Llety Tanllan

Machynlleth, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats
 • Perffaith ar gyfer aduniadau, mae'r bwthyn 5 seren steilus a chroesawgar hwn yn cynnig ystafell chwaraeon, golygfeydd anhygoel a thawelwch llwyr.

You can book this property from:

 • £1,147 per week
 • £164 per night
 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Ystafell chwaraeon
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad
 • Dim signal ffôn symudol

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 3 o welyau king/super-king
 • 2 o welyau sengl
 • 2 o welyau bync

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 5 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Dyma fwthyn i greu argraff - o'r lleoliad tawel a gwledig, i'r nodweddion unigryw a'r gorffeniad o'r radd uchaf, yr ystafell chwaraeon, stofiau coed, a golygfeydd anhygoel. Wedi ei adnewyddu'n ddiweddar o ysgubor Gymreig draddodiadol, mae'r llety steilus hwn yn berffaith ar gyfer aduniadau grwpiau a gall y gwesteion i gyd fwynhau gyda'i gilydd yn yr ardal fyw a bwyta. Mae gennych hefyd yr opsiwn o rannu'r bwthyn yn ddwy uned (Beudy Tanllan ac Ysgubor Tanllan). Gyda gatiau yn creu ardal gaeedig, gellir mwynhau'r golygfeydd a'r tawelwch o'r patio y tu allan. 

Ychwanegiad Newydd i'r Wefan 

Llawr Gwaelod

Cegin / ardal fwyta / ystafell fyw 1 - cegin unigryw wedi ei gwneud o dderw Cymreig lleol gyda topiau llechi a sinc serameg. Mae'r trawstiau derw a'r lloriau llechi yn rhoi teimlad clyd a gwledig i'r llawr gwaelod. Cegin gyda'r holl offer yn cynnwys popty a hob trydan, meicrodon, oergell/rhewgell, peiriant golchi llestri a pheiriant golchi dillad.

Mae'r gegin yn agor allan i'r ardal fwyta / lolfa agored ble mae'r bwrdd bwyta wedi ei leoli o flaen y drysau patio i wneud y mwyaf o'r golygfeydd trawiadol. 

Mae'r lolfa helaeth yn cynnig gwres o dan y lloriau, llawr llechi, a drysau patio yn agor allan i olygfeydd cefn gwlad. Cadeiriau cyfforddus o flaen stôf goed, teledu a chwaraewr DVD. Nenfwd uchel gyda waliau cerrig a thrawstiau derw - ystafell braf i fwynhau amser gyda teulu neu ffrindiau.

Ystafell gyda toiled a basn.

Cyntedd eang gyda digon o le ar gyfer storio esgidiau glaw ac esgidiau cerdded.

Cegin / ardal fwyta / ystafell fyw 2 - yn debyg iawn i ystafell fyw 1, gyda cegin sydd â'r holl offer angenrheidiol a bwrdd bwyta sy'n cymryd mantais o'r golygfeydd. Gall pawb fwyta ac ymlacio gyda'i gilydd yma. Mae stôf goed yn y lolfa hon hefyd, ynghŷd â theledu a chwaraewr DVD, ac mae'n ymestyn allan i'r ystafell haul, eto gyda golygfeydd trawiadol. 

Ystafell gyda toiled a basn, gyda lle i storio esgidiau. 

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 - gorweddwch yn nol yn y gwely maint king i gymryd mantais o'r golygfeydd gwych o'r dyffryn a'r mynyddoedd yn y pellter. Cwpwrdd dillad.

Ystafell wely 2 - dau wely sengl a chwpwrdd dillad.

Ystafell ymolchi 1 - ystafell fawr gyda baddon a chawod oddi mewn, rheilen sychu tywelion, gwres o dan y llawr, toiled a basn wedi ei gwneud o lechi a derw.

Ystafell wely 3 - gwely maint king gyda drysau yn edrych allan dros yr ystafell haul sydd yn eich atgoffa o fywyd blaenorol yr adeilad fel ysgubor. Mae pob agoriad wedi ei wneud yn ddiogel ar gyfer plant bach gyda rheiliau a gardiau. Waliau cerrig, nenfwd uchel a thrawstiau gwreiddiol. Ensuite gyda cawod fawr, gwres o dan y llawr, rheilen sychu tywelion, toiled a basn.

Ystafell wely 4 - gwely maint king, waliau cerrig, nenfwd uchel a thrawstiau gwreiddiol.

Ystafell wely 5 - gwely bync gyda golygfeydd o'r dyffryn.

Ystafell ymolchi 2 - gyda baddon a chawod oddi mewn, rheilen sychu tywelion, gwres o dan y llawr, toiled a basn. 

Gardd

Ystafell Chwaraeon - gyda bwrdd pŵl, gorsaf docio i'r rhai sy'n hoff o gerddoriaeth, llyfrau a gemau.

Patio caeedig y tu blaen i'r bwthyn sydd yn edrych allan dros y dyffryn a mynyddoedd y Cambrian, heb unrhyw ffordd na cherbyd yn y golwg, a dim ond y barcutiaid coch ac anifeiliad y fferm yn gwmni. Dodrefn gardd a barbaciw siarcol ar gael.

Gardd gaeedig gyda lawnt ardal chwarae gerllaw'r bwthyn.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso o fwydydd Cymreig sy'n cynnwys llefrith.  
 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig. Gwres canolog adnewyddadwy o ffynhonell tanddaearol, hefyd yn cael ei ddefnyddio i gynhesu'r dŵr   
 • Pecyn dechreuol o goed tân ar gyfer y ddwy stôf goed. Gellir prynu coed ychwanegol gan y perchennog am £4 y bag    
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig   
 • 2 sychwr gwallt ar gael 
 • 2 x cot trafeilio, cadeiriau uchel a gatiau staer ar gael os dymunir. Dewch â'ch dillad eich hun i'r cot. Gard tân ar gael hefyd ar gyfer y stofiau coed   
 • Wi-fi ar gael    
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu y tu mewn i'r bwthyn 
 • Mae'r eitemau canlynol ar gael ar gyfer eich arhosiad - Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri, tabledi i'r peiriant golchi llestri, clytiau newydd, ffoil, a ffilm glynu. Ystafell ymolchi: sebon hylif, 2 bapur toiled ym mhob ystafell ymolchi
 • Mae archfarchnadoedd bychain a marchnad stryd wythnosol ym Machynlleth, gyda Asda a Tesco yn dosbarthu i'r cartref 
 • Digon o le parcio yn y buarth ger y bwthyn

I Grynhoi - gair gan y perchnogion   

Mae gan yr ardal leol gymaint i'w chynnig a gellir cael tripiau dyddiol anhygoel oddi yma, ond rydym yn caru ein bywyd yn y gornel fach yma o Ganolbarth Cymru ac yn teimlo y gellir cael anturiaethau cofiadwy yn y fan hyn, ble mae cyflymdra bywyd yn arafu a ble gellir teimlo yn un â byd natur. Dringwch y bryniau, gwyliwch yr haul yn codi ac yn machlud, adeiladwch den neu argae yn y nant, gwrandewch ar yr adar yn canu, chwaraewch ar y bont fach i lawr y lôn, darllenwch lyfr yn yr awyr agored, neu lenwi eich llyfr braslunio gyda darluniau a pheintiadau - mae'r rhestr yn mynd ymlaen ac ymlaen. 

Location

This amazing barn conversion is in a blissfully quiet location where you can escape and relax in 5 star surroundings. Part of a traditional Welsh farmstead, it has been lovingly restored and renovated by its owners, National Trust Ranger and Art teacher, Rhodri and Elinor, who will be sure to give you a warm Welsh welcome. Enjoy the truly breath-taking views, watch red kites from your window, or explore Glyndwr’s Way just half a mile from the barn.

Llety Tanllan is surrounded by fields and organic farmland yet easily accessible, just 2 miles off the A470, and 7 miles from the vibrant market town of Machynlleth with its array of shops, pubs and cafes. It is also home to the old Welsh Parliament, dating back to 1404 and the oldest street market in Britain (every Wednesday). Head out to the beautiful beach at Aberdyfi (17 miles), or seek out adventures in the Snowdonia National Park in less than 15 minutes.

Amongst the best places to eat in the area are Number Twenty One Bistro and Wynnstay Hotel in Machynlleth (7 miles), Brigands Inn in Mallwyd (9 miles), Glan yr Afon in Pennal and for traditional pub food, Llew Coch in Dinas Mawddwy (both 11 miles). For take-away, Hennighans' Fish & Chip Shop of the Year is recommended, as well as Penrhos Arms. For fine dining, Ynyshir Hall (13 miles) has to be the one, with accolades such as a Michelin Star and 5 AA Rosettes, as well as appearing at no. 12 in the Good Food Guide 2017/18 and no. 15 in Harden's Best UK Restaurants 2017/2018. The nearest good pub can be found in Glantwymyn (3.5 miles), called Dyfi Valley Hotel.

Talyllyn narrow gauge railway offers a great day out, as does the Centre for Alternative Technology, a range of legendary castles (such as Castell y Bere and Harlech), Ynys Hir Nature Reserve and Dyfi Osprey Project, King Arthur’s Labyrinth and Corris Craft Centre. Also highly recommended is Coed y Brenin's mountain biking centre and a trip to Aberystywth (home to the National Library of Wales, the largest Arts Centre in Wales etc). On the way home, treat yourself to a fine meal and a film at Libanus 1877 (Boutique cinema and restaurant) in Borth.

Walking

Glyndwr's Way - a 135 mile (217 Km) National Trail meandering through the open moorland, rolling farmland, woodland and forest of mid-Wales. 0.5 miles.

Dyfi Valley Way follows the River Dyfi from the estuary in Aberdyfi to the source at the summit of Aran Fawddwy and back down along the south side of the river via Machynlleth and down to Borth. Maps and guides can be obtained at the Tourist Information Centre in Machynlleth. Join path 3.5 miles from cottage.

Cadair Idris (Snowdonia mountain) – 3 main routes starting from Minffordd (15.5 miles), Abergynolwyn (18 miles) and Dolgellau (20 miles).

The Mawddach Trail - Level, scenic route from Dolgellau to Barmouth. Suitable for all ages – walkers, cyclists and wheelchair users. 20 miles

Cycling

Dyfi Mountain Biking – All routes start from Machynlleth. 7 miles

The Mawddach Trail – As mentioned above

Coed-y-Brenin Mountain Biking Centre – Suitable routes for all ages. 28 miles

Beaches

Aberdyfi – Long sandy beach on the northern side of the Dyfi Estuary. Lovely seaside resort with plenty of cafes, shops and restaurants. 17 miles

Ynyslas – Lovely beach on the southern side of the Dyfi Estuary, backed by Sand Dunes. Cafe and parking on the beach. 19 miles

Fishing

River Dyfi offers excellent fishing and is famous for its brown trout, salmon and sea trout. The river flows 3.5 miles away and licence can be purchased at the local post office in the same location.

Golf

Machynlleth Golf Club – 9 hole golf course. 7 miles

Aberdyfi Golf Club - 18 hole golf course. 17 miles

Water sports

Clywedog Sailing Club - 6 mile lake, open to all types of non powered watercraft from canoes and sailboards to dinghies, cruisers and keelboats. 15.5 miles

Watersports in Aberdyfi includes sailing, sail boarding, rowing, canoeing, fishing and boat trips. 17 miles