli Golf Club - 18 hole golf course, suitable for golfers of all ages and abilities. 12 miles.
Watersports
 • Porth Neigwl (Hell’s Mouth) is a very popular venue for surfers and body boarders. Restricted access 0.5 miles on foot / 7 miles by car
 • Abersoch beach offers flat water for wakeboarding and waterskiing, sailing, power boating and windsurfing. 6.5 miles
 • Find out more about watersports on the Llyn Peninsula.
Fishing

Read more about the range of opportunities to go fishing on the Llyn Peninsula – suitable options for all ages.

Cycling

Find out more about cycling on the Lleyn Peninsula.

Top Cat Marine Safari

Enjoy a marine safari trip setting off from Y Rhuol (half a mile from the cottage) by boat around the beautiful coast of the Llyn. Angling trips also available by arrangement or seal spotting in September and October. Diving trips also offered.