Meillionen Fach

Aberdaron, North Wales Coast

 • 4 Star
 • Mwynhewch wyliau hunan-ddarpar braf, rhamantaidd i 2 ym Mhen Llŷn. Dyma’r encil perffaith i ddianc o brysurdeb bywyd bob dydd.

You can book this property from:

 • £413 per week
 • £59 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Dyma’r encil perffaith i ddianc o brysurdeb bywyd bob dydd, lle gallwch fwynhau gwyliau hunan-ddarpar braf, rhamantaidd i 2. Mae’r traeth agosaf a Llwybr Arfordirol Cymru o fewn 2 filltir ac mae nifer o draethau tywod a phentrefi arfordirol hyfryd o fewn 10 milltir. Mae croeso i anifeiliaid anwes, ac mae stôf llosgi coed groesawgar yma a golygfeydd anhygoel o’r stepen drws. Dyma leoliad gwych i archwilio ardal drawiadol Pen Llŷn ar hyd ei ffyrdd gwledig hudol.

Llawr Gwaelod

Gallwch ymlacio a dadflino yn yr hen ysgubor hon sydd wedi’i hadnewyddu mewn modd chwaethus ac sydd mewn lleoliad gwledig hyfryd. Ewch i mewn i ystafell fyw cynllun agored glyd ar y llawr gwaelod gyda nenfwd traddodiadol â thrawstiau, a llawr teils drwyddo draw.

Ymlaciwch ar y soffa neu gadair esmwyth gyfforddus gyda stôl droed a goleuwch y stôf llosgi Clearview. Mwynhewch bryd rhamantaidd ar y bwrdd derw crwn hynafol hyfryd. Teledu sgrin gwastad a chwaraewr DVD.

Cegin fodern gyda phopeth sydd ei angen arnoch, gan gynnwys peiriant golchi llestri, ffwrn drydan, hob 4 cylch, ac oergell gyda rhewgell yn rhan ohoni. Mae cwpwrdd mawr y gallwch gerdded i mewn iddo o dan y grisiau, sy’n cynnwys peiriant golchi dillad ac ychydig o le storio.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely fawr â charped, gyda gwely mawr iawn o safon uchel, a fydd yn rhoi noson heddychlon i chi ac yn adfywio eich meddwl. Matres, dillad gwely a dodrefn o ansawdd uchel. Cwpwrdd dillad mawr gosodedig gyda chwpwrdd sychu. Mae gwely soffa sengl yma hefyd sy’n addas i blentyn bach.

Ystafell gawod olau ac agored ar wahân, gyda chawod bwerus fawr yn y gornel, sinc a thŷ bach.

Gardd

Mae gan y bwthyn iard cysgodol ar wahân sy’n wynebu’r de, gyda mainc garreg draddodiadol a dodrefn patio. Mae’n ddelfrydol ar gyfer mwynhau prydau, torheulo, a mwynhau tawelwch a heddwch cefn gwlad. Mae machlud yr haul mor drawiadol yma, a gallwch syllu ar ryfeddodau’r awyr gyda’r nos. Mae 2 wely haul ar gael hefyd, a set barbeciw.

Ceir lein ddillad fechan a gardd amgaeedig yng nghefn y bwthyn.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Bydd pecyn croesawu yn cynnwys cacennau cartref a thorth o fara ffres o’r becws lleol, te, coffi a llaeth.
 • Darperir dillad gwely, a thyweli bach a mawr. *Mae’r tyweli at ddefnydd y bwthyn yn unig, ac ni ddylid eu defnyddio ar y traeth.
 • Darperir 1 sychwr gwallt.
 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig.
 • Darperir 1 fasged o goed am ddim, ac mae bagiau ychwanegol o goed ar gael gan y perchennog am £4.
 • Wi-fi ar gael.
 • Darperir cot babi a chadair uchel ar gais. Dewch â’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot os gwelwch yn dda.
 • Croesewir hyd at 2 gi am £25 y pen
 • Parcio oddi ar y ffordd.
 • Sied y gellir ei gloi ar gyfer beiciau.
 • Darperir y pethau hyn yn y gegin hefyd: halen a phupur, papur cegin, hylif golchi llestr/tabledi peiriant golchi llestri, cadachau llestri a/neu sgwrwyr newydd, ffoil a glynlen/cling ffilm.
 • Darperir yr hyn a ganlyn yn yr ystafell ymolchi: sebon hylif a 2 rolyn o bapur tŷ bach.
 • Cynnyrch glanhau cyffredinol: glanhawr cawod, hylif gwrthfacteria ac ati.
 • Dim ysmygu y tu mewn i’r bwthyn os gwelwch yn dda.
 • Mae’r archfarchnadoedd Asda a Tesco yn dosbarthu i’r bwthyn.
 • Os hoffech brofi fferm weithredol, gadewch inni wybod a gallwn drefnu taith o gwmpas y fferm ar eich cyfer. Gallwch wylio’r gweithgareddau dyddiol ar y ffarm gan ddibynnu ar y tymor, a helpu i fwydo’r ieir, casglu wyau, a bwydo’r ŵyn bach a’r lloi.

 

Location

Anyone with a love of the countryside will be overwhelmed with its idyllic setting. This semi detached cottage is 2 miles from the coast and situated up a quiet, enchanting country lane 1.4 miles from the main B4413 road, on a working farm where Welsh is spoken as the first language. Immaculately tidy and well-kept gardens and yard, with in season flowers and shrubs. The farm yard is separate from the cottage making it more peaceful and quiet. Ideally situated to explore the pretty villages, stunning beaches, coves and harbours of the Llyn Peninsula.

The picturesque village of Aberdaron is 3 miles away with lovely pubs/cafes/shops/ bakery, and Porth y Swnt which is an interpretation centre by the National Trust. Amongst the best places to eat in the area is Ty Newydd and The Ship, both in Aberdaron and also your nearest good pubs (3 miles), Tremfan Hall in Llanbedrog (8 miles) and The Ship in Edern (9 miles). Also worth a visit is Plas yn Rhiw Café (2 miles) the cafes in Aberdaron (Y Gegin Fawr, Hen Blas and Becws coffee shop), Caffi’r Cwm and Ty Newydd Cafés at Uwchmynydd (4 miles). Not to forget the numerous excellent restaurants and cafes in Abersoch (8 miles).

There are a number of attractions in the area, including Plas yn Rhiw - a National Trust owned 17th century manor house in Y Rhiw (2 miles). Aberdaron village is also well worth a relaxing day out - a former fishing village, which is sometimes referred to as the ‘Land’s End of Wales’. The village was the last rest stop for pilgrims heading for Bardsey Island. Also worth visiting is Porthoer (Whistling Sands) - known for its famous ‘ whistling sands’. This secluded gem of a beach is one of the perfect beaches in Wales. Just 4 miles away, this is a great place to relax with a beach café and beautiful coastal walks.

Another special experience is to catch a boat to Bardsey Island from Porth Meudwy (3 miles). Phone Colin to book your trip on 079710769895. For beautiful scenery, travel up Mynydd Mawr, Uwchmynydd where you can see over to Bardsey Island and back over Llyn. Top Cat Marine Safari (2 miles) offers wildlife and fishing trips whist Nefyn (11 miles) offers Llyn Maritime Museum and a tour of the local Brewery at Cwrw Llyn. Walk the nature footpaths, visit the beautiful gardens and explore the many different types of eco and heritage buildings at Felin Uchaf, Rhoshirwaun (1 mile). Nant Gwytheyrn Welsh Language and heritage centre is another great day out with a café, beach, walks and superb scenery, and so is Cricieth with its famous Welsh Castle.

Beaches
 • Porth Ysgo - The beautiful hidden beach of Porth Ysgo is a must, offering a truly romantic setting just 1.7 miles away (a lovely walk - or you can drive of course).
 • Aberdaron Beach - sandy beach backed by all the amenities of this picturesque village. 3 miles
 • Penllech Beach - 4 miles
 • Porthoer (Whistling Sands) - 5 miles
 • Porth Iago - 5 miles
 • Towyn, Tudweiliog - a lovely, hidden beach that can be accessed via the coastal path. 6.5 miles
 • Abersoch 8 miles
 • Porthdinllaen 10 miles
View 10 of the most popular beaches on the Llyn Peninsula

Walking
 • Walks direct from the cottage
 • Rhiw mountain - 1 mile
 • Llyn Coastal Path (part of the All Wales Coast Path) - 84 miles around the Llyn Peninsula, from Caernarfon to Porthmadog. The nearest joining point is less than 2 miles from the cottage at Porth Ysgo. Coastal Bus can also be pre booked to take you from the cottage to your destination
 • Yr Eifl (The Rivals) - Mountain range including the highest point on the Llyn Peninsula. 4.5 miles in length. 15 miles from cottage.
Cycling
 • Cycling routes on country roads from the cottage
 • Find out more about cycling on the Llyn Peninsula
Fishing
 • Llyn Leisure coarse fishing - 1 mile
 • Read more about the range of opportunities to go fishing on the Llyn Peninsula - suitable options for all ages.
Golf
 • Abersoch Golf Club - 18 hole golf course, adjoining the beach. 8 miles
 • Nefyn and District Golf Club - 26 holes, offering two cliff top 18 hole courses set in spectacular coastal scenery. 10 miles
 • Llyn Golf Centre - Pen-y-Berth. 15 bay driving range, practice green and bunker and 9 hole golf course with sea views. For beginners and advanced players - hire clubs available. 11 miles
Pony-trekking
 • Pen Llyn Lusitano Stud and Riding Centre Llaniestyn. Rides for any level of experience - 6 miles
 • Llanbedrog Riding Stables - Horse-riding lessons etc. Beach and hill rides. 8.5 miles
 • Cilan Riding Centre - Abersoch. Beach rides and more. Great for kids and novices. 11 miles
 • Find our more about horse-riding on the Llyn Peninsula

Watersports
 • Abersoch beach offers flat water for wakeboarding and waterskiing, sailing, power boating and windsurfing. 8 miles
 • Porth Neigwl (Hell's Mouth) is a very popular venue for surfers and body boarders. 9 miles
 • Find out more about Watersports on the Llyn Peninsula