Gwyliau hanner tymor teuluol yng Nghymru

10 Properties found
Back to list view

Aberystwyth, West Wales

75929

£373 - £1059
per week
From £280 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Mae’r Llofft Gwair yn fwthyn gwyliau ar ddwy lefel yn Aberystwyth, ac mae’r golygfeydd o’r ystafell wely yn estyn ar draws mynyddoedd y Cambria. Mae wedi’i leoli ar ystâd dawel a phreifat gyda pharc chwarae, ac er bod y lleoliad yn wledig, nid yw ond nepell o Aberystwyth, sy’n dref glan-môr ddeniadol o Oes Fictoria, gyda’i thraethau, ei phromenâd a’i marina hardd.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 1.5 o filltiroedd
 • Tafarn 1.5 o filltiroedd

Old Bull

BOW44

Gower, South Wales

492129

£719 - £1061
per week
From £539 for a 3-night stay
 • Bron iawn ar y traeth! Fe leolir Stablau Llangenith ar fferm 10 acer yn agos i draeth Llangenith ar Benrhyn Gŵyr. Bu i'r Stablau gael ei adnewyddu yn yr unfed ganrif ar bymtheg ac mae'n un o'r adeiladau hynaf ar Benrhyn Gŵyr. Mae pentref bychan Llangenith, gyda tafarn leol wych, siop syrffio, neuadd bentref ac eglwys, ond 1 filltir o'r Stablau, ac fe leolir Gŵyl Gerddorol Gŵyr yma ym mis Gorffennaf. Lleoliad anhygoel ar gyfer gwyliau, yn agos i un o'r traethau gorau yng Nghymru.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 0.2 o filltiroedd
 • Tafarn 1 milltir
 • Tân agored neu stôf goed

Porthcawl, South Wales

BOW124

£481 - £851
per week
From £361 for a 3-night stay
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 0.1 o filltiroedd
 • Tafarn 0.8 o filltiroedd

Ty Pair

PORTH1

New Quay, West Wales

WAS406

£365 - £650
per week
From £274 for a 3-night stay
 • 5 Star
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 6.3 o filltiroedd
 • Tafarn 1.6 o filltiroedd

Llangadog, West Wales

486601

£370 - £599
per week
From £278 for a 3-night stay
 • Safle delfrydol ar lethrau'r Mynydd Du ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Lleoliad anhygoel gyda'i fywyd gwyllt, fflora a ffawna, a golygfeydd rhyfeddol, dyma baradwys i bawb sy'n caru byd natur. Perffaith ar gyfer cyplau, teuluoedd neu ffrindiau, mae llety Llwynrhosser wedi ei leoli ar fferm weithiol sydd yn cynnwys 20 acer o goetir hynafol, mae'n derbyn anifeiliaid anwes ac yn ddihangfa delfrydol i gefn gwlad.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 30 o filltiroedd
 • Tafarn 6 o filltiroedd

Newport, Pembrokeshire West Wales

75055

£479 - £1224
per week
From £359 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Bwthyn hunan-ddarpar yn Nhrefdraeth, yn cysgu hyd at 6 o westai ac mae modd edrych dros y traeth yn Nhrefdraeth, Sir Ddinbych ac Aber Nyfer ohono
 • 6 Guests
 • 3 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 0.3 o filltiroedd
 • Tafarn 0.5 o filltiroedd

Whitland, West Wales

BOW100

£377 - £820
per week
From £283 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • 6 Guests
 • 3 Bedrooms
 • 3 Pets
 • 3 Bathrooms
 • Traeth 13 o filltiroedd
 • Tafarn 3 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

Aberystwyth, West Wales

76532

£847 - £1982
per week
From £635 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Llety mawr, moethus gyda golygfeydd ysblennydd o'r wlad sy'n ei amgylchynu a mynyddoedd Cambria. Yn ddelfrydol ar gyfer grwpiau o ffrindiau, aduniad prifysgol neu i ddod a'r teulu at ei gilydd gan nad yw ond milltir a hanner o'r dref glan môr Aberystwyth.
 • 7 Guests
 • 3 Bedrooms
 • No Pets
 • 3 Bathrooms
 • Twb Poeth
 • Traeth 1.5 o filltiroedd
 • Tafarn 1.5 o filltiroedd