Bryn Ystrad Llyn

Porthmadog, North Wales Snowdonia

 • 4 Star Gold
 • Lleoliad heddychlon yn un o gymoedd harddaf Eryri, ger Porthmadog ac ystod eang o atyniadau. Addas ar gyfer gwesteion anabl.

You can book this property from:

 • £863 per week
 • £123 per night
 • 4 Star Gold

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl
 • 4 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Ystafell wlyb
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn
 • Ystafell wlyb

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Wedi ei leoli mewn dyffryn godidog, mae'r llety helaeth hwn yn cynnig mangre heddychlon a thawel yn Eryri. Mae'r golygfeydd o fynyddoedd a chefn gwlad yn syfrdanol, gyda'r ardal wedi derbyn statws Gwarchodfa Awyr Dywyll Cenedlaethol. Mae'r llety hwn, sydd yn sefyll ar ben ei hun, hefyd yn cynnig cyfleusterau anabl rhagorol, ac mae'n agos i Borthmadog, Criccieth ac ystod eang o atyniadau poblogaidd. 

Llawr Gwaelod

Cegin gyda'r holl offer yn cynnwys popty rangemaster, meicrodon, oergell/rhewgell, peiriannau golchi llestri a golchi dillad. Bwrdd bwyta derw gyda digon o le i'r holl westeion. Golygfeydd gwych o'r gwyrddni o gwmpas.

Lolfa eang gyda golygfeydd drwy'r ffenestri a'r drysau sy'n arwain allan i'r patio. Digon o le i bawb eistedd gyda teledu 42", chwaraewr DVD, a thân coed i'ch cadw yn gynnes. Mae yma hefyd consol Wii a gemau.

Ystafell wely 1 - gyda dau wely sengl (gall un o'r rhein fod yn wely proffilio os oes angen). Mae'r ystafell gawod en-suite yn addas ar gyfer gwesteion anabl (gyda llawr sydd ddim yn llithrig, handlenni addas, plinth newid ayb). Mae gwres o dan y llawr yn yr ystafell wely a'r ystafell gawod gyda drysau yn arwain allan i'r ardd a'r patio. 

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 2 - gwely king gyda digon o le i storio dillad, a golygfeydd gwych sy'n cynnwys melin lechi hynafol ychydig i fyny'r dyffryn.

Ystafell wely 3 - gwely king gyda lle storio dillad a golygfeydd godidog.

Ystafell wely 4 - dau wely sengl, eto gyda lle storio a golygfeydd anhygoel.

Ystafell ymolchi - baddon gyda cawod oddi mewn, toiled, basn a rheilen sychu tywelion.

Gardd

Lawnt gaeedig a patio gyda Barbaciw a dau fwrdd picnic i fwynhau harddwch Eryri.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys te, coffi, siwgwr, llaeth, Bara Brith/cacennau cri, Siocled/Cyffug lleol, caws, creision, cwrw a wyau lleol (noder mai esiampl o'r pecyn yw hyn ac fe all amrywio ryw ychydig)  
 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig (gwres o dan y llawr yn yr ystafell wely ar y llawr gwaelod)  
 • Coed ar gael ar gyfer y stôf   
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig 
 • 4 sychwr gwallt ar gael
 • Cot trafeilio, cadair uchel a monitor babi ar gael os dymunir. Dewch â dillad eich hun i'r cot.  
 • Wifi 
 • Teganau a consol Wii ar gael
 • Cyfleusterau anabl gwych - yn cynnwys hoist symudol os dymunir, yn ogystal â gwely proffilio/codwyr gwely os rhoddir digon o rybudd ymlaen llaw 
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu tu mewn y bwthyn  
 • Ysbienddrych ar gael i edmygu'r golygfeydd pell-gyrhaeddol yn ogystal â'r sêr yn y nos  
 • Digon o le parcio
 • Mae'r eitemau canlynol ar gael ar gyfer eich arhosiad - Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri, tabledi i'r peiriant golchi llestri, clytiau sychu llestri Ystafell ymolchi: sebon hylif, 2 bapur toiled ar gyfer pob toiled

Location