Granar Nant Bran

Brecon, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 4 Star
 • Llety gwyliau mewn pentref bychan y tu allan i Aberhonddu yw Granar Nant Bran, ar gyrion Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

You can book this property from:

 • £456 per week
 • £65 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 3 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • Tywelion ar gael
 • Cawod

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Storfa tu allan
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Llety gwyliau mewn pentref bychan y tu allan i Aberhonddu yw Granar Nant Bran, ar gyrion Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae'r ardal wledig o gwmpas yn anhygoel ac yn berffaith ar gyfer cyplau a theulu. Delfrydol ar gyfer cerdded, beicio, pysgota ac wrth gwrs ymlacio. Mae afon Bran yn isafon y Wysg ac yn pasio drwy'r pentref, mae trwydded pysgota yn gynwysedig. Mae nifer o dafarndai lleol i'w darganfod mewn pentrefi cyfagos.

Llawr Cyntaf

Ardal fyw agored. Cegin gyda'r holl offer yn cynnwys popty a hob trydan, meicrodon, tegell, oergell a rhewgell fach. Bwrdd a chadeiriau i 4. Soffa a dwy gadair, teledu, chwaraewr DVD a dewis eang o lyfrau a gemau.

Ystafell wely 1 - gwely dwbwl a gwely sengl, teledu, uned ymolchi a storfa (drws yn arwain drwodd i ystafell wely 2).

Ystafell wely 2 - dau wely sengl, basn, uned ymolchi a drych (mynedfa i'r llofft drwy ystafell wely 1).

Ystafell ymolchi gydag uned gawod, toiled a basn.  

Tu Allan

Ardal breifat gyda bwrdd, cadeiriau a barbaciw yn edrych allan dros gaeau a stablau. Ardal pêl droed a chwaraeon ar wahân. 

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso  
 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig     
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig     
 • Cot trafeilio, cadair uchel a gât i'r grisiau ar gael. Dewch â dillad eich hun i'r cot     
 • Wifi ar gael (noder mai band llydan gwledig sydd yma ac felly ddim mor gyflym a chysylltiad dinesig)   
 • Dim ysmygu tu mewn a dim anifeiliaid anwes 
 • Darperir y canlynol: Cegin - pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri/tabledi i'r peiriant, clytiau. Ystafell ymolchi: sebon a 2 rolyn papur toiled i bob toiled. Cynnyrch glanhau cyffredinol 
 • Digon o le parcio   

Location

This first floor apartment is in the tiny village of Llanfihangel-Nant-Bran just 7 miles outside the market town of Brecon. The apartment adjoins the farmhouse. The nearest shops and petrol stations are in Sennybridge, about 3 miles away. There are several great local pubs within a few miles including the Shoemakers in Pentrebach and Usk and Railway in Sennybridge. The river Bran which flows into the famous salmon river the USK runs though the village.

On the edge of the Brecon Beacons National Park this area is a haven for those who like the outdoors and the peace and tranquility of the countryside. The National Park covers  Within a short drive you have also got many great castles you can visit such as Carreg Cennen near Llandeilo. Brecon, Llandovery, Crickhowell, Tretower, Hay and Bronllys.  There are some great family attractions including Cantref Adventure Farm, Llangorse Multi Activity Centre ,  Dan yr Ogof Caves and Pen y fan (the highest peak in South Wales) is also a popular walk. 

The area has many events including the Hay Festival in late May/early June and the Green Man Festival held near Crickhowell in August. The Royal Welsh Agricultural Show in July and the Winter Fair in December both held in Builth Wells are highlights of the year for the agricultural community across Wales.

Water sports

Water sport enthusiasts are well catered for with the river Usk providing white water canoeing. 3 miles

Walking

Various spectacular walks can be found in the Beacons National Park, including the peaks of Pen y Fan, Cornddu and Criban. 6 miles.

Fishing

Fishing rights included on the river Bran just a few hundred yards away. 0.2 miles

Golf

There are spectacular views over the Brecon Beacons and Pen y Fan from Cradoc Golf Course. 7 miles

Cycling

Quiet lanes are perfect for road cycling. 0.1 miles.

BikePark Wales is 27 miles away at Gethin Woods, Merthyr Tydfil.

Pony Trekking

Cantref Riding Centre - Situated in the Brecon Beacons National Park, offers trekking  mountain riding up to the main peaks of the Brecon Beacons riding lessons and short riding courses. 12 miles