Golwg y Mor

Llangrannog, West Wales

 • 5 Star
 • Bwthyn hunan ddarpar ysbrydoledig ar ben clogwyn ger Llangrannog, gyda golygfeydd anhygoel o'r môr.

You can book this property from:

 • £746 per week
 • £107 per night
 • 5 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Twb poeth
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl

Cegin

 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Parcio preifat

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Sorry, children (aged between 2 and 17) are not allowed at this property
 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Bwthyn hunan ddarpar ysbrydoledig ar ben clogwyn ger Llangrannog, gyda golygfeydd anhygoel o'r môr. Wedi ei raddio yn 5*, mae'r holl lety wedi ei gynllunio i edrych allan dros y cefnfor gyda ffenestri mawr a chynllun agored. Mae llwybr arfordirol Cymru Gyfan yn pasio o dan y bwthyn ac mae nifer o draethau gerllaw. Medrwch eistedd tra'n edrych allan ar y dolffiniaid yn nofio a chwarae ym Mae Ceredigion. Gellir hefyd astudio'r mamaliaid hudolus hyn i fyny'n agos, neu edrych ar yr adar a'r bywyd gwyllt drwy ddefnyddio'r telesgop a'r ysbienddrych sydd at eich defnydd yn y llety. Mae llawer o westeion yn hoffi aros yn y llety i fwynhau'r olygfa, ond mae nifer o lefydd gwych i ymweld â nhw a pethau i'w gwneud os ydych yn dymuno dod i adnabod yr ardal.

Ni chaniateir i blant aros yn y llety hwn.


Llawr gwaelod

Cynllun agored sydd yn sicrhau eich bod yn medru gweld y môr o'r lolfa, cegin, ardal fwyta a'r brif lofft. Mae system sain 'bluetooth' ar gael drwy'r adeilad.

Lolfa helaeth gyda stôf goed siâp silindr, soffas cyfforddus, teledu, telesgop, ysbienddrych, a ffenestri mawr i fedru mwynhau golygfeydd syfrdanol o'r môr.

Fe geir yr holl offer angenrheidiol yn y gegin gan gynnwys oergell/rhewgell maint llawn, peiriant golchi llestri, popty a hob trydan, meicrodon, bar brecwast a stolion.

Ardal fwyta gyda bwrdd a chadeiriau i 6 o bobl.

Ystafell wely 1 - mae'r brif lofft wedi ei sgrînio i ffwrdd o'r ardal agored ac mae'n cynnwys gwely king, storfa a chadair i ymlacio a mwynhau'r olygfa.

Ystafell ymolchi ensuite gyda baddon, uned gawod, toiled a basn.

 
Ystafell wely 2 - ystafell king, ffenestr yn y to, a cwpwrdd dillad. Mae'r llofft hon yng nghefn y llety.

Prif ystafell ymolchi gyda baddon a chawod oddi mewn, toiled a basn.

Ystafell iwtiliti gyda peiriant golchi a sychwr dillad.

Cyntedd yn cynnig mynediad mawreddog i bob rhan o'r tŷ.

Tu allan

Fe geir gardd ar y to yn y tŷ unigryw hwn, gyda bwrdd picnic a twb poeth preifat - y lle delfrydol i ymlacio a mwynhau coffi yn y bore neu lasied o wîn gyda'r nos.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Gwres a thrydan yn gynwysedig
 • Tywelion yn gynwysedig ond dowch a'ch tywelion eich hun ar gyfer y traeth
 • Mae'r llety hwn gyda cyflenwad dwr ei hun sy'n cael ei brofi a'i ffiltro
 • Dim ysmygu
 • Dim anifeiliaid anwes
 • Wifi ar gael
 • Gellir prynu coed ychwanegol i'r stôf ar gost o £5.00 y bocs
 • Parcio y tu allan ar gyfer 2 gar
 • Mae'r canlynol yn cael eu darparu ar gyfer eich arhosiad - Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri. Ystafell ymolchi: sebon dwylo a dau rolyn o bapur toiled. Cynnyrch glanhau cyffredinol
 • Ni chaniateir i blant aros yn y llety hwn gan ei fod ar ben clogwyn a gall fod yn beryg iddynt 

Location

This is a detached holiday cottage which is built into the cliffside. The cottage is secluded and surrounded by 52 acres of farm land. The Wales Coastal Path passes beneath the cottage and you can join the path and walk to the beaches of Llangrannog or Cwmtydu. Llangrannog is a lovely little coastal village with great local pubs and a family friendly beach. There is also an Urdd Activity Centre in Llangrannog which can offer skiing, quad biking and much more.

After watching the dolphins in the bay, you can get even closer to these wonderful creatures by booking a dolphin watching trip from New Quay harbour. New Quay is a picturesque coastal town with a range of shops, pubs and restaurants. There are many stunning beaches in the area including Tresaith, Aberporth and Penbryn, all of which can be reached on foot or a short car journey. Tresaith is also a great excuse for a day trip – another pretty village with a sandy beach, located 8 miles to the south.

One of the most spectacular walks in the area is around the headland of Ynys Lochtyn (owned by the National Trust) and down to Llangrannog village, past Cilborth beach. If the tide is out, this is also a great opportunity to explore the eight bays along the coast of Llangrannog. You are never far away from the sight of the coast. Other attractions and activities in the area include surfing and body boarding at Llangrannog and Cilborth Bay, Cwmrhydneuadd Golf Club, Cardigan Island Coastal Farm Park, Felinwynt Rainforest Centre and New Quay Honey Centre.


Walking

The Wales Coastal Path and Ceredigion Coast Path pass just beneath the cottage. 0.1 miles


Beaches

Llangrannog Beach - popular and sheltered sandy beach backed by the village with 2 pubs, restaurants, cafe etc. 1.5 miles

New Quay Beach - expansive, sandy and well protected from the breeze, this blue flag beach (Harbour Beach) is very popular during the summer months. 5 miles

Cei Bach - lovely beach, much quieter than New Quay beach. 6 miles

Tresaith - set in a small sheltered sandy bay named after the River Saith which cascades as a waterfall over the cliffs on to the beach. Popular watersports and sailing destination. 9 miles


Water Sports

Llangrannog and Cilborth Bay - surfing and body boarding. 2 miles

You can choose from dinghy sailing, yacht cruising, power boating, windsurfing and kayaking with both short sessions and longer courses suitable for all levels and abilities Cardigan Bay Watersports. 5 miles


Golf

Cwmrhydneuadd Golf Club - scenic 9 hole golf course. 3 miles

Cardigan Golf Club - 18 hole championship course measuring 6687 yards, Par 72. 15 miles


Pony Trekking

Pony Trekking Centre at Llangrannog Urdd Centre. 1.5 miles


Fishing

Many shore fishing marks nearby within walking distance. Boat trips can also be booked from New Quay. 5 miles.