Llety Tanllan

Machynlleth, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats
 • Perffaith ar gyfer aduniadau, mae'r bwthyn 5 seren steilus a chroesawgar hwn yn cynnig ystafell chwaraeon, golygfeydd anhygoel a thawelwch llwyr.

You can book this property from:

 • £1,348 per week
 • £193 per night
 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Ystafell chwaraeon
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad
 • Dim signal ffôn symudol

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 3 o welyau king/super-king
 • 2 o welyau sengl
 • 2 o welyau bync

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 5 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Dyma fwthyn i greu argraff - o'r lleoliad tawel a gwledig, i'r nodweddion unigryw a'r gorffeniad o'r radd uchaf, yr ystafell chwaraeon, stofiau coed, a golygfeydd anhygoel. Wedi ei adnewyddu'n ddiweddar o ysgubor Gymreig draddodiadol, mae'r llety steilus hwn yn berffaith ar gyfer aduniadau grwpiau a gall y gwesteion i gyd fwynhau gyda'i gilydd yn yr ardal fyw a bwyta. Mae gennych hefyd yr opsiwn o rannu'r bwthyn yn ddwy uned (Beudy Tanllan ac Ysgubor Tanllan). Gyda gatiau yn creu ardal gaeedig, gellir mwynhau'r golygfeydd a'r tawelwch o'r patio y tu allan. 

Ychwanegiad Newydd i'r Wefan 

Llawr Gwaelod

Cegin / ardal fwyta / ystafell fyw 1 - cegin unigryw wedi ei gwneud o dderw Cymreig lleol gyda topiau llechi a sinc serameg. Mae'r trawstiau derw a'r lloriau llechi yn rhoi teimlad clyd a gwledig i'r llawr gwaelod. Cegin gyda'r holl offer yn cynnwys popty a hob trydan, meicrodon, oergell/rhewgell, peiriant golchi llestri a pheiriant golchi dillad.

Mae'r gegin yn agor allan i'r ardal fwyta / lolfa agored ble mae'r bwrdd bwyta wedi ei leoli o flaen y drysau patio i wneud y mwyaf o'r golygfeydd trawiadol. 

Mae'r lolfa helaeth yn cynnig gwres o dan y lloriau, llawr llechi, a drysau patio yn agor allan i olygfeydd cefn gwlad. Cadeiriau cyfforddus o flaen stôf goed, teledu a chwaraewr DVD. Nenfwd uchel gyda waliau cerrig a thrawstiau derw - ystafell braf i fwynhau amser gyda teulu neu ffrindiau.

Ystafell gyda toiled a basn.

Cyntedd eang gyda digon o le ar gyfer storio esgidiau glaw ac esgidiau cerdded.

Cegin / ardal fwyta / ystafell fyw 2 - yn debyg iawn i ystafell fyw 1, gyda cegin sydd â'r holl offer angenrheidiol a bwrdd bwyta sy'n cymryd mantais o'r golygfeydd. Gall pawb fwyta ac ymlacio gyda'i gilydd yma. Mae stôf goed yn y lolfa hon hefyd, ynghŷd â theledu a chwaraewr DVD, ac mae'n ymestyn allan i'r ystafell haul, eto gyda golygfeydd trawiadol. 

Ystafell gyda toiled a basn, gyda lle i storio esgidiau. 

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 - gorweddwch yn nol yn y gwely maint king i gymryd mantais o'r golygfeydd gwych o'r dyffryn a'r mynyddoedd yn y pellter. Cwpwrdd dillad.

Ystafell wely 2 - dau wely sengl a chwpwrdd dillad.

Ystafell ymolchi 1 - ystafell fawr gyda baddon a chawod oddi mewn, rheilen sychu tywelion, gwres o dan y llawr, toiled a basn wedi ei gwneud o lechi a derw.

Ystafell wely 3 - gwely maint king gyda drysau yn edrych allan dros yr ystafell haul sydd yn eich atgoffa o fywyd blaenorol yr adeilad fel ysgubor. Mae pob agoriad wedi ei wneud yn ddiogel ar gyfer plant bach gyda rheiliau a gardiau. Waliau cerrig, nenfwd uchel a thrawstiau gwreiddiol. Ensuite gyda cawod fawr, gwres o dan y llawr, rheilen sychu tywelion, toiled a basn.

Ystafell wely 4 - gwely maint king, waliau cerrig, nenfwd uchel a thrawstiau gwreiddiol.

Ystafell wely 5 - gwely bync gyda golygfeydd o'r dyffryn.

Ystafell ymolchi 2 - gyda baddon a chawod oddi mewn, rheilen sychu tywelion, gwres o dan y llawr, toiled a basn. 

Gardd

Ystafell Chwaraeon - gyda bwrdd pŵl, gorsaf docio i'r rhai sy'n hoff o gerddoriaeth, llyfrau a gemau.

Patio caeedig y tu blaen i'r bwthyn sydd yn edrych allan dros y dyffryn a mynyddoedd y Cambrian, heb unrhyw ffordd na cherbyd yn y golwg, a dim ond y barcutiaid coch ac anifeiliad y fferm yn gwmni. Dodrefn gardd a barbaciw siarcol ar gael.

Gardd gaeedig gyda lawnt ardal chwarae gerllaw'r bwthyn.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso o fwydydd Cymreig sy'n cynnwys llefrith.  
 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig. Gwres canolog adnewyddadwy o ffynhonell tanddaearol, hefyd yn cael ei ddefnyddio i gynhesu'r dŵr   
 • Pecyn dechreuol o goed tân ar gyfer y ddwy stôf goed. Gellir prynu coed ychwanegol gan y perchennog am £4 y bag    
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig   
 • 2 sychwr gwallt ar gael 
 • 2 x cot trafeilio, cadeiriau uchel a gatiau staer ar gael os dymunir. Dewch â'ch dillad eich hun i'r cot. Gard tân ar gael hefyd ar gyfer y stofiau coed   
 • Wi-fi ar gael    
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu y tu mewn i'r bwthyn 
 • Mae'r eitemau canlynol ar gael ar gyfer eich arhosiad - Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri, tabledi i'r peiriant golchi llestri, clytiau newydd, ffoil, a ffilm glynu. Ystafell ymolchi: sebon hylif, 2 bapur toiled ym mhob ystafell ymolchi
 • Mae archfarchnadoedd bychain a marchnad stryd wythnosol ym Machynlleth, gyda Asda a Tesco yn dosbarthu i'r cartref 
 • Digon o le parcio yn y buarth ger y bwthyn

I Grynhoi - gair gan y perchnogion   

Mae gan yr ardal leol gymaint i'w chynnig a gellir cael tripiau dyddiol anhygoel oddi yma, ond rydym yn caru ein bywyd yn y gornel fach yma o Ganolbarth Cymru ac yn teimlo y gellir cael anturiaethau cofiadwy yn y fan hyn, ble mae cyflymdra bywyd yn arafu a ble gellir teimlo yn un â byd natur. Dringwch y bryniau, gwyliwch yr haul yn codi ac yn machlud, adeiladwch den neu argae yn y nant, gwrandewch ar yr adar yn canu, chwaraewch ar y bont fach i lawr y lôn, darllenwch lyfr yn yr awyr agored, neu lenwi eich llyfr braslunio gyda darluniau a pheintiadau - mae'r rhestr yn mynd ymlaen ac ymlaen. 

Location