Cwmcelyn

Rhayader, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 5 Star
 • Ty fferm 5 seren yng Nghanolbarth Cymru, gyda twb poeth. Wedi ei adnewyddu gyda dodrefn moethus a modern

You can book this property from:

 • £671 per week
 • £96 per night
 • 5 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Twb poeth
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl Zip & Link (gellir cyfuno i wneud gwely king/super-king)

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell wlyb

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn
 • Ystafell wlyb

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Ffermdy 5 seren diarffordd yng Nghanolbarth Cymru, gyda twb poeth. Wedi ei adnewyddu yn steilus gydag addurniadau a dodrefn modern a moethus, mae’r bwthyn yn leoliad ardderchog i ymlacio a mwynhau. Gellir mwynhau llonyddwch cefn gwlad neu ddarganfod y gweithgareddau awyr agored sydd yn cael eu cynnig yn yr ardal: mae rhain yn cynnwys teithiau cerdded a beicio braf, pysgota a gwylio adar. Mae yna hefyd dafarn leol o fewn taith gerdded fer.

Dalier sylw * i archebu’r bwthyn hwn fe fydd yn rhaid ein galw ar 01650 511101

Llawr Gwaelod

Cegin fodern gyda lle i fwyta, yn cynnwys popty mawr, meicrodon, oergell/rhewgell llawn maint, a nifer o offer cegin ychwanegol megis peiriant coffi, prosesydd bwyd a slow cooker. Bwrdd bwyta derw gyda lle i 6 eistedd.

Ystafell fyw gyda stôf goed drydan o fewn lle tân nodweddiadol, soffas lledr cyfforddus ar gyfer 6 a theledu HD mawr gyda freeview, CD/radio gyda chysylltiad Bluetooth ar gyfer cerddoriaeth. Drysau patio yn agor allan i dec gyda twb poeth moethus, ac yna i’r ardd.

Ystafell iwtiliti gyda basn, peiriannau golchi a sychu dillad, a lle i storio dillad ac offer cerdded.

Ystafell wlyb gyda cawod, basn a thoiled.

Llawr Cyntaf

Llofft 1 - 1 gwely superking gyda teledu ar y wal, a golygfeydd anhygoel o gefn gwlad

Llofft 2 - 2 wely sengl (gellir eu rhoi at ei gilydd i wneud gwely superking os dymunir) gyda teledu ar y wal a golygfeydd cyffelyb

Llofft 3 - 1 gwely dwbwl pedair troedfedd (y lleiaf o’r tair llofft), teledu ar y wal

Ystafell ymolchi gyda baddon crwm, cawod dros y baddon, basn a thoiled

Gardd

Mae’r ardd fawr sydd i’r cefn ac ochr y bwthyn wedi ei chau i mewn gan ffens bren, gyda graean, lle i barcio, dec mawr ac ardal wedi ei slabio, dodrefn rattan a chadeiriau i orwedd yn yr haul, parc chwarae i blant, a thwb poeth trawiadol gyda golygfeydd anhygoel ar draws y dyffryn.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso wrth gyrraedd
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig
 • Gwn baddon a chynnyrch ymolchi moethus ar gael ym mhob ystafell wely
 • Trydan a gwres canolog yn gynwysedig
 • Cadair uchel a chot teithio ar gael os dymunir - rhaid dod â dillad eich hun i’r cot
 • Wi-fi am ddim
 • Barbeciw ar y safle ond bydd yn rhaid talu £30 o flaendal ad-daliedig ar ôl cyrraedd er mwyn ei ddefnyddio
 • Mae’r canlynol hefyd wedi eu darparu ar eich cyfer -
 • Cegin - halen a phupur, hylif golchi llestri/tabledi i’r peiriant golchi llestri, clytiau sychu fyny, ffoil a haenen glynu (cling film)
 • Ystafell ymolchi - cynnyrch ymolchi moethus yn cynnwys sebon dwylo, ac 1 rolyn papur toiled ar gyfer pob toiled
 • Cynnyrch glanhau cyffredinol - bleach, glanhawr cawod, chwistrellwr gwrthfacteria ayb
 • Ni chaniateir anifeiliad anwes nac ysmygu y tu mewn ar unrhyw gyfri
 • Mae digon o le i hyd at 4 car barcio
 • Fe fydd y bwthyn yn cael ei addurno ar gyfer y Nadolig. Gellir hefyd archebu twrci ffres os dymunir
 • Fe geir cludiant i’r bwthyn gan archfarchnadoedd Asda a Tesco - mae’r perchennog yn fodlon derbyn y nwyddau cyn i chi gyrraedd gyda threfniant ymlaen llaw
 • Mae’r perchennog yn gosod blodau a gellir archebu rhai os dymunir
 • Sylwer - *i archebu’r bwthyn fe fydd yn rhaid i chi ffonio 01650 511101 (yn hytrach na drwy’r wefan)

Location