Bwthyn Carreg

Aberdaron, North Wales Coast

 • 5 Star
 • Taith fer ar droed i draeth Porth Oer, mae'r llety 5 seren hwn yn cynnig y lleoliad perffaith ar gyfer gwyliau bwthyn arfordirol ar Benrhyn Llyn. Cysgu 8.

You can book this property from:

 • £827 per week
 • £118 per night
 • 5 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Twb poeth

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl
 • 2 o welyau bync

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Dim tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Taith fer ar droed i draeth Porth Oer, mae’r bwthyn 5 seren hwn gyda thwb poeth yn cynnig y lleoliad perffaith ar gyfer gwyliau bwthyn arfordirol ar Benrhyn Llyn. Lleoliad hardd, heddychlon gyda golygfeydd godidog a gardd fawr amgaeedig - perffaith ar gyfer plant neu eich ffrindiau pedair coes. Dim ond 2 filltir i Aberdaron, y pentref mwyaf gorllewinol ar ben Penrhyn Llyn, ble dowch o hyd i gaffis bach, tafarndai/tai bwyta a thraeth tywodlyd arall.

Llawr Gwaelod

Ardal fyw fawr ar gynllun agored – croesawgar iawn ac eang gyda golygfeydd arbennig dros yr ardd amgaeedig ac ymhellach. Gwres o dan y llawr drwy’r ty.

Cegin o goed derw gyda phopeth sydd ei angen arnoch, gan gynnwys peiriant golchi llestri, popty trydan, pentan anwythiad, micro don a swît bwyta hyfryd derw.

Ardal fyw gyda soffas lledr a drysau patio mawr sy’n gwneud i’r patio a’r ardd ymddangos fel eu bod yn rhan o’r ystafell fyw. Teledu mawr ar y wal, yn cynnwys DVD a Wi-Fi.

Ystafell wely feistr gyda gwely maint king ac ystafell gawod ensuite a thoiled, gyda gwres o dan y llawr.

Ystafell wely dwbl gyda bwrdd gwisgo, cwpwrdd, byrddau ger y gwely, lampau ayyb.

Ystafell wely mawr i 4 gyda gwlau twin a gwely bync.

Ystafell amlbwrpas gyda pheiriant golchi, peiriant sychu dillad ac oergell.

Gardd fawr amgaeedig gyda thrampolîn, barbeciw nwy a golygfeydd dros gefn gwlad hyfryd. Lleoliad hardd a phreifat i ymlacio yn ystod eich gwyliau bwthyn arfordirol ar Benrhyn Llyn.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig.
 • Darperir lleiniau gwely a sychwr gwallt
 • Wifi ar gael
 • Cot a chadair uchel ar gael ar gais
 • Croeso i 2 anifail anwes am bris ychwanegol
 • Dim ysmygu tu mewn
 • Digon o lefydd parcio preifat

Location