Beudy Clygo

Machynlleth, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 4 Star
 • Llety hunan-ddarpar anghysbell yn Nghanolbarth Cymru, rhwng Machynlleth a Dolgellau. Cysgu 4, llawer o lefydd i fynd am dro a thafarn 1 milltir i ffwrdd.

You can book this property from:

 • £407 per week
 • £58 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Pysgota
 • Golff

Nodweddion Arbennig

 • WiFi

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mae Beudy Clygo yn fwthyn hunan-ddarpar mewn lleoliad gwledig a phreifat yng Nghwm Dyfi, Canolbarth Cymru. Gwledig ar y tu allan, ac ymlaciol a chlyd tu mewn, fe amgylchynir Beudy Clygo gan fywyd gwyllt, tir fferm a mynyddoedd mawreddog De Eryri. Mae'r bwthyn wedi ei leoli rhwng trefi marchnad Machynlleth a Dolgellau, ac mae llawer o opsiynau i fynd am dro o garreg eich drws. Mae tafarn o fewn milltir yn y pentref cyfagos a dim ond taith fer sydd i'r traeth yn Aberdyfi.

Llawr Gwaelod
Y Gegin / Ardal Eistedd / Bwyta: Mae’r gegin yn rhan o’r ystafell agored ac felly ni fydd y cogydd yn teimlo'n unig, ac mae digon o sosbenni ar gael. Mae yna hefyd ffwrn-ddwbl drydanol, micro-don, oergell/rewgell fawr, peiriant golchi sydd â sychwr dillad yn rhan ohono, a pheiriant coffi.

Mae’r bwrdd ger y ffenestr yn yr ystafell fwyta er mwyn edmygu rhyfeddodau natur dros bryd o fwyd cartref. Mae ardal i eistedd ac ymlacio gyda gwres o dan y llawr yno, a theledu gyda’r pecyn Sky sylfaenol a chwaraewr DVD (mae amrywiaeth o DVDs ar gael os yw ymwelwyr yn anghofio eu rhai hwy).

Ystafell twin gyda chwpwrdd dillad, cist ddroriau a droriau gyda lamp rhwng y ddau wely. Mae thermostat gwresogi ar wahân i’r ystafell hon.

Ystafell ymolchi mewn man cyfleus drws nesaf i’r ystafell wely twin ar y llawr gwaelod. Mae baddon a chawod ynddi gyda sgrin gawod wydr, basn a thoiled, a rheiliau tywel wedi’u gwresogi’n drydanol.

Y Llawr Cyntaf
Y Brif Ystafell Wely - Prif ystafell wely eang gyda gwely maint 'king' cyfoes â ffrâm haearn. To bwaog. Mae gan yr ystafell un cwpwrdd dillad a bwrdd ymbincio gyda stôl ac mae droriau bob ochr i'r gwely. Mae ffenestri velux (gyda bleindiau) ar y to bob ochr i’r gwely er mwyn cael golau naturiol yn yr ystafell.

Gardd
Mae’r ardal batio breifat yn berffaith er mwyn edmygu’r cefn gwlad hardd a synau natur o’ch cwmpas. Gallwch ddisgwyl gweld tylluanod gwyn, barcutiaid coch a chnocellod y coed yn aml. Plannwyd coed derw gerllaw yn y blynyddoedd diweddar. Golygfeydd heddychlon o dir fferm a defaid yn pori.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Caiff dillad gwely a thywelion llaw a baddon eu darparu.
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig
 • Digonedd o lefydd parcio preifat
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu
 • Wi-Fi yn gynwysedig
 • Mae’r llety hunan arlwyo hwn yn cynnig gwyliau byr drwy gydol y flwyddyn.

Location

This welcoming self catering accommodation in Mid Wales is located down a private drive and within its own private grounds. Set on the land of a working organic farm with no other houses visible from the cottage; only beautiful, green and expansive countryside.

1 mile from Cemaes village (traditional pub / restaurant), 2.5 miles from Cemaes Road (small shop and post office) and 4 miles to Mallwyd (pub / restaurant, café and garage). Located between the market towns of Machynlleth (8 miles) and Dolgellau (15 miles) it offers a great base to explore Mid Wales, southern Snowdonia and Cardigan Bay.

Enjoy numerous walks in the Dyfi Valley and beyond, a steam train ride, a round of golf and world class mountain biking routes, including the Coed y Brenin Centre near Dolgellau. This cosy accommodation in Mid Wales is also just a short journey from the sandy beaches of Aberdyfi (19 miles) and Ynys Las, the glorious sights of the Snowdonia Mountains as well as many local attractions. These include the Centre for Alternative Technology, a range of historical castles such as Harlech’s World Heritage Site, Ynys Hir Nature Reserve, King Arthur’s Labyrinth and Corris Craft Centre.
Walking

 • Glyndwr's Way is a long distance footpath in Mid Wales that was granted National Trail status in the year 2000. Maps and guides can be obtained at the Tourist Information Centre in Machynlleth. Join path 2 miles fom cottage.
 • Dyfi Valley Way follows the River Dyfi from the estuary in Aberdyfi to the source at the summit of Aran Fawddwy and back down along the south side of the river via Machynlleth and down to Borth. Maps and guides can be obtained at the Tourist Information Centre in Machynlleth. Join path 1 mile from cottage.
 • The Mawddach Trail - Suitable for all ages – walkers, cyclists and wheelchair users. 15 miles
 • Precipice Walk – Dolgellau - suitable for all ages. 15 miles from cottage
 • Cadair Idris (Snowdonia mountain) – 3 main routes starting from Dolgellau (15 miles), Minffordd (15 miles) and Abergynolwyn (21 miles).

Cycling

 • Dyfi Mountain Biking – All routes start from Machynlleth. 8 miles
 • The Mawddach Trail – As above
 • Coed-y-Brenin Mountain Biking Centre – Suitable routes for all ages. 21 miles
 • Lake Vyrnwy – 12 mile circuit around the scenic Lake Vyrnwy. Suitable for the whole family. 20 miles.

Water Sports

 • Watersports in Aberdyfi includes sailing, sail boarding, rowing, canoeing, fishing and boat trips. 19 miles.
 • Clywedog Sailing Club - 6 mile lake, open to all types of non powered watercraft from canoes and sailboards to dinghies, cruisers and keelboats. 18 miles.
 • Lake Vyrnwy – Canoeing, kayaking, sailing and windsurfing - suitable for the whole family. 20 miles.

Fishing

 • River Dyfi (0.5 miles) offers excellent fishing and is famous for its brown trout, salmon and sea trout. Licence can be purchased at the local post office in Cemaes Road, 2.5 miles away.

Golf

 • Machynlleth Golf Club – 9 hole golf course. 8 miles
 • Aberdyfi Golf Club - 18 hole golf course. 19 miles