Y Golomen

Cardiff, South Wales

 • 5 Star
 • Llety hunan ddarpar yn y Barri yn agos at lawer o draethau a ddim ond 20 munud o ganol Caerdydd.

You can book this property from:

 • £687 per week
 • £98 per night
 • 5 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 1 gwely dwbl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Balconi
 • Storfa tu allan
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mae’r llety hunan ddarpar hwn yn y Barri yn agos at lawer o draethau a ddim ond 20 munud o ganol Caerdydd. Mae golygfeydd hyfryd o Fro Morgannwg i’w gweld o’r balconi. Mae yna hefyd lawer o weithgareddau ac atyniadau i’w mwynhau yn yr ardal yn cynnwys Arfordir Treftadaeth Morgannwg.

Llawr Gwaelod
Cegin, ystafell fwyta ac ystafell fyw ar gynllun agored. Mae’r gegin chwaethus yn cynnwys popeth sydd ei angen arnoch - popty trydan, peiriant golchi llestri, oergell/rhewgell, peiriant golchi a pheiriant sychu dillad a meicrodon.

Mae’r ardal fyw yn cynnwys soffas cyfforddus, teledu, DVD, doc ipod a chonsol gemau. Mae’r drysau sy’n plygu yn agor at falconi sy’n cynnig golygfeydd anhygoel ar draws y dyffryn.

Ystafell wely 1 – Ystafell wely maint king gydag ystafell ymolchi en-suite â chawod dros y bath.

Ystafell wely 2 – Ystafell wely ddwbl gydag ystafell gawod en-suite.

Gardd

Lawnt fawr yn cynnig haul drwy’r dydd. Barbaciw ar y safle ac mae sied ddiogel i gadw beics a digon o le ar gyfer unrhyw ddeunydd chwaraeon.

Gwybodaeth Ychwanegol
Pecyn i’ch croesawu i’r bwthyn gwyliau hwn yn y Barri yn cynnwys te, coffi, siwgr, llefrith, cacennau cartref a bisgedi. Gadewch i ni wybod os ydych yn dathlu achlysur arbennig ac fe fydd sypreis ychwanegol yn eich pecyn croesawu.
Lleiniau gwely a thywelion yn gynwysedig.
Trydan a gwres yn gynwysedig a gwres o dan y llawr drwy’r bwthyn, a rheolyddion ym mhob ystafell.
Cadair uchel a chot teithio ar gael ar gais. Dewch a’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot.
Wi-fi ar gael.
Dim anifeiliaid nac ysmygu (cytiau ar gael ar y safle os oes angen).

Os dymunwch, gallwn hefyd archebu bwrdd i chi o flaen llaw yn un o’r bwytai a argymhellir. Gadewch i ni wybod pa fath o fwyd y dymunwch ac mi wnawn ni’r gweddill.

Darperir y canlynol yn y bwthyn ar gyfer eich arhosiad... Cegin: halen a phupur, papur cegin, hylif golchi llestri, tabledi peiriant golchi, cadachau newydd, ffoil a cling film. Ystafell ymolchi: sebon golchi dwylo a 2 bapur toiled i bob toiled. Nwyddau glanhau cyffredinol: cannydd, hylif golchi cawod, chwistrellydd gwrth facteria ayyb.

Location

Converted into 5 star accommodation Y Golomen is one of a pair of adjoining cottages on a former farm. There are shops and places to eat drink within walking distance. The farm was at one time one of the largest in the area but now is kept as a small holding. Cardiff Wales Airport is only 5 minutes away by car making the cottage a great location to stay before or following a flight.

Barry has recently shot to fame again due to the TV series Gavin and Stacey and Barry Island is only 2.5 miles from the cottage. The town itself has plenty of places to eat, drink and shop and there is also a leisure centre and pool. Porthkerry Country Park (1.5 miles away) is a large park great for family fun, bbq’s and also has an 18 hole pitch and putt course.

The cottage is only 9 miles from Cardiff and with great road, bus and train links (Barry station being just 1.6 miles from the cottage) it is also an ideal location to stay whilst attending any sporting event in the Millennium Stadium or elsewhere in the city. Cardiff is a popular city with a huge selection of shops and restaurants. There are also many all-weather activities available including an indoor water park and olympic sized pool and the International White Water Centre. Cardiff Bay is also worth a visit and jet or pleasure boat rides can be booked from here, as can the water-taxi from and into the City centre.

The farm itself has a colourful history, dating back pre 17th Century and was once owned by Sir Williams St John who was a vice-admiral who famously captured Sir Walter Raleigh and also jailed for piracy.

Beaches

Great beaches nearby, ranging from the bustling resort of Barry Island 2.5 miles, to the more peaceful and stunning beach at Southerndown 24 miles.

Walking

There are many walks including public footpaths from the cottage. The Glamorgan Heritage Coastal Path that links up to the all Wales Coastal Path is a great walk. Public footpath 0.1 miles

Fishing

Fantastic sea fishing both from the shore and via charters boats from Barry. 2 miles Dyffryn Springs Course and Game Fishery is a great day-ticket venue. 4 miles

Golf

Nearby courses include The Vale Resort (7 miles) and the prestigious Celtic Manor, host to the 2010 Ryder Cup (32 miles). Brynhill Golf Course backs on to the land at the rear of the cottage. 0.2 miles.

Cycling

The quiet country lanes found around the farm are ideal for road cycling. 0.4 miles

Pony trekking

Liege Manor Equestrian Centre is Wales' premier equestrian centre and home to over 70 horses and ponies. The centre specialises in tuition for all ages and abilities. 2 miles

Water Sports

Cardiff International White Water Centre (CIWW) offers canoeing, white water rafting, kayaking, hydro speed and hot-dogging. 8.5 miles.