Degwm

Machynlleth, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 4 Star Gold
 • Bwthyn hyfryd wedi’i leoli yng nghanol Dyffryn Dyfi. Mae mewn safle godidog, tawel gyda’i ardd amgaeedig ei hun, a dim ond 3.5 milltir i ffwrdd o dref farchnad Machynlleth.

You can book this property from:

 • £446 per week
 • £64 per night
 • 4 Star Gold

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Beicio
 • Pysgota

Nodweddion Arbennig

 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 1 gwely sengl Zip & Link (gellir cyfuno i wneud gwely king/super-king)
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Dyma fwthyn hyfryd sydd wedi’i adnewyddu’n ddiweddar, ym mhentref bach tawel Llanwrin yng nghanol Dyffryn Dyfi. Mewn safle godidog a thawel, mae ganddo ei ardd amgaeedig ei hun. Dim ond 3.5 milltir o dref farchnad Machynlleth (prifddinas hynafol Cymru) ac o fewn 10 milltir i draethau tywod hyfryd, mynyddoedd Eryri a llawer mwy. Dyma leoliad arbennig i archwilio Canolbarth Cymru, gydag amrywiaeth o atyniadau a digonedd o fwytai, caffis a thafarndai gerllaw.


Llawr Gwaelod

Ystafell fyw – Ystafell fyw fawr, cynllun agored gyda digon o olau naturiol, sy’n cynnwys nenfwd bwaog, sydd oll yn creu gwir ymdeimlad o ymlacio. Mae gan yr ysgubor wres o dan y llawr drwyddo draw, trawstiau derw nenfforch o’r 18fed ganrif a drysau Ffrengig sy’n agor i’r ardd.

Lolfa – Yn y lolfa, mae man eistedd cyfforddus sy’n cynnwys teledu 40 modfedd gyda Freeview a bwrdd coffi.

Cegin ac Ystafell Fwyta – Mae popeth sydd ei angen arnoch chi i gael yn y gegin. Mae steil gwledig i’r unedau, ac mae peiriant golchi llestri, ffwrn a hob a pheiriant golchi dillad. Mae microdon, oergell/rhewgell, tegell, cyllyll a ffyrc a sosbenni hefyd. Mae’r bwrdd bwyta’n edrych allan ar yr ardd breifat.

Prif Ystafell Wely – Ystafell fawr gyda gwely mawr iawn. Mae’r ystafell yn cynnwys dau gwpwrdd dillad a dresel.

Ystafell wely 2 – Gwely mawr iawn sy’n gallu newid yn ddau wely sengl ar gais*. Mae’r ystafell hon yn edrych allan ar yr ardd ac mae’n cynnwys cwpwrdd dillad a dresel a theledu 24’’ gyda chwaraewr DVD yn rhan ohono.

Gardd

Gardd breifat amgaeedig gyda bwrdd picnic a chyfleuster barbeciw.

Gwybodaeth Ychwanegol

·         Bydd pecyn i’ch croesawu, a fydd yn cynnwys cacen, te a choffi, siwgr a llaeth.

·         Mae’r gwres a’r trydan yn gynwysedig.

·         Darperir dillad gwely a thyweli bach a mawr.

·         *Nodwch wrth archebu a hoffech i Ystafell Wely 2 gael ei threfnu fel dau wely sengl 2.6 troedfedd o led yn hytrach nag un gwely mawr iawn.

·         Darperir 1 sychwr gwallt.

·         Dim anifeiliaid anwes a dim ysmygu yn y bwthyn.

·         Mae Wi-fi ar gael.

·         Cyfleusterau smwddio.

·         Digon o le parcio preifat.

·         Mae’r eitemau eraill a ddarperir yn cynnwys:

o    Cegin: halen a phupur, papur cegin, hylif golchi llestr/tabledi peiriant golchi llestri, cadachau llestri a/neu sgwrwyr newydd, ffoil a glynlen/cling ffilm.

o    Ystafell ymolchi: sebon hylif a 2 rolyn o bapur ym mhob tŷ bach.

o    Cynnyrch glanhau cyffredinol: cannydd, glanhawr cawod, hylif gwrthfacterol ac ati.

Location