Golwg y Mor

Llangrannog, West Wales

 • 5 Star
 • Bwthyn hunan ddarpar ysbrydoledig ar ben clogwyn ger Llangrannog, gyda golygfeydd anhygoel o'r môr.

You can book this property from:

 • £746 per week
 • £107 per night
 • 5 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl

Cegin

 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Parcio preifat

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Sorry, children (aged between 2 and 17) are not allowed at this property
 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Bwthyn hunan ddarpar ysbrydoledig ar ben clogwyn ger Llangrannog, gyda golygfeydd anhygoel o'r môr. Wedi ei raddio yn 5*, mae'r holl lety wedi ei gynllunio i edrych allan dros y cefnfor gyda ffenestri mawr a chynllun agored. Mae llwybr arfordirol Cymru Gyfan yn pasio o dan y bwthyn ac mae nifer o draethau gerllaw. Medrwch eistedd tra'n edrych allan ar y dolffiniaid yn nofio a chwarae ym Mae Ceredigion. Gellir hefyd astudio'r mamaliaid hudolus hyn i fyny'n agos, neu edrych ar yr adar a'r bywyd gwyllt drwy ddefnyddio'r telesgop a'r ysbienddrych sydd at eich defnydd yn y llety. Mae llawer o westeion yn hoffi aros yn y llety i fwynhau'r olygfa, ond mae nifer o lefydd gwych i ymweld â nhw a pethau i'w gwneud os ydych yn dymuno dod i adnabod yr ardal.

Ni chaniateir i blant aros yn y llety hwn.


Llawr gwaelod

Cynllun agored sydd yn sicrhau eich bod yn medru gweld y môr o'r lolfa, cegin, ardal fwyta a'r brif lofft. Mae system sain 'bluetooth' ar gael drwy'r adeilad.

Lolfa helaeth gyda stôf goed siâp silindr, soffas cyfforddus, teledu, telesgop, ysbienddrych, a ffenestri mawr i fedru mwynhau golygfeydd syfrdanol o'r môr.

Fe geir yr holl offer angenrheidiol yn y gegin gan gynnwys oergell/rhewgell maint llawn, peiriant golchi llestri, popty a hob trydan, meicrodon, bar brecwast a stolion.

Ardal fwyta gyda bwrdd a chadeiriau i 6 o bobl.

Ystafell wely 1 - mae'r brif lofft wedi ei sgrînio i ffwrdd o'r ardal agored ac mae'n cynnwys gwely king, storfa a chadair i ymlacio a mwynhau'r olygfa.

Ystafell ymolchi ensuite gyda baddon, uned gawod, toiled a basn.

 
Ystafell wely 2 - ystafell king, ffenestr yn y to, a cwpwrdd dillad. Mae'r llofft hon yng nghefn y llety.

Prif ystafell ymolchi gyda baddon a chawod oddi mewn, toiled a basn.

Ystafell iwtiliti gyda peiriant golchi a sychwr dillad.

Cyntedd yn cynnig mynediad mawreddog i bob rhan o'r tŷ.

Tu allan

Fe geir gardd ar y to yn y tŷ unigryw hwn, gyda bwrdd picnic - y lle delfrydol i ymlacio a mwynhau coffi yn y bore neu lasied o wîn gyda'r nos.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Gwres a thrydan yn gynwysedig
 • Tywelion yn gynwysedig ond dowch a'ch tywelion eich hun ar gyfer y traeth
 • Mae'r llety hwn gyda cyflenwad dwr ei hun sy'n cael ei brofi a'i ffiltro
 • Dim ysmygu
 • Dim anifeiliaid anwes
 • Wifi ar gael
 • Gellir prynu coed ychwanegol i'r stôf ar gost o £5.00 y bocs
 • Parcio y tu allan ar gyfer 2 gar
 • Mae'r canlynol yn cael eu darparu ar gyfer eich arhosiad - Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri. Ystafell ymolchi: sebon dwylo a dau rolyn o bapur toiled. Cynnyrch glanhau cyffredinol
 • Ni chaniateir i blant aros yn y llety hwn gan ei fod ar ben clogwyn a gall fod yn beryg iddynt 

Location