Degwm

Machynlleth, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 4 Star Gold
 • Bwthyn hyfryd wedi’i leoli yng nghanol Dyffryn Dyfi. Mae mewn safle godidog, tawel gyda’i ardd amgaeedig ei hun, a dim ond 3.5 milltir i ffwrdd o dref farchnad Machynlleth.

You can book this property from:

 • £457 per week
 • £65 per night
 • 4 Star Gold

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Beicio
 • Pysgota

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 1 gwely sengl Zip & Link (gellir cyfuno i wneud gwely king/super-king)
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Dyma fwthyn hyfryd sydd wedi’i adnewyddu’n ddiweddar, ym mhentref bach tawel Llanwrin yng nghanol Dyffryn Dyfi. Mewn safle godidog a thawel, mae ganddo ei ardd amgaeedig ei hun. Dim ond 3.5 milltir o dref farchnad Machynlleth (prifddinas hynafol Cymru) ac o fewn 10 milltir i draethau tywod hyfryd, mynyddoedd Eryri a llawer mwy. Dyma leoliad arbennig i archwilio Canolbarth Cymru, gydag amrywiaeth o atyniadau a digonedd o fwytai, caffis a thafarndai gerllaw.


Llawr Gwaelod

Ystafell fyw – Ystafell fyw fawr, cynllun agored gyda digon o olau naturiol, sy’n cynnwys nenfwd bwaog, sydd oll yn creu gwir ymdeimlad o ymlacio. Mae gan yr ysgubor wres o dan y llawr drwyddo draw, trawstiau derw nenfforch o’r 18fed ganrif a drysau Ffrengig sy’n agor i’r ardd.

Lolfa – Yn y lolfa, mae man eistedd cyfforddus sy’n cynnwys teledu 40 modfedd gyda Freeview a bwrdd coffi.

Cegin ac Ystafell Fwyta – Mae popeth sydd ei angen arnoch chi i gael yn y gegin. Mae steil gwledig i’r unedau, ac mae peiriant golchi llestri, ffwrn a hob a pheiriant golchi dillad. Mae microdon, oergell/rhewgell, tegell, cyllyll a ffyrc a sosbenni hefyd. Mae’r bwrdd bwyta’n edrych allan ar yr ardd breifat.

Prif Ystafell Wely – Ystafell fawr gyda gwely mawr iawn. Mae’r ystafell yn cynnwys dau gwpwrdd dillad a dresel.

Ystafell wely 2 – Gwely mawr iawn sy’n gallu newid yn ddau wely sengl ar gais*. Mae’r ystafell hon yn edrych allan ar yr ardd ac mae’n cynnwys cwpwrdd dillad a dresel a theledu 24’’ gyda chwaraewr DVD yn rhan ohono.

Gardd

Gardd breifat amgaeedig gyda bwrdd picnic a chyfleuster barbeciw.

Gwybodaeth Ychwanegol

·         Bydd pecyn i’ch croesawu, a fydd yn cynnwys cacen, te a choffi, siwgr a llaeth.

·         Mae’r gwres a’r trydan yn gynwysedig.

·         Darperir dillad gwely a thyweli bach a mawr.

·         *Nodwch wrth archebu a hoffech i Ystafell Wely 2 gael ei threfnu fel dau wely sengl 2.6 troedfedd o led yn hytrach nag un gwely mawr iawn.

·         Darperir 1 sychwr gwallt.

·         Dim anifeiliaid anwes a dim ysmygu yn y bwthyn.

·         Mae Wi-fi ar gael.

·         Cyfleusterau smwddio.

·         Digon o le parcio preifat.

·         Mae’r eitemau eraill a ddarperir yn cynnwys:

o    Cegin: halen a phupur, papur cegin, hylif golchi llestr/tabledi peiriant golchi llestri, cadachau llestri a/neu sgwrwyr newydd, ffoil a glynlen/cling ffilm.

o    Ystafell ymolchi: sebon hylif a 2 rolyn o bapur ym mhob tŷ bach.

o    Cynnyrch glanhau cyffredinol: cannydd, glanhawr cawod, hylif gwrthfacterol ac ati.

Location

This newly refurbished barn conversion enjoyes a tranquil setting in the small and quiet village of Llanwrin on the outskirts of Machynlleth. Located in the heart of the Dyfi Valley, this is a great, central location to explore Mid, North and West Wales and its wide range of attractions.

The historic market town of Machynlleth (3.5 miles) is also known as the Ancient Capital of Wales. It offers an abundance of quirky shops, restaurants, cafés and takeaways along with a range of amenities such a supermarket, garages, banks etc. It is also home to the oldest street market in Britain every Wednesday and MOMA Wales, a showcase of modern Welsh art. Amongst the best places to eat in the area is Bistro Number 21 and the Wynnstay in Machynlleth, Glan yr Afon and Y Garth in Pennal (5 miles), and Brigands Inn in Mallwyd (8.5 miles). There are good local pubs as well, including the White Lion in Machynlleth with a range of local ale.

The cottage is close to beautiful beaches, the university town of Aberystwyth and is an ideal location to visit the delights of Snowdownia National Park and the Ceredigion coast. Some of the main attractions in the area include Cors Dyfi Nature Reserve and Ynys Hir RSBP Reserve, Dyfi Osprey Project, the Centre of Alternative Technology and King Arthur's Labyrinth (an underground adventure). Other recommended days out include Dovey Valley Clay Shooting, Falconry Experience Wales, Tal-y-llyn Steam Railway and numerous scenic walks in all directions. For something totally different; why not venture to Blaenau Ffestiniog for some zip wire and Bounce Below adventure.

Walking

 • Dyfi Valley Way follows the River Dyfi from the estuary in Aberdyfi to the source at the summit of Aran Fawddwy and back down along the south side of the river via Machynlleth and down to Borth. Join the path at Ffriddgate, 2.4 miles.
 • Glyndwr's Way - a long distance footpath in Mid Wales that was granted National Trail status in the year 2000. Join the path at Cemmaes Road, 2.7 miles.
 • Cadair Idris (mountain) – 3 main routes starting from Minffordd (10 miles), Abergynolwyn (13 miles) and Dolgellau (17 miles).

Cycling

 • Dyfi Mountain Biking – 4 circular routes that can be joined in Machynlleth - cycle route from Ffriddgate to Machynlleth. 2.4 miles.
 • Mawddach Trail – Suitable for all ages. Perfect for cycling, walking and for wheelchair users. Dolgellau (17 miles) to Barmouth.
 • Coed-y-Brenin Mountain Biking Centre – Suitable routes for all ages. 24 miles

Fishing

 • River Dyfi offers excellent fishing and is famous for its brown trout, salmon and sea trout. Permit required. 0.5 mile
 • Sea fishing at Aberdyfi (12 miles) and Aberystwyth (22 miles)

Golf

 • Machynlleth Golf Club – 9 hole golf course. 3.5 miles
 • Aberdyfi Golf Club - 18 hole golf course. 12 miles

Beaches

 • Aberdyfi – Long sandy beach on the northern side of the Dyfi Estuary. Lovely seaside resort with plenty of cafes, shops and restaurants. 12 miles
 • Ynyslas – Lovely beach on the southern side of the Dyfi Estuary, backed by Sand Dunes. Cafe and parking on the beach. 17 miles

Watersports

 • Watersports in Aberdyfi includes sailing, sail boarding, rowing, canoeing, fishing and boat trips. 12 miles

Horse Riding

 • Rheidol Riding Centre has full-size floodlit indoor and full-size floodlit outdoor riding arenas, a showjumping and cross-country course, and fantastic trekking around the Rheidol Valley. 22 miles