Y Rhosyn

Knighton, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 4 Star
 • Mae bwthyn gwyliau Y Rhosyn yn mwynhau golygfeydd gwledig godidog, ac yn lleoliad perffaith i fwynhau a gorffwyso neu i ddarganfod y Clawdd Offa ac ardal y Gororau.

You can book this property from:

 • £394 per week
 • £56 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Balconi
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Parcio preifat

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mae bwthyn gwyliau Y Rhosyn yn mwynhau golygfeydd gwledig godidog. Wedi ei leoli mewn nefoedd i fywyd gwyllt, ar safle o ddiddordeb gwyddonol arbennig a gyda gwarchodfa natur gerllaw, mae’n ddelfrydol ar gyfer gwyliau yn cerdded Canolbarth Cymru ac yn lleoliad perffaith i fwynhau a gorffwyso yng nghefn gwlad neu i ddarganfod y Clawdd Offa ac ardal y Gororau.

Wedi llwyddo i gael y safon uchaf mewn cynaladwyedd mae’r bwthyn yn enillwr y Green Tourism Gold Award ac mae hyn yn cyd-fynd yn berffaith gyda’r ardal a’r digonedd o fywyd gwyllt sydd o’i gwmpas. Gwelwyd yn ddiweddar o’r bwthyn, deulu o ddyfrgwn ac yn anhygoel y cenawon yn crwydro o amgylch glan yr afon a moch daear.

Llawr Gwaelod

Ystafell Haul - Golygfeydd panoramig gwych ar hyd Dyffryn Tefeidiad. Mae yna ddrysau patio anferth yn arwain allan ar y balconi gan ei wneud yn llecyn perffaith i orffwyso a gwylio’r bywyd gwyllt neu fwynhau’r olygfa. Ceir gwres o dan y llawr yn yr ystafell, yn ogystal â chwaraewr VHS ag amrywiaeth o raglenni bywyd gwyllt a phlant i’w gwylio.

Lolfa - Mae’r lolfa hon yn berffaith ar gyfer gorffwyso o flaen y tân ac mae yna deledu, DVD a chasgliad eang o lyfrau a gwybodaeth leol y mae croeso i ymwelwyr eu mwynhau. Mae yna soffa sydd yn eistedd dau a dwy gadair gyda chefn uchel, stôf llosgi coed a darperir rhywfaint o logiau.

Cegin - Cwbl gyfarparedig gyda phopty trydan, microdon, golchwr llestri, oergell, rhewgell, popty araf, a thostiwr. Mae yna lawer o offer coginio a llyfrau cogion yn ogystal ar gael.

Llawr cyntaf

Ystafell wely ddwbl - ystafell las ddel, gyda chwilt clytwaith cartref hen ffasiwn dros y gwely dwbl. Dau gabinet ar bob ochr i’r gwely gyda droriau a lampau ochr gwely uchel. Cwpwrdd dillad dwbl, cadair a chist ddroriau gyda drych wal mawr uwchben. Wedi ei garpedu drwyddo gyda rygiau ychwanegol cysurus os ydych yn droednoeth. Edrych dros gae’r defaid a Beacon Hill.

Ystafell wely twin - lliw pinc ysgafn gyda dau wely sengl 3’, lampiau ochr gwely a byrddau ochr gwely a chadair. Cist ddroriau gyda drych hir uwchben a lamp fwrdd. Wedi ei garpedu drwyddo gyda rygiau ychwanegol cysurus os ydych yn droednoeth. Edrych dros gae’r defaid a Beacon Hill.

Ystafell ymolchi - ystafell ymolchi wen, gyda chawod drydan uwchben. Pwynt eillio a drych eillio, drych hir a chabinet. Golygfeydd dros y bryniau ac i lawr at yr afon.

Gardd

Mae’r ardd yn cynnwys dodrefn patio, ac mae’n hafan i fywyd gwyllt, wedi ei dylunio’n fwriadol i hybu pryfetach, mamaliaid ac adar. Mae yna risiau o’r balconi i’r ardal uwch i lawr i’r ardd a’r ddôl islaw ac mae’r ardd hefyd yn ffinio gyda’r afon lle y mae croeso i ymwelwyr fynd i drochi eu traed ar ddiwrnod poeth.

Mae ymwelwyr gwyllt i’r ardd yn cynnwys dyfrgwn a moch daear, tra ymhlith yr adar y’i gwelir yn eu tymor mae’r boncath, y barcud, delor y cnau, y dringwr bach, y telor penddu, yr hwyaden ddanheddog, y gwybedog brith, siglen lwyd, bronwen y dwr yn ogystal ag adar adnabyddus eraill yr ardd.


Gwybodaeth ychwanegol

Teledu yn cynnwys sat am ddim a BT chwaraeon.

Dillad gwely a thywelion llaw yn gynwysedig.

Tywelion bath ar gael am £5 y person (yn daladwy wrth gyrraedd ond nodwch wrth archebu os gwelwch yn dda).

Caniateir 2 gi maint cymhedrol, £15 yr un. Bowleni, tywel ci, bagiau baw cŵn ac un gwely ci ar gael.

Gwres canolog drwyddo draw.

Darperir sychwr gwallt.

Darperir cot teithio , ond dewch â’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot os gwelwch yn dda.
Darperir cadair uchel a giât ddiogel i blant.

Dim ysmygu.

Man parcio y tu allan i’r bwthyn a mwy o le parcio ar ochr y ffordd gerllaw.

Gellir sicrhau cynnyrch groser lleol cyn i chi gyrraedd ar gais.

Gellir cael nwyddau wedi eu cludo o archfarchnadoedd Tesco a Sainsbury.
Nodwch mai dim ond drwy rhai rhwydweithiau y ceir signal ffôn. Rydym yn argymell eich bod yn gwirio gyda’ch darparwr os ydy signal yn angenrheidiol. Mae yna hefyd ffôn ar gael yn y bwthyn.

Mae’r eitemau canlynol yn cael eu darparu ar gyfer eich arhosiad yn y bwthyn;

Cegin: halen a phupur, papur cegin, hylif golchi llestri, llieiniau llestri, sgwriwr, ffoil a cling film.

Ystafell ymolchi: sebon dwylo a dau doiled rôl.

Cynnyrch glanhau cyffredinol: bleach, golchwr cawod, chwsitrellydd gwrthfacteria a.y.b.

Location

Y Rhosyn Cottage is located at the end of a small row of 3 cottages in the peaceful Teme Valley and is ideal for walking Mid Wales. The market town of Knighton is 6 miles in one direction while Newtown is 14 miles in the other direction. The nearest pub, along with the nearest shop that stocks a range of locally sourced items and essentials is only 2 miles away.

Knighton know as ‘Tref y Clawdd’ in Welsh and that translates as Town on the Dyke. This explains its location on the Welsh-English border. In fact there are a few streets in the town that are actually in England. The town has several interesting places to eat and also has 4 tea shops. Knighton has one of the best preserved sections of the dyke, that in total 176 miles from the Severn Estuary in the South to Prestatyn in the North. Originally designed as a huge earth work to mark the border between the 2 countries is it now one of Britain’s longest trails and a favourite with walkers.

We recommend The Radnorshire Arms in Beguildy (2 miles) and The Castle Inn at Knucklas (4 miles) if you’re looking for great local pubs and great places to eat. Also worth a mention are The Waterdine restaurant at Llanfair Waterdine and The Lloyney Inn at Lloyney.

The cottage is around 30 miles from both Builth Wells and Hay on Wye, making it a convenient place to stay when visiting either the Royal Welsh Show or the Hay Literature Festival.

The area is fantastic for walkers are there are many walks, trails and path to be enjoyed including walks directly from the cottage. For families there is also The Offa’s Dyke Centre in Knighton that is the hub for many activities on the Dyke and also includes a skate park and children’s play area.

Golf
Designed by 6 Times British open Champion Harry Vardon Knighton Golf Course is a 9 hole hillside course with great views. 6 miles

Bird Watching
Many birds visit the garden and the red Kites soaring above are a great site. There is also a Red Kite feeding Centre in the Elan Valley that is worth a visit. 30 miles

Horse Riding
Trekking and rides available at Pen y Bont with many different routes through the surrounding countryside. 12 miles

Walking
From the cottage you can join the trail to the Beacon Hill Nature Reserve and Offa’s Dyke can be joined nearby 0.4 miles

Cycling
Great road cycling on quiet country lanes from the cottage also bike can be hired.

The Rhayader round Mountain Biking trails suit all levels and distances including 2 of the best downhill MTB trails in the UK. 30 miles.

Fishing
The River Teme at the bottom of the garden is quite noted for its barbell fishing downstream but also holds stocks of wild brown trout and has a salmon run. Day tickets can be purchased.