Llety'r Dderwen

Wrexham, North Wales Borderlands

 • 4 Star
 • Mae bwthyn Llety'r Dderwen , Gogledd Cymru yn fwthyn hunan-ddarpar moethus i 4. Mewn lleoliad delfrydol yng Ngogledd Cymru, gwledig ond 7 milltir o ganol tref Wrecsam.

You can book this property from:

 • £610 per week
 • £87 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Chwaraeon dŵr
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell wlyb

Teuluoedd

 • Cot

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn
 • Ystafell wlyb

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mae Llety’r Dderwen wedi ei leoli’n ddelfrydol - yn wledig, ond eto 7 milltir yn unig o ganol tref Wrecsam a 9 milltir o dref brydferth Llangollen. Saif y bwthyn gwledig, moethus hwn ar fferm weithiol ac os hoffech chi ddod â’ch ceffyl gyda chi ar eich gwyliau i gefn gwlad Gogledd Cymru, gellir darparu stabl iddo yntau hefyd. Os ydych chi awydd diwrnod ychydig yn fwy egsotig yna gellir teithio i Sw Caer, 25 milltir i ffwrdd.

Llawr Gwaelod

Mae’r bwthyn hunanarlwyo gwledig hwn yn cynnwys cegin ac ardal fwyta agored gyda waliau brics, calchfaen a llawr derw. Popty trydan a microdon yn gynwysedig. Mae’r iwtiliti hefyd yn cynnwys yr holl gyfarpar glanhau angenrheidiol yn cynnwys peiriant golchi, oergell/rhewgell ac offer smwddio. Boeler gwres canolog.

Ceir dodrefn a llawr derw yn y lolfa, gyda soffas lledr a theledu. Drws yn arwain allan i’r patio a’r ardd.

Ystafell wlyb â chawod, tolied a sinc ar y llawr gwaelod hefyd.

Llawr Cyntaf

Ceir lloriau pren a dwy ystafell wely yn Llety’r Dderwen. Dodrefn pîn gwledig eu naws sydd yn yr ystafell ddwbl a dodrefn hufen yn yr ystafell twin gyda llawr derw. Mae trydedd ystafell ar y llawr cyntaf hefyd gyda futon y gellir ei ddefnyddio i eistedd arni ac ymlacio.

Gardd

Mae gan y bwthyn hunan arlwyo hwn ardal batio, dodrefn gardd a lawnt hyfryd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gall gwestai ddod a’u ceffylau gyda nhw oherwydd ceir stablau a chyfleusterau llawn iddynt ar y safle. (tâl bychan o £25 y ceffyl/merlyn, i’w dalu i’r perchennog wrth i chi gyrraedd.

Dillad gwely, tywelion llaw a bath yn gynwysedig yn y pris.

Cot ar gael, dewch â’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot os gwelwch yn dda.

Ni chaniateir ysmygu nac anifeiliaid anwes yn y bwthyn.

Gwres a thrydan yn gynwysedig.

Digonedd o le parcio.


Gwyliau byr ar gael trwy gydol y flwyddyn.

Location