Bragdy Nant Bran

Brecon, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 5 Star
 • Bwthyn ar ben ei hun mewn pentref bach tlws yn Nyffryn Bran ar ymylon Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

You can book this property from:

 • £481 per week
 • £69 per night
 • 5 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 3 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Storfa tu allan
 • Barbaciw

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Bwthyn ar ben ei hun mewn pentref bach tlws yn Nyffryn Bran ar ymylon Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Delfrydol ar gyfer pysgotwyr gan fod y bwthyn yn agos i afon fychan, ac yn cynnwys trwydded bysgota brithyll brown gwyllt. Gellir ymuno â llwybrau cerdded gwledig o'r pentref. Mae'r ardal hefyd yn boblogaidd ar gyfer beicio, gwylio'r sêr a mwynhau natur ymlaciol cefn gwlad. Mae Aberhonddu ei hun o fewn 7 milltir ac mae tafarndai gwledig i'w darganfod yn y pentref gerllaw.  

Llawr Gwaelod

Ardal fyw agored yn cynnwys lolfa, cegin ac ardal fwyta. Soffa gyfforddus a dwy gadair, teledu, chwaraewr DVD, bwrdd bwyta a chadeiriau i 6 o westeion.

Cegin gyda'r holl offer yn cynnwys peiriant golchi llestri, oergell, tostiwr, meicrodon a thegell. 

Ystafell iwtiliti gyda peiriant golchi dillad a rhewgell.

Ystafell gyda toiled a basn.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 - gwely dwbwl gydag uned ymolchi, cwpwrdd dillad a theledu. Drws cyswllt i'r ystafell ymolchi.

Ystafell wely 2 - tri gwely sengl gyda chypyrddau, teledu a dewis o gemau. 

Ystafell ymolchi gyda baddon, uned gawod, toiled a basn. Drws cyswllt i ystafell wely 1 yn ogystal â drws arall.

Tu Allan

Lawnt ar draws y ffordd i'r bwthyn gyda bwrdd, cadeiriau a barbaciw. Mae yna hefyd ardal pêl droed a chwaraeon ar wahân.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso  
 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig     
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig     
 • Cot trafeilio, cadair uchel a gât i'r grisiau ar gael. Dewch â dillad eich hun i'r cot     
 • Wifi ar gael (noder mai band llydan gwledig sydd yma ac felly ddim mor gyflym a chysylltiad dinesig)   
 • Dim ysmygu tu mewn a dim anifeiliaid anwes 
 • Darperir y canlynol: Cegin - pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri/tabledi i'r peiriant, clytiau. Ystafell ymolchi: sebon a 2 rolyn papur toiled i bob toiled. Cynnyrch glanhau cyffredinol 
 • Digon o le parcio   

Location