Trefnant Hall

Welshpool, Mid Wales and Brecon Beacons

 • Mwynhewch olygfeydd panoramig anhygoel o Ddyffryn Hafren o'r llety steilus hwn, neu o'r twb poeth.

You can book this property from:

 • £695 per week
 • £99 per night

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Twb poeth
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 3 o welyau dwbl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 3 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mwynhewch olygfeydd panoramig anhygoel o Ddyffryn Hafren o'r llety steilus hwn, neu o'r twb poeth. Gyda nodweddion gwreiddiol, ystafelloedd gwely en-suite, a gerddi hardd, mae Trefnant Hall ond dwy filltir o'r dafarn bentref a siop yn Aberriw a 4 milltir o'r Trallwm. Lleoliad heddychlon yng nghanol Canolbarth Cymru gyda digon o bethau i'w gweld a'u gwneud. 

Wedi ei leoli ar fferm deuluol, mae Trefnant Hall wedi ei rannu yn ddwy uned ar wahân, gyda'r llety hunan ddarpar yn ffrynt yr adeilad a gyda golygfeydd panoramig o bob ystafell. Mae yna hefyd uned gwyliau ar wahân ar gyfer 3 o westeion gyda'i dwb poeth ei hun, os hoffech wahodd mwy o deulu a ffrindiau. 

Llawr Gwaelod

Cyntedd ysblennydd yn eich croesawu i Trefnant gydag ardal eistedd a grisiau mawreddog o'r unfed ganrif ar bymtheg yn arwain fyny i'r llawr cyntaf.

Ardal fyw agored gyda nenfwd uchel a dwy ffenestr fawr, yn eich galluogi i ymlacio mewn steil tra'n mwynhau'r golygfeydd gwledig. 

Cegin gyda'r holl offer yn cynnwys ynys, oergell/rhewgell, peiriannau golchi llestri a golchi dillad, popty dwbl a meicrodon.

Ardal fwyta - bwrdd bwyta derw gyda golygfeydd a lle eistedd i 8.

Lolfa - soffas lledr, teledu 40" freeview a chwaraewr DVD (bydd stôf goed ar gael o Hydref 2019).*

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 - gwely dwbl gyda chypyrddau dillad, teledu ac ardal eistedd. En-suite gyda cawod cerdded mewn, toiled, basn a rheilen sychu tywelion. 

Ystafell wely 2 - gwely dwbl a lle tân haearn gwreiddiol. Cypyrddau dillad, cadair a theledu. En-suite gyda baddon a chawod oddi mewn, toiled, basn a rheilen sychu tywelion.

Ystafell wely 3 - gwely dwbl gyda lle tân haearn, cypyrddau dillad, cadair a theledu. Ystafell gawod en-suite, toiled, basn a rheilen sychu tywelion. 

Gardd

Mae'r drws ffrynt yn arwain yn syth allan i'r ardd gyda twb poeth preifat a lle i eistedd ar y patio i fwynhau'r golygfeydd. Ardal fwyta ar wahân yn edrych allan dros Ddyffryn Hafren. 

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys sgons/cacennau cri, gwîn, siocledi, te, coffi, llaeth a siwgwr      
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig      
 • Pan gyflwynir y stôf goed yn Hydref 2019 bydd y fasgedaid gyntaf o goed yn gynwysedig. Gellir prynu mwy o goed am £5 y fasged     
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig. Tywelion ar wahân ar gael i'r twb poeth    
 • 1 sychwr gwallt ar gael    
 • Wifi ar gael
 • Cot trafeilio, cadair uchel a gât i'r grisiau ar gael ar gais. Dewch â dillad eich hun i'r cot     
 • Caniateir hyd at 2 gi ar y llawr gwaelod yn unig - £25 y ci      
 • Dim ysmygu tu mewn     
 • Digon o le parcio
 • Darperir y canlynol: Cegin - pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri/tabledi i'r peiriant, clytiau, ffoil a ffilm glynu. Ystafell ymolchi: sebon hylif, siampw, sebon cawod a 2 rolyn papur i bob toiled. Cynnyrch glanhau cyffredinol     

Location