Nant - Llandaf

Nant Gwrtheyrn, North Wales Coast

 • 4 Star
 • Mwynhewch olygfeydd anhygoel o'r môr, mynyddoedd a choedwig yn y llety hwn i 6 yn Nant Gwrtheyrn. Lleoliad arbennig a thu hwnt o heddychlon i'ch gwyliau.

You can book this property from:

 • £912 per week
 • £130 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau king/super-king
 • 2 o welyau sengl
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mwynhewch olygfeydd anhygoel o’r môr, mynyddoedd a choedwig yn y llety hwn yn Nant Gwrtheyrn. Wedi ei osod mewn pentref Fictorianaidd unigryw mewn lleoliad arbennig, mae’r bwthyn hwn yn darparu llecyn tu hwnt o heddychlon i’ch gwyliau. Gyda’i ardd ei hun yn arwain i lawr at draeth preifat a chyfleusterau caffi ar y safle, mae Nant Gwrtheyrn yn le hudolus - encil perffaith ar gyfer gwyliau ymlaciol ac ysbrydoledig.

Llawr Gwaelod

Ystafell Fyw – Ystafell fyw, cegin ac ardal fwyta ar gynllwyn agored siâp L. Dodrefn derw moethus wedi eu gwneud â llaw, soffas lledr (yn cynnwys gwely soffa dwbl) a llawr derw gyda gwres o dan y llawr. Dim teledu yn y bwthyn felly’r cyfle perffaith i fwynhau amser arbennig gyda’ch gilydd mewn lleoliad gwirioneddol anhygoel.

Ardal cegin gyda phopty trydan a hob, micro-don ac oergell gyda rhewgell ynddo.

Peiriant golchi dillad a pheiriant sychu dillad mewn adeilad ar wahân.

Ystafell wely 1 – Ystafell wely dwbl hyfryd gyda gwely maint king, gwres o dan y llawr, golygfa o'r môr a chyfleusterau ensuite.

Llawr Cyntaf

Ystafell Wely 2 - Ystafell wely dwbl, eang gyda gwely maint king, dodrefn o dderw Cymreig a gwres o dan y llawr (fel pob ystafell wely arall). Golygfa hyfryd o'r môr.

Ystafell Wely 3 - Ystafell wely sengl. Mae’r holl ystafelloedd gwely hefyd yn cynnwys blancedi a chlustogau o dapestri Cymreig gwreiddiol o Felin Wlân Trefriw.

Ystafell Wely 4 – Ystafell wely sengl arall gyda golygfa o'r môr.

Ystafell ymolchi gyda chawod, toiled a basn ymolchi.

Tu Allan

Yn uniongyrchol o flaen y llety hwn yn Nant Gwrtheyrn mae gardd fawr gymunedol a golygfa arbennig o’r môr ble gallwch eistedd ac ymlacio ar eich cadeiriau patio drwy’r dydd pe dymunwch. O’r ardd, mae llwybr sy’n arwain lawr i draeth preifat Nant Gwrtheyrn. Mae hefyd mantais arbennig o gael caffi ar y safle. Mor berffaith, fel bod cyplau yn dewis dathlu eu priodas yn y Nant.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Gwres a thrydan yn gynwysedig (yn cynnwys gwres o dan y llawr trwy’r bwthyn)
 • Dillad gwely gwyn hyfryd, darperir tyweli dwylo a bath.
 • Pecyn i’ch croesawu ar eich cyrhaeddiad ar gais am £20
 • Cot teithio, cadair uchel a giât diogelwch ar gael ar gais - rhowch gwybod wrth archebu. Dewch a’ch dillad gwely eich hun ar gyfer y cot.
 • Wi-fi ar gael yn y caffi (100 llath) yn ogystal â’r bwthyn ei hun.
 • Golchdy ar gael ar y safle i’r holl westeion, am gost ychwanegol. 
 • Digon o lefydd parcio ar gael
 • Nodwch, os gwelwch yn dda, mae Nant Gwrtheyrn yn lleoliad amlbwrpas.  Efallai bydd digwyddiadau yn cael eu cynnal ar y safle yn ystod eich arhosiad.  Awgrymwn eich bod yn cysylltu â Nant Gwrtheyrn yn uniongyrchol

Location