Ty ar y Mynydd

Aberystwyth, West Wales

 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats
 • Dyma fwthyn hyfryd a diarffordd hollol unigryw ac ysbrydoledig, sy’n cynnig dihangfa berffaith yng nghanol mynyddoedd y Cambria, yng Nghanolbarth Cymru.

You can book this property from:

 • £630 per week
 • £90 per night
 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl
 • 2 o welyau bync

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Hollol unigryw ac ysbrydoledig ac yn guddfan berffaith. Os ydych chi’n edrych am leoliad tawel â golygfeydd, sydd ymhell o bob dim, mae’r bwthyn gwyliau hyfryd a diarffordd hwn yn cynnig yr encil perffaith yng nghanol mynyddoedd y Cambria yng Nghanolbarth Cymru. Enillydd gwobr lletygarwch ‘Y croeso gorau yn Aber’ 2017. 

Ychwanegiad Newydd Sbon i’r Wefan

Mae golygfeydd eang o’r mynyddoedd i’w gweld o bob ffenestr o’r eiddo hwn sydd wedi’i ailwampio’n drwsiadus. Hyd yn oed ar y ffordd i’r bwthyn, bydd Pumlumon, y mynydd uchaf o blith mynyddoedd y Cambria, yn dod i’r golwg. Nid oes yr un tŷ arall i’w weld, ac mae gwyliau yn Tŷ ar y Mynydd yn brofiad gwirioneddol ryddhaol lle gallwch fwynhau’r ardd fwyaf, o bosibl, yng Nghymru! Mae’n 8 milltir i ffwrdd o bentref Tal-y-bont gyda’i siop, tafarn a bwyty, ond eto mae’n fyd gwahanol i brysurdeb gwallgof bywyd modern. Os oes angen, gall y perchennog hefyd ddarparu mynediad i gerbyd 4x4.  

Llawr Gwaelod

Ystafell fyw cynllun agored gyda stôf llosgi coed, soffas lledr, teledu Freesat, chwaraewr DVD a radio/chwaraewr CD. Ardal fwyta gyda golygfeydd o’r mynyddoedd, yn arwain at gyntedd bychan / ardal eistedd wrth flaen y tŷ sydd â golygfa anhygoel o’r mynyddoedd.

Mae popeth sydd ei angen arnoch chi i’w gael yn y gegin, gan gynnwys peiriant golchi llestri, ffwrn a microdon, oergell / rhewgell a pheiriant golchi dillad.

Ystafell ymolchi gyda chawod dros y bath, tŷ bach a basn ymolchi.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 – gwely dwbl, teledu ar y wal, a golygfeydd eang.

Ystafell wely 2 – gwelyau sengl, teledu a’r un olygfa â’r ystafell wely ddwbl.

Ystafell gwely bync, hefyd gyda theledu a golygfeydd o’r mynyddoedd.

Ystafell gawod gyda thŷ bach, rheilen cynhesu tyweli a basn ymolchi.

Gardd

Patio amgaeedig, teras, set barbeciw a dodrefn gardd wedi’u hamgylchynu gan olygfeydd 360 gradd o ucheldiroedd naturiol heb eu difetha. Dewch â’ch sbienddrych i wylio adar a mwynhau’r golygfeydd o’r mynyddoedd mawr, gan werthfawrogi’r tawelwch o’ch cwmpas. Gan nad oes llygredd golau yma, mae’n berffaith hefyd ar gyfer gwylio’r sêr.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Er gwybodaeth: mae llynnoedd ac afonydd yn yr ardd. Mae’r ffordd fynediad i’r eiddo yn addas ar gyfer cerbydau uchel neu gerbydau 4x4. Ar gyfer teuluoedd a chyplau yn unig, gall y perchennog ddarparu cerbyd 4x4 i’w ddefnyddio ar gais, i gael mynediad i’r tŷ, yn ôl yr angen.
 • Pecyn i’ch croesawu pan gyrhaeddwch.
 • Darperir dillad gwely, a thyweli bach a mawr.
 • Trydan (paneli solar), nwy a gwres canolog nwy llawn yn gynwysedig.
 • Stôf llosgi coed – tanwydd yn gynwysedig.
 • Darperir cot teithio a chadair uchel ar gais.
 • Wi-fi ar gael.
 • 1 anifail anwes am ddim.
 • Dim ysmygu y tu mewn.
 • Digon o fannau parcio.
 • Man storio ar gyfer beiciau ac ati.

 

Location