Cwmcelyn

Rhayader, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 5 Star
 • Ty fferm 5 seren yng Nghanolbarth Cymru, gyda twb poeth. Wedi ei adnewyddu gyda dodrefn moethus a modern

You can book this property from:

 • £677 per week
 • £97 per night
 • 5 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Twb poeth
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl Zip & Link (gellir cyfuno i wneud gwely king/super-king)

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell wlyb

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn
 • Ystafell wlyb

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Ffermdy 5 seren diarffordd yng Nghanolbarth Cymru, gyda twb poeth. Wedi ei adnewyddu yn steilus gydag addurniadau a dodrefn modern a moethus, mae’r bwthyn yn leoliad ardderchog i ymlacio a mwynhau. Gellir mwynhau llonyddwch cefn gwlad neu ddarganfod y gweithgareddau awyr agored sydd yn cael eu cynnig yn yr ardal: mae rhain yn cynnwys teithiau cerdded a beicio braf, pysgota a gwylio adar. Mae yna hefyd dafarn leol o fewn taith gerdded fer.

Dalier sylw * i archebu’r bwthyn hwn fe fydd yn rhaid ein galw ar 01650 511101

Llawr Gwaelod

Cegin fodern gyda lle i fwyta, yn cynnwys popty mawr, meicrodon, oergell/rhewgell llawn maint, a nifer o offer cegin ychwanegol megis peiriant coffi, prosesydd bwyd a slow cooker. Bwrdd bwyta derw gyda lle i 6 eistedd.

Ystafell fyw gyda stôf goed drydan o fewn lle tân nodweddiadol, soffas lledr cyfforddus ar gyfer 6 a theledu HD mawr gyda freeview, CD/radio gyda chysylltiad Bluetooth ar gyfer cerddoriaeth. Drysau patio yn agor allan i dec gyda twb poeth moethus, ac yna i’r ardd.

Ystafell iwtiliti gyda basn, peiriannau golchi a sychu dillad, a lle i storio dillad ac offer cerdded.

Ystafell wlyb gyda cawod, basn a thoiled.

Llawr Cyntaf

Llofft 1 - 1 gwely superking gyda teledu ar y wal, a golygfeydd anhygoel o gefn gwlad

Llofft 2 - 2 wely sengl (gellir eu rhoi at ei gilydd i wneud gwely superking os dymunir) gyda teledu ar y wal a golygfeydd cyffelyb

Llofft 3 - 1 gwely dwbwl pedair troedfedd (y lleiaf o’r tair llofft), teledu ar y wal

Ystafell ymolchi gyda baddon crwm, cawod dros y baddon, basn a thoiled

Gardd

Mae’r ardd fawr sydd i’r cefn ac ochr y bwthyn wedi ei chau i mewn gan ffens bren, gyda graean, lle i barcio, dec mawr ac ardal wedi ei slabio, dodrefn rattan a chadeiriau i orwedd yn yr haul, parc chwarae i blant, a thwb poeth trawiadol gyda golygfeydd anhygoel ar draws y dyffryn.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso wrth gyrraedd
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig
 • Gwn baddon a chynnyrch ymolchi moethus ar gael ym mhob ystafell wely
 • Trydan a gwres canolog yn gynwysedig
 • Cadair uchel a chot teithio ar gael os dymunir - rhaid dod â dillad eich hun i’r cot
 • Wi-fi am ddim
 • Barbeciw ar y safle ond bydd yn rhaid talu £30 o flaendal ad-daliedig ar ôl cyrraedd er mwyn ei ddefnyddio
 • Mae’r canlynol hefyd wedi eu darparu ar eich cyfer -
 • Cegin - halen a phupur, hylif golchi llestri/tabledi i’r peiriant golchi llestri, clytiau sychu fyny, ffoil a haenen glynu (cling film)
 • Ystafell ymolchi - cynnyrch ymolchi moethus yn cynnwys sebon dwylo, ac 1 rolyn papur toiled ar gyfer pob toiled
 • Cynnyrch glanhau cyffredinol - bleach, glanhawr cawod, chwistrellwr gwrthfacteria ayb
 • Ni chaniateir anifeiliad anwes nac ysmygu y tu mewn ar unrhyw gyfri
 • Mae digon o le i hyd at 4 car barcio
 • Fe fydd y bwthyn yn cael ei addurno ar gyfer y Nadolig. Gellir hefyd archebu twrci ffres os dymunir
 • Fe geir cludiant i’r bwthyn gan archfarchnadoedd Asda a Tesco - mae’r perchennog yn fodlon derbyn y nwyddau cyn i chi gyrraedd gyda threfniant ymlaen llaw
 • Mae’r perchennog yn gosod blodau a gellir archebu rhai os dymunir
 • Sylwer - *i archebu’r bwthyn fe fydd yn rhaid i chi ffonio 01650 511101 (yn hytrach na drwy’r wefan)

Location

This is a detached property, set in its own grounds, overlooking the valley with stunning views of the countryside. Offering total peace and quiet, the cottage is accessed via a private lane, and it is set away from traffic or any other properties. The cottage is equidistant from the country towns of Llandrindod Wells and Rhayadr, both 4 miles away. The nearest pub is in the small village of Gwystre, under a mile away.

Rhayadr offers a number of small,unique shops as well as plenty of places to eat and drink. The area is famous for its red kites, and the Red Kite Feeding Station in Rhayadr is well worth a visit to see these fabulous birds of prey in full flight. The Elan Valley lies just above Rhayadr and offer 72 square miles of beauty with reservoirs, dams and plenty of outdoor activities, including walking, cycling, fishing and even safari tours.

The spa town of Llandrindod Wells was a popular holiday destination in Victorian times because of its local springs. These days, it is a busy county town and includes a weekly market. There is a vareity of local shops and also supermarkets.

Builth Wells, the home of the Royal Welsh Show, the Winter Fair and the Spring Festival is only 9 miles away, making the cottage an ideal base for any of the events and attractions that take place there.

The West Wales Coast is less than an hour's drive away to the west, where there are many great beaches. The Cardigan Bay coast is also well known for its dolphins, and boat trips can be booked to see the dolphins. To the east, Hereford, Ludlow and the other border towns are also less that an hour away, providing an interesting day out and easy access to and from the Midlands.


Golf

Llandrindod Wells Golf Club, overlooking the town, is 5800 yards in length and a par 69. 4 miles.

Bird Watching

Visit the Red Kite Feeding Centre in Rhayader where you can see these magical birds in full flight. 4 miles.

Horse Riding

Trekking and rides available to book through the Lion Royal Hotel, in Rhayader, with many different routes in the Elan Valley and surrounding countryside. 5 miles

Walking

A wide variety of walks nearby, and in the Elan Valley, Brecon Beacons and the Cambrian Mountains. Some trails and local walks from the farmhouse 0.01 miles

Cycling

Great road cycling on quiet country roads. 0.1 miles.

The Rhayader Round Mountain Biking trails suit all levels and distances, including 2 of the best downhill MTB trails in the UK. 5 miles.

Fishing

The Wye is famous as one of the best salmon, sewin (sea-trout) and wild brown trout rivers in Wales. Day tickets for the Wye and its tributaries available from local clubs. 4 miles.

Water Sports

The Elan Valley offers canoeing, kayaking and rafting. 6 miles.