Nant - Llandaf

Nant Gwrtheyrn, North Wales Coast

 • 4 Star
 • Mwynhewch olygfeydd anhygoel o'r môr, mynyddoedd a choedwig yn y llety hwn i 6 yn Nant Gwrtheyrn. Lleoliad arbennig a thu hwnt o heddychlon i'ch gwyliau.

You can book this property from:

 • £778 per week
 • £111 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau king/super-king
 • 2 o welyau sengl
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mwynhewch olygfeydd anhygoel o’r môr, mynyddoedd a choedwig yn y llety hwn yn Nant Gwrtheyrn. Wedi ei osod mewn pentref Fictorianaidd unigryw mewn lleoliad arbennig, mae’r bwthyn hwn yn darparu llecyn tu hwnt o heddychlon i’ch gwyliau. Gyda’i ardd ei hun yn arwain i lawr at draeth preifat a chyfleusterau caffi ar y safle, mae Nant Gwrtheyrn yn le hudolus - encil perffaith ar gyfer gwyliau ymlaciol ac ysbrydoledig.

Llawr Gwaelod

Ystafell Fyw – Ystafell fyw, cegin ac ardal fwyta ar gynllwyn agored siâp L. Dodrefn derw moethus wedi eu gwneud â llaw, soffas lledr (yn cynnwys gwely soffa dwbl) a llawr derw gyda gwres o dan y llawr. Dim teledu yn y bwthyn felly’r cyfle perffaith i fwynhau amser arbennig gyda’ch gilydd mewn lleoliad gwirioneddol anhygoel.

Ardal cegin gyda phopty trydan a hob, micro-don ac oergell gyda rhewgell ynddo.

Peiriant golchi dillad a pheiriant sychu dillad mewn adeilad ar wahân.

Ystafell wely 1 – Ystafell wely dwbl hyfryd gyda gwely maint king, gwres o dan y llawr, golygfa o'r môr a chyfleusterau ensuite.

Llawr Cyntaf

Ystafell Wely 2 - Ystafell wely dwbl, eang gyda gwely maint king, dodrefn o dderw Cymreig a gwres o dan y llawr (fel pob ystafell wely arall). Golygfa hyfryd o'r môr.

Ystafell Wely 3 - Ystafell wely sengl. Mae’r holl ystafelloedd gwely hefyd yn cynnwys blancedi a chlustogau o dapestri Cymreig gwreiddiol o Felin Wlân Trefriw.

Ystafell Wely 4 – Ystafell wely sengl arall gyda golygfa o'r môr.

Ystafell ymolchi gyda chawod, toiled a basn ymolchi.

Tu Allan

Yn uniongyrchol o flaen y llety hwn yn Nant Gwrtheyrn mae gardd fawr gymunedol a golygfa arbennig o’r môr ble gallwch eistedd ac ymlacio ar eich cadeiriau patio drwy’r dydd pe dymunwch. O’r ardd, mae llwybr sy’n arwain lawr i draeth preifat Nant Gwrtheyrn. Mae hefyd mantais arbennig o gael caffi ar y safle. Mor berffaith, fel bod cyplau yn dewis dathlu eu priodas yn y Nant.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Gwres a thrydan yn gynwysedig (yn cynnwys gwres o dan y llawr trwy’r bwthyn)
 • Dillad gwely gwyn hyfryd, darperir tyweli dwylo a bath.
 • Pecyn i’ch croesawu ar eich cyrhaeddiad ar gais am £20
 • Cot teithio, cadair uchel a giât diogelwch ar gael ar gais - rhowch gwybod wrth archebu. Dewch a’ch dillad gwely eich hun ar gyfer y cot.
 • Wi-fi ar gael yn y caffi (100 llath) yn ogystal â’r bwthyn ei hun.
 • Golchdy ar gael ar y safle i’r holl westeion, am gost ychwanegol. 
 • Digon o lefydd parcio ar gael
 • Nodwch, os gwelwch yn dda, mae Nant Gwrtheyrn yn lleoliad amlbwrpas.  Efallai bydd digwyddiadau yn cael eu cynnal ar y safle yn ystod eich arhosiad.  Awgrymwn eich bod yn cysylltu â Nant Gwrtheyrn yn uniongyrchol

Location

Located in the unique and secluded Victorian village of Nant Gwrtheyrn accommodation at Llandaf cottage offers the perfect setting for your sea-side holiday. Walking distance to a private beach, Llandaf stands in a row of quarryman’s cottages with great views over the lawn and out to sea. There is plenty of scenic seating with picnic tables dotted around the grounds and the lovely café on site is also a great bonus.

This magical village called Nant Gwrtheyrn (or ‘the Nant’ as it is often called) is a former quarrying village on the northern coast of the Llyn Peninsula in North Wales. It is an attraction in its own right, with a Heritage Centre on site which houses displays about the Welsh language and culture, as well as the history of the village. This includes a period house set in a Victorian quarry community and information about the unique wildlife which can be discovered in this remote coastal valley and beach.

Residential Welsh courses are also offered at Nant Gwrtheyrn throughout the year and you can experience Welsh culture and heritage first hand, here on the coast of the beautiful Llyn Peninsula. It is also a great venue for a family get-together, a celebration or a wedding. The nearest shop and pub can be found 1 mile away in the village of Llithfaen and some of the recommended places to eat include Caffi Meinir (on site), Nanhoron in Nefyn (5 miles) and The Ship Inn in Edern (7 miles).

The Llyn Peninsula is a designated area of outstanding natural beauty, full of hidden treasures that are just waiting to be discovered. Some of the other ‘must see’ attractions include the pub on the beach in Porthdinllaen, the beautiful seaside village of Aberdaron, endless sandy beaches and the sacred Bardsey Island. Not to mention Glasfryn Parc for a fun day out (go karts, ten pin bowling etc) Caernarfon Castle, Snowdon (the highest mountain in Wales), Llanberis Electric Mountain and Llanberis Slate Museum.

Beaches
 • Porth y Nant Beach – Nant Gwrtheyrn’s very own private beach. A short path from the village brings you to this lovely cobbled beach.
 • There are also many other great beaches within a short drive of Nant Gwrtheyrn. Llyn Peninsula's top 10 beaches can be viewed here.
Walks
 • Llyn Coastal Path (part of the All Wales Coast Path) can be joined from the doorstep.
 • The Nant Gwrtheyrn Walk – a scenic 2-3 hour circular walk around this unique valley. From the doorstep.
 • Yr Eifl (The Rivals) – Mountain range including the highest point on the Llyn Peninsula. 4.5 miles in length. 1.5 miles.
Fishing
 • Sea fishing from the private beach on site. Walking distance.
Golf
 • Nefyn and District Golf Club - 26 holes, offering two cliff top 18 hole courses set in spectacular coastal scenery. 7 miles
Horse riding
 • Pen Llyn Stud & Riding Centre – Llaniestyn. Stud farm and rides for any level of experience. 10.5 miles
 • Llanbedrog Riding Stables - Horse-riding lessons etc. Beach and hill rides. 14 miles
?Water sports
 • Porth Neigwl (Hell’s Mouth) is a very popular venue for surfers and body boarders. 19 miles
 • Find out more about watersports on the Llyn Peninsula