Meillionen Fach

Aberdaron, North Wales Coast

 • 4 Star
 • Mwynhewch wyliau hunan-ddarpar braf, rhamantaidd i 2 ym Mhen Llŷn. Dyma’r encil perffaith i ddianc o brysurdeb bywyd bob dydd.

You can book this property from:

 • £413 per week
 • £59 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Dyma’r encil perffaith i ddianc o brysurdeb bywyd bob dydd, lle gallwch fwynhau gwyliau hunan-ddarpar braf, rhamantaidd i 2. Mae’r traeth agosaf a Llwybr Arfordirol Cymru o fewn 2 filltir ac mae nifer o draethau tywod a phentrefi arfordirol hyfryd o fewn 10 milltir. Mae croeso i anifeiliaid anwes, ac mae stôf llosgi coed groesawgar yma a golygfeydd anhygoel o’r stepen drws. Dyma leoliad gwych i archwilio ardal drawiadol Pen Llŷn ar hyd ei ffyrdd gwledig hudol.

Llawr Gwaelod

Gallwch ymlacio a dadflino yn yr hen ysgubor hon sydd wedi’i hadnewyddu mewn modd chwaethus ac sydd mewn lleoliad gwledig hyfryd. Ewch i mewn i ystafell fyw cynllun agored glyd ar y llawr gwaelod gyda nenfwd traddodiadol â thrawstiau, a llawr teils drwyddo draw.

Ymlaciwch ar y soffa neu gadair esmwyth gyfforddus gyda stôl droed a goleuwch y stôf llosgi Clearview. Mwynhewch bryd rhamantaidd ar y bwrdd derw crwn hynafol hyfryd. Teledu sgrin gwastad a chwaraewr DVD.

Cegin fodern gyda phopeth sydd ei angen arnoch, gan gynnwys peiriant golchi llestri, ffwrn drydan, hob 4 cylch, ac oergell gyda rhewgell yn rhan ohoni. Mae cwpwrdd mawr y gallwch gerdded i mewn iddo o dan y grisiau, sy’n cynnwys peiriant golchi dillad ac ychydig o le storio.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely fawr â charped, gyda gwely mawr iawn o safon uchel, a fydd yn rhoi noson heddychlon i chi ac yn adfywio eich meddwl. Matres, dillad gwely a dodrefn o ansawdd uchel. Cwpwrdd dillad mawr gosodedig gyda chwpwrdd sychu. Mae gwely soffa sengl yma hefyd sy’n addas i blentyn bach.

Ystafell gawod olau ac agored ar wahân, gyda chawod bwerus fawr yn y gornel, sinc a thŷ bach.

Gardd

Mae gan y bwthyn iard cysgodol ar wahân sy’n wynebu’r de, gyda mainc garreg draddodiadol a dodrefn patio. Mae’n ddelfrydol ar gyfer mwynhau prydau, torheulo, a mwynhau tawelwch a heddwch cefn gwlad. Mae machlud yr haul mor drawiadol yma, a gallwch syllu ar ryfeddodau’r awyr gyda’r nos. Mae 2 wely haul ar gael hefyd, a set barbeciw.

Ceir lein ddillad fechan a gardd amgaeedig yng nghefn y bwthyn.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Bydd pecyn croesawu yn cynnwys cacennau cartref a thorth o fara ffres o’r becws lleol, te, coffi a llaeth.
 • Darperir dillad gwely, a thyweli bach a mawr. *Mae’r tyweli at ddefnydd y bwthyn yn unig, ac ni ddylid eu defnyddio ar y traeth.
 • Darperir 1 sychwr gwallt.
 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig.
 • Darperir 1 fasged o goed am ddim, ac mae bagiau ychwanegol o goed ar gael gan y perchennog am £4.
 • Wi-fi ar gael.
 • Darperir cot babi a chadair uchel ar gais. Dewch â’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot os gwelwch yn dda.
 • Croesewir hyd at 2 gi am £25 y pen
 • Parcio oddi ar y ffordd.
 • Sied y gellir ei gloi ar gyfer beiciau.
 • Darperir y pethau hyn yn y gegin hefyd: halen a phupur, papur cegin, hylif golchi llestr/tabledi peiriant golchi llestri, cadachau llestri a/neu sgwrwyr newydd, ffoil a glynlen/cling ffilm.
 • Darperir yr hyn a ganlyn yn yr ystafell ymolchi: sebon hylif a 2 rolyn o bapur tŷ bach.
 • Cynnyrch glanhau cyffredinol: glanhawr cawod, hylif gwrthfacteria ac ati.
 • Dim ysmygu y tu mewn i’r bwthyn os gwelwch yn dda.
 • Mae’r archfarchnadoedd Asda a Tesco yn dosbarthu i’r bwthyn.
 • Os hoffech brofi fferm weithredol, gadewch inni wybod a gallwn drefnu taith o gwmpas y fferm ar eich cyfer. Gallwch wylio’r gweithgareddau dyddiol ar y ffarm gan ddibynnu ar y tymor, a helpu i fwydo’r ieir, casglu wyau, a bwydo’r ŵyn bach a’r lloi.

 

Location