Gwyliau hanner tymor teuluol yng Nghymru

View more and filter search
280 Properties found
Back to list view

Ty'r Mynach

384018

Cardiff, South Wales

61035

£5188 - £6587
per week
From £3,891 for a 3-night stay
 • Lleolir y llety mawr hwn daith gerdded fer o siopau, tafarndai a bywyd nos Caerdydd, yn ogystal â Stadiwm y Mileniwm. Perffaith ar gyfer grwpiau o ffrindiau, teuluoedd, tripiau siopa, partion plu, stag a phenwythnosau rygbi.
 • 20 Guests
 • 4 Bedrooms
 • No Pets
 • 3 Bathrooms
 • Ystafell Chwaraeon
 • Traeth 2 o filltiroedd
 • Tafarn 0.1 o filltiroedd

Cardiff, South Wales

49711

£5188 - £6587
per week
From £3,891 for a 3-night stay
 • Llety hunan-ddarpar mawr a moethus ynghanol Bae Caerdydd - perffaith ar gyfer grwpiau o ffrindiau, dathliadau teuluol, partion stag ac iâr. Teledu plasma 50", pecyn chwaraeon a ffilmiau Sky a wifi yn gynwysedig.
 • 20 Guests
 • 3 Bedrooms
 • No Pets
 • 3 Bathrooms
 • Ystafell Chwaraeon
 • Traeth 7 o filltiroedd
 • Tafarn 0.1 o filltiroedd

Aberystwyth, West Wales

89510

 • 20 Guests
 • 4 Bedrooms
 • No Pets

Llangwnadl, North Wales Coast

387040

£1409 - £2475
per week
From £1,057 for a 3-night stay
 • 5 Star
 • Yn edrych am lety i deulu estynedig neu i grŵp o ffrindiau ble y gall pawb fod hefo'i gilydd ond eto arwahan? Mae'r 3 bwthyn wedi eu lleoli gyda'i gilydd ac o ben drws eich bwthyn gwyliau gellir darganfod prydferthwch Penrhyn Llŷn. Gellir mwynhau hyfrydwch arfordir Penrhyn Llŷn a'r golygfeydd o gefn gwlad heddychlon o'r llety hwn, gyda'r traeth agosaf ond 2 filltir i ffwrdd. Mae'n ganolog i holl atyniadau Penrhyn Llŷn ac yn ardal ddynodedig o harddwch naturiol eithriadol.
 • 18 Guests
 • 9 Bedrooms
 • 5 Pets
 • 4 Bathrooms
 • Traeth 2 o filltiroedd
 • Tafarn 3 o filltiroedd

Bythynnod Sarn Group Cottages

489194

Rhiwlas

BOW25

Cardiff, South Wales

486599

£1897 - £3447
per week
From £1,423 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Tŷ steilus yng Nghaerdydd yn agos at Stadiwm Principality, Castell Caerdydd, parciau, siopau, a'r holl fwytai a thafarndai sydd ar gael yng Nghanol Dinas Caerdydd. Perffaith ar gyfer grŵp o ffrindiau, cydweithwyr, aduniadau neu deuluoedd, mae'r llety hwn yn cysgu 10, ond fe all gysgu 14 wrth ddefnyddio dau wely soffa ychwanegol.
 • 14 Guests
 • 4 Bedrooms
 • No Pets
 • 4 Bathrooms
 • Traeth 1 milltir
 • Tafarn 0.2 o filltiroedd

Caerwys, North Wales Borderlands

58357

£1580 - £2376
per week
From £1,185 for a 3-night stay
 • 5 Star
 • Ffermdy modern yn cynnig llety moethus yng Ngogledd Cymru - perffaith ar gyfer teuluoedd a grwpiau mawr. Arfordir Gogledd Cymru o fewn 6 milltir a Llwybr Cerdded Clawdd Offa 1.5 milltir yn unig i ffwrdd.
 • 14 Guests
 • 7 Bedrooms
 • No Pets
 • 6 Bathrooms
 • Traeth 6 o filltiroedd
 • Tafarn 1 milltir

Aberdaron, North Wales Coast

51945

£1127 - £2652
per week
From £845 for a 3-night stay
 • 5 Star
 • Rydyn ni i gyd yn chwilio am ychydig o faldod y dyddiau hyn, ac mae digon ohono i'w gael yn y bwthyn moethus hwn ym Mhen Llyn, yn cynnwys sawna preifat, caban cawod/ager a gwres o dan y llawr drwy'r bwthyn.
 • 14 Guests
 • 5 Bedrooms
 • 3 Pets
 • 4 Bathrooms
 • Traeth 3.5 o filltiroedd
 • Tafarn 0.75 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

Swansea Valley, South Wales

BOW75

£1174 - £1848
per week
From £881 for a 3-night stay
 • 12 Guests
 • 5 Bedrooms
 • No Pets
 • 4 Bathrooms
 • Traeth 18 o filltiroedd
 • Tafarn 0.5 o filltiroedd
View more and filter search