Ty ar y Mynydd

Aberystwyth, West Wales

 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats
 • Dyma fwthyn hyfryd a diarffordd hollol unigryw ac ysbrydoledig, sy’n cynnig dihangfa berffaith yng nghanol mynyddoedd y Cambria, yng Nghanolbarth Cymru.

You can book this property from:

 • £637 per week
 • £91 per night
 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl
 • 2 o welyau bync

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Hollol unigryw ac ysbrydoledig ac yn guddfan berffaith. Os ydych chi’n edrych am leoliad tawel â golygfeydd, sydd ymhell o bob dim, mae’r bwthyn gwyliau hyfryd a diarffordd hwn yn cynnig yr encil perffaith yng nghanol mynyddoedd y Cambria yng Nghanolbarth Cymru. Enillydd gwobr lletygarwch ‘Y croeso gorau yn Aber’ 2017. 

Ychwanegiad Newydd Sbon i’r Wefan

Mae golygfeydd eang o’r mynyddoedd i’w gweld o bob ffenestr o’r eiddo hwn sydd wedi’i ailwampio’n drwsiadus. Hyd yn oed ar y ffordd i’r bwthyn, bydd Pumlumon, y mynydd uchaf o blith mynyddoedd y Cambria, yn dod i’r golwg. Nid oes yr un tŷ arall i’w weld, ac mae gwyliau yn Tŷ ar y Mynydd yn brofiad gwirioneddol ryddhaol lle gallwch fwynhau’r ardd fwyaf, o bosibl, yng Nghymru! Mae’n 8 milltir i ffwrdd o bentref Tal-y-bont gyda’i siop, tafarn a bwyty, ond eto mae’n fyd gwahanol i brysurdeb gwallgof bywyd modern. Os oes angen, gall y perchennog hefyd ddarparu mynediad i gerbyd 4x4.  

Llawr Gwaelod

Ystafell fyw cynllun agored gyda stôf llosgi coed, soffas lledr, teledu Freesat, chwaraewr DVD a radio/chwaraewr CD. Ardal fwyta gyda golygfeydd o’r mynyddoedd, yn arwain at gyntedd bychan / ardal eistedd wrth flaen y tŷ sydd â golygfa anhygoel o’r mynyddoedd.

Mae popeth sydd ei angen arnoch chi i’w gael yn y gegin, gan gynnwys peiriant golchi llestri, ffwrn a microdon, oergell / rhewgell a pheiriant golchi dillad.

Ystafell ymolchi gyda chawod dros y bath, tŷ bach a basn ymolchi.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 – gwely dwbl, teledu ar y wal, a golygfeydd eang.

Ystafell wely 2 – gwelyau sengl, teledu a’r un olygfa â’r ystafell wely ddwbl.

Ystafell gwely bync, hefyd gyda theledu a golygfeydd o’r mynyddoedd.

Ystafell gawod gyda thŷ bach, rheilen cynhesu tyweli a basn ymolchi.

Gardd

Patio amgaeedig, teras, set barbeciw a dodrefn gardd wedi’u hamgylchynu gan olygfeydd 360 gradd o ucheldiroedd naturiol heb eu difetha. Dewch â’ch sbienddrych i wylio adar a mwynhau’r golygfeydd o’r mynyddoedd mawr, gan werthfawrogi’r tawelwch o’ch cwmpas. Gan nad oes llygredd golau yma, mae’n berffaith hefyd ar gyfer gwylio’r sêr.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Er gwybodaeth: mae llynnoedd ac afonydd yn yr ardd. Mae’r ffordd fynediad i’r eiddo yn addas ar gyfer cerbydau uchel neu gerbydau 4x4. Ar gyfer teuluoedd a chyplau yn unig, gall y perchennog ddarparu cerbyd 4x4 i’w ddefnyddio ar gais, i gael mynediad i’r tŷ, yn ôl yr angen.
 • Pecyn i’ch croesawu pan gyrhaeddwch.
 • Darperir dillad gwely, a thyweli bach a mawr.
 • Trydan (paneli solar), nwy a gwres canolog nwy llawn yn gynwysedig.
 • Stôf llosgi coed – tanwydd yn gynwysedig.
 • Darperir cot teithio a chadair uchel ar gais.
 • Wi-fi ar gael.
 • 1 anifail anwes am ddim.
 • Dim ysmygu y tu mewn.
 • Digon o fannau parcio.
 • Man storio ar gyfer beiciau ac ati.

 

Location

All about location - this detached stone cottage offers a completely unique and unforgettable experience for families and couples. Set in the heart of the Cambrian Mountains in Mid Wales, it is also within the Dyfi Biosphere, the only registered UNESCO area in Wales. As remote as a remote holiday cottage can be, Ty ar y Mynydd is splendid isolation personified. Approached via a scenic, well-surfaced gravel track, with a ford crossing included along the way, this is a true adventure from beginning to end. A 4x4 vehicle can be provided by the owner if required.

Built in 1886 and once used by shepherds, it became inaccessible in the 1950s due to a hydro-electric dam being built at Nant y Moch. It then stood abandoned and isolated for many years until an 8 mile road was made to connect it to the village of Tal-y-bont where you will find a shop, pub and restaurant. The present owners purchased the land and cottage in the 1980s and it was used merely to store sheep food until its complete renovation in 2011 and then two years later it was transformed into the uniquely positioned and beautiful holiday home it is today.

On your approach to the cottage, ‘Pumlumon’ - the highest peak in the Cambrian Mountain range - will come into full view with its 760 square mile vastness of heather, forest, shimmering lakes and sourcing the mighty Severn and Wye rivers. This high country of compelling emptiness defies civilisation - a haven for ramblers, mountain bikers and bird watchers alike.

If you can drag yourself away from the tranquillity of this remote holiday cottage, there is a spectacular mountain road that's worth exploring, over to Nant-y-moch reservoir and on to Ponterwyd and Devil's Bridge. The coastal towns of Aberystwyth and Aberaeron, as well as the market town of Machynlleth (the ancient capital of Wales) are well worth a visit during your stay. The nearet town, Aberystwyth is a bustling university town - home to the National Library of Wales, a Castle and the largest Arts Centre in Wales. There is also a Narrow Gauge Railway from the town to Devils Bridge with its famous Waterfalls and many lovely walks. Other things to do and see in the area include the Ynys Hir Nature Reserve and Sand dunes, the beach and Animalarium at Borth, golfing and fishing.

Beaches

Beautiful beaches within 15 miles at Borth and Ynys Las, with the popular seaside town of Aberystwyth 16 miles away.

Walking

 • Plenty of mountain walks from your doorstep.
 • There are also Guided Walks available in the Cambrian Mountains of Ceredigion and Carmarthenshire, provided by www.twmstreks.com. Twm’s Treks is a local guided walking service providing full or half day walks in the Cambrian Mountains. Run by experienced guide Dafydd Wyn Morgan, who has been walking the Ceredigion and Carmarthenshire hills since he was 7 years old, he knows the area like the back of his hand and is full of extra information that will enhance your stay in Wales.
 • Join the coastal path at Borth - 14 miles.

Cycling

 • The mountains around you are perfect for cycling and there is storage for bikes at the cottage.
 • Dyfi Mountain Biking - all routes start from Machynlleth. 19 miles
 • Nant yr Arian Mountain Biking Centre - one of the premier Mountain Biking centres in Wales. 22 miles

Bird watching

R.S.P.B. at Ynyshir, Dyfi Osprey Project, Red Kite Feeding Centre at Nant yr Arian.

Golf

Within 15 miles of Borth Golf Club and 17 miles to Aberystwyth Golf Club.