Eiddo ar lan y dŵr

Dim llawer ohonom sydd yn ddigon ffodus i fyw ger y môr ond gyda Y Gorau o Gymru gallwch deimlo fel eich bod chi. Cerddwch yr unig barc cenedlaethol arfordirol yng Nghymru a gweddill Ynys Prydain, darganfyddwch lyn cuddiedig rhwng y mynyddoedd, ewch i lawr afon mewn kayak, padl fyrddio ar lyn, syrffio neu, yn syml, ddod o hyd i le tawel i eistedd a mwynhau sŵn y dŵr. Mae gan Gymru bopeth pan ddaw hi i ddŵr, gyda digonedd o draethau hardd, sawl bae cuddiedig a llynnoedd di-ri.

Mae gennym fythynnod arfordirol hyfryd, megis River View yn Aberystwyth, ble y byddwch yn deffro i sŵn y môr a golygfa o aber yr afon Ystwyth a Bae Ceredigion. Neu beth am aros ger y môr yn llecyn hudol Nant Gwrtheyrn sy'n berffaith am wyliau ymlaciol ar arfordir Gogledd Cymru gyda golygfeydd gwefreiddiol o fôr, coedwig a mynydd.

Os mai bwthyn cuddiedig ydych chi eisiau, mae Plas Bach ar Ynys Môn yn cynnig lleoliad delfrydol, 200 llath yn unig o lannau mewnfor Cymyran a 300 llath i draeth tywod a Llwybr yr Arfordir. Neu am rywbeth cwbl wahanol, beth am aros yng Nghaban y Nen ger Cei Newydd am brofiad unigryw mewn arsyllfa glampio ger y llyn.

I brofi'r gorau o lety Cymru ger y dŵr, gweler ein rhestr gyflawn isod. 


View more and filter search
21 Properties found
Back to list view

New Quay, Pembrokeshire & West Wales

488061

(No dates selected)

£431 - £646
per week
From £250 for a 3-night stay
 • Caban hyfryd i 2 ym mhrydferthwch Gorllewin Cymru. Bydd caban Llygad y Ddraig wir yn tanio eich dychymyg ac yn eich galluogi i weld Cymru drwy lygad newydd.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Twb Poeth
 • Ystafell Chwaraeon
 • Traeth 6 o filltiroedd
 • Tafarn 1.4 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

New Quay, Pembrokeshire & West Wales

488064

(No dates selected)

£421 - £632
per week
From £240 for a 3-night stay
 • Mae Caban y Nen yn berffaith ar gyfer rhywun sy'n hoffi astudio'r sêr a breuddwydio gan ei fod mewn lleoliad unigryw i brofi awyr anhygoel y nos yng Nghymru.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Twb Poeth
 • Ystafell Chwaraeon
 • Traeth 6 o filltiroedd
 • Tafarn 1.4 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

Y Lanfa

BOW107

Brecon, Mid Wales and Brecon Beacons

489926

(No dates selected)

£457 - £764
per week
From £352 for a 3-night stay
 • Dyma hen felin hardd, llawn cymeriad, a adeiladwyd o garreg yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Mae wedi’i lleoli ar lan afon, a dyma’r lle perffaith i ymlacio a dadflino. Mae’r bwthyn gwyliau hwn yn Aberhonddu yn croesawu anifeiliaid anwes (caniateir 2 gi), ac mae ganddo hefyd dwb poeth preifat, a balconi sydd â golygfeydd dros yr afon.
 • 4 Guests
 • 3 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 2 Bathrooms
 • Twb Poeth
 • Traeth 45 o filltiroedd
 • Tafarn 5 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

Sgrech y coed - Jay

BOW11

Brecon, Mid Wales and Brecon Beacons

37318

(No dates selected)

£366 - £677
per week
From £284 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Lleolir bwthyn Abereithrin mewn rhan hyfryd o Gymru, rhwng trefi marchnad Aberhonddu a Llanymddyfri, wedi ei amgylchynu gan dirlun hardd, llwybrau camlas, cestyll a digonedd o atyniadau teuluol, yn cynnwys ogofau Dan yr Ogof.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 3 Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 45 o filltiroedd
 • Tafarn 0.5 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

Bwthyn Trefdraeth

41759

South Wales Borderlands

BOW138

(No dates selected)

£516 - £876
per week
From £396 for a 3-night stay
 • 5 Guests
 • 3 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 1 Bathroom
 • Tân agored neu stôf goed

Tenby, Pembrokeshire

25957

(No dates selected)

£431 - £786
per week
From £273 for a 3-night stay
 • 3 Star
 • Un o leoliadau gorau Dinbych-y-pysgod, yn edrych i lawr ar yr harbwr a thraeth y Gogledd, gyda ffenestri mawr fel y gallwch eistedd yn nol a mwynhau'r golygfeydd. Mae'r llety hwn yn leoliad perffaith yn Ninbych-y-pysgod gyda'r holl draethau, bwytai a phopeth yr ydych eu hangen o fewn pellter cerdded.
 • 5 Guests
 • 0 Bedrooms
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 0.1 o filltiroedd
 • Tafarn 0.1 o filltiroedd

Holy Island, Anglesey North Wales

BOW70

(No dates selected)

£757 - £1215
per week
From £577 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • 5 Guests
 • 3 Bedrooms
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 0.1 o filltiroedd
 • Tafarn 1.8 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

Aberystwyth, West Wales

BOW115

(No dates selected)

£684 - £1161
per week
From £522 for a 3-night stay
 • 6 Guests
 • 3 Bedrooms
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 0.1 o filltiroedd
 • Tafarn 0.2 o filltiroedd

Creyr Glas - Heron 2

BOW13

View more and filter search