Nant - Gorllwyn

Nant Gwrtheyrn, North Wales Coast

 • 4 Star
 • Bwthyn hunan ddarpar i 4 yn Nant Gwrtheyrn - man delfrydol ar gyfer gwyliau ymlaciol ger y môr. Traeth, caffi a Chanolfan Treftadaeth ar y safle

You can book this property from:

 • £654 per week
 • £93 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 2 o welyau sengl
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mwynhewch wyliau ymlaciol, gyda golygfeydd o’r môr, yn y bwthyn hwn yn Nant Gwrtheyrn - pentref Fictorianaidd unigryw mewn lleoliad arbennig ar Benrhyn Llyn. Mae’r bwthyn o fewn pellter cerdded i draeth preifat a chyfleusterau caffi ar y safle. Gellir ymuno â Llwybr Arfordirol Cymru Gyfan i’r ddau gyfeiriad o’r traeth, ac mae’r dafarn a’r siop agosaf filltir i ffwrdd ym mhentref Llithfaen

Llawr Gwaelod

Lolfa gysurus gyda dodrefn derw o ansawdd uchel, soffas lledr (hefyd gwely soffa dwbwl) a llawr derw gyda gwres oddi dano. Nid oes teledu yn y bwthyn felly dyma’r cyfle perffaith i fwynhau amser arbennig gyda’ch gilydd mewn lleoliad gwirioneddol braf

Cegin gyda phopty trydan a hob, meicrodon ac oergell gyda rhewgell oddi mewn. Bwrdd bwyta i bedwar. Peiriannau golchi a sychu dillad mewn adeilad ar wahân

Llawr Cyntaf

Llofft 1 - ystafell helaeth gyda gwely maint king, a golygfeydd o’r môr, dodrefn derw Cymreig a gwres dan y llawr (fel ym mhob llofft)

Llofft 2 - llofft sengl. Fe geir clustogau a blancedi o frethyn Cymreig traddodiadol Melin Wlan Trefriw ym mhob llofft

Llofft 3 - ail lofft sengl gyda golygfeydd o’r môr

Ystafell gawod gyda basn ac ystafell arwahan gyda thoiled a basn

Tu Allan

Ceir lawnt fawr gymunedol o flaen bwthyn Gorllwyn, ynghyd â golygfeydd anhygoel o’r môr. Mae caffi braf ar y safle a llwybr yn arwain i lawr i draeth preifat Nant Gwrtheyrn. 
Mor berffaith fel bod cyplau yn dewis priodi yn y Nant.

Digon o feinciau a byrddau picnic i fwynhau’r golygfeydd

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Gwres a thrydan yn gynwysedig (yn cynnwys gwres dan y llawr)
 • Darperir dillad gwely gwyn a thywelion
 • Pecyn croeso ar gael os dymunir am bris o £20
 • Cot, cadair uchel a gât ddiogelwch ar gael os dymunir - rhowch gwybod wrth archebu. Dewch a’ch dillad eich hun ar gyfer y cot
 • Wi-fi ar gael yn y caffi (100 llath) yn ogystal â’r bwthyn ei hun
 • Dim ysmygu nac anifeiliaid anwes
 • Ystafell olchi dillad ar y safle at ddefnydd y gwesteion, am gost ychwanegol.
 • Digon o le parcio ar gael
 • Nodwch, os gwelwch yn dda, mae Nant Gwrtheyrn yn lleoliad amlbwrpas.  Efallai bydd digwyddiadau yn cael eu cynnal ar y safle yn ystod eich arhosiad.  Awgrymwn eich bod yn cysylltu â Nant Gwrtheyrn yn uniongyrchol

 

Location

This Nant Gwrtheyrn self catering cottage is the perfect setting for a relaxing sea-side holiday on the northern coast of the Llyn Peninsula in North Wales. The unique and secluded Victorian village of Nant Gwrtheyrn (or ‘Nant’ as it is often called) is a former quarrying village and an attraction in its own right. A Heritage Centre on site houses displays about the Welsh language and culture, as well as the history of the village.

Walking distance to a private beach and a lovely cafe on site, Gorllwyn stands in a row of quarryman’s cottages with great views over the lawn and out to sea. The nearest shop and pub can be found 1 mile away in the village of Llithfaen and some of the recommended places to eat include Caffi Meinir (on site), Nanhoron in Nefyn (5 miles) and The Ship Inn in Edern (7 miles).

Nant Gwrtheyrn is also a great venue for a family get-together, a celebration or a wedding and residential Welsh courses are also offered here throughout the year if you would like to learn the oldest living language in Europe in style. The Welsh culture and heritage can be experienced first hand here on the coast of the beautiful Llyn Peninsula.

The Llyn Peninsula is a designated area of outstanding natural beauty, full of hidden treasures that are just waiting to be discovered. Some of the other ‘must see’ attractions include the pub on the beach in Porthdinllaen, the beautiful seaside village of Aberdaron, endless sandy beaches and the sacred Bardsey Island. Not to mention Glasfryn Parc for a fun day out (go karts, ten pin bowling etc) Caernarfon Castle, Snowdon (the highest mountain in Wales), Llanberis Electric Mountain and Llanberis Slate Museum.

Beaches
 • Porth y Nant Beach – Nant Gwrtheyrn’s very own private beach. A short path from the village brings you to this lovely cobbled beach.
 • There are also many other great beaches within a short drive of Nant Gwrtheyrn. Llyn Peninsula's top 10 beaches can be viewed here.
Walks
 • Llyn Coastal Path (part of the All Wales Coast Path) can be joined from the doorstep.
 • The Nant Gwrtheyrn Walk – a scenic 2-3 hour circular walk around this unique valley. From the doorstep.
 • Yr Eifl (The Rivals) – Mountain range including the highest point on the Llyn Peninsula. 4.5 miles in length. 1.5 miles.
Fishing
 • Sea fishing from the private beach on site. Walking distance.
Golf
 • Nefyn and District Golf Club - 26 holes, offering two cliff top 18 hole courses set in spectacular coastal scenery. 7 miles
Horse riding
 • Pen Llyn Stud & Riding Centre – Llaniestyn. Stud farm and rides for any level of experience. 10.5 miles
 • Llanbedrog Riding Stables - Horse-riding lessons etc. Beach and hill rides. 14 miles
?Watersports
 • Porth Neigwl (Hell’s Mouth) is a very popular venue for surfers and body boarders. 19 miles
 • Find out more about watersports on the Llyn Peninsula