Tan y Garth

Denbigh, North Wales Borderlands

 • 4 Star
 • Ty fferm hardd yn sefyll ar ben ei hun mewn lleoliad anhygoel.

You can book this property from:

 • £974 per week
 • £139 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Ystafell chwaraeon
 • Twb poeth
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 2 o welyau dwbl
 • 2 o welyau bync

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 3 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Preferred changeover day: Saturday but for short breaks can be Friday or Monday
 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Ty fferm hardd yn sefyll ar ben ei hun mewn lleoliad anhygoel. O'r twb poeth a'r ystafell chwaraeon, i'r bar a'r ardal chwarae, ddim llawer o fythynnod sydd yn cynnig cystal ystod o gyfleusterau ar y safle. Yn ychwanegol i hynny fe geir gwir lonyddwch, a golygfeydd panoramig trawiadol, o arfordir Gogledd Cymru i Fryniau Clwyd, gyda castell Dinbych yn dominyddu'r tirwedd.  

Llawr Gwaelod

Cegin gydag ardal fwyta/ystafell frecwast gerllaw. Cegin fawr gyda'r holl offer yn cynnwys peiriant golchi llestri, oergell a rhewgell, popty a hob trydan. Bar brecwast gyda pwyntiau USB. Ardal fwyta gyda llawr pren, bwrdd a feinciau pîn. 

Ystafell fwyta gyda bwrdd mawr derw i eistedd 8 a theledu ar y wal. Nodweddion gwreiddiol yn cynnwys lle tân a thrawst pren. Golygfeydd gwych o'r ardd, castell Dinbych, Bryniau Clwyd a'r arfordir.

Lolfa - cysurus a chlyd gyda lle i 5-6 o bobl eistedd. Teledu a nodweddion gwreiddiol, yn cynnwys llawr llechen a thrawst derw uwchben y drws. Lle tân carreg gyda stôf drydan.

Ystafell haul - ystafell ymlaciol gyda seddi cyfforddus i wyth. Golygfeydd o'r arfordir, Bryniau Clwyd a chastell Dinbych. Mynediad i'r ardd a barbaciw, ardal fwyta tu allan a thwb poeth. 

Ystafell wely 1 - gwely dwbwl gyda golygfeydd, cypyrddau dillad a lampau.

Ystafell ymolchi - cawod, basn a thoiled.

Ystafell iwtiliti - storfa i esgidiau a dillad glaw. Yn cynnwys sinc, peiriant golchi dillad ac oergell ychwanegol.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 2 - gwely dwbwl, cypyrddau, lampau a sedd ffenestr i fedru mwynhau'r golygfeydd. Wal gerrig a lle tân nodweddiadol. Nenfwd uchel a chwpwrdd dillad y gellir cerdded i mewn iddo.

Ystafell ymolchi ensuite gyda basn, baddon siâp-P gyda chawod oddi mewn, toiled a rheilen sychu tywelion. 

Ystafell wely 3 - gwely maint king (neu dau wely maint 2'6" - noder pan yn archebu), gyda golygfeydd. Nenfwd uchel gyda thrawstiau, a chypyrddau dillad.

Ystafell wely 4 - ystafell fach glyd gyda gwely bync, cypyrddau dillad a lampau.

Ystafell ymolchi yn cynnwys cawod, toiled a basn.  

Gardd

Gardd fawr yn y cefn a'r ffrynt gyda phlanhigion yn ogystal â lawnt, yn cynnig lleoliad heddychlon gyda golygfeydd o arfordir y gogledd, bryniau a dyffryn Clwyd, a castell Dinbych. 

Twb Poeth i chwech gyda tho uwch ei ben - lle delfrydol i ymlacio a mwynhau'r golygfeydd. Cawod y tu allan gyda dwr poeth. Dwy goeden fedwen yn cynnig lleoliad rhamantus.  

Dec perffaith ar gyfer bwyta tu allan gyda meinciau a bwrdd bwyta i eistedd 10. 

Patio o flaen yr ystafell haul gydag ardal dan do sydd â Barbaciw nwy a'r opsiwn i goginio pitsa ar garreg boeth, sinc ddwbwl gyda dwr poeth ac oer. Bwrdd mawr a chadeiriau i eistedd 10.

Ystafell chwaraeon/Bar - adeilad tu allan gyda gwres sy'n rhoi lle ychwanegol i gymdeithasu; ystafell chwaraeon gyda bwrdd pwl, a chegin arall tu allan gyda sinc, oergell popty, meicrodon, gwydrau plastig i'r twb poeth, bwrdd a rac gwîn. Mae Bluetooth ar gael yn yr ystafell chwaraeon. 

Ardal chwarae - mae'r cownter bar a stolion yn rhoi'r lleoliad perffaith ar gyfer diodydd cyn bwyd a chadw llygad ar y plant yn chwarae yn yr ardal chwarae sy'n cynnwys siglenni a ffram ddringo.   

Ardal hudolus wedi hanner ei chuddio yn rhan ddeheuol yr ardd - 'cerrig camu' yn y goedwig yn arwain i fwrdd a stolion caws llyffant - lleoliad fydd yn swyno unrhyw un sy'n darganfod y lle dirgel hwn. Gerllaw, mae gwesty pryfed yn cuddio tu cefn i'r adeiladau tu allan, wedi ei amgylchynu gan goed gwsberis a cyrens duon, a rhedyn. Mae nodweddion gwreiddiol eraill yn cynnwys den draenogod o dan goeden gelyn, a dau fwrdd adar - yn sicrhau digon o fywyd gwyllt. 

Patio bach yn y cefn o lechen lâs gyda bwrdd picnic crwn i eistedd wyth - delfrydol ar gyfer coffi yn y bore. 

Gwybodaeth ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys cacennau cri, te a choffi, siwgwr a llaeth
 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig
 • 4 sychwr gwallt ar gael
 • Cot trafeilio, cadair uchel a gât i'r grisiau ar gael os dymunir. Dewch â dillad eich hun i'r cot
 • Wifi ar gael
 • Gemau bwrdd a dewis eang o lyfrau
 • Teganau tu allan ar gael
 • Dim ysmygu nac anifeiliaid anwes tu mewn y bwthyn
 • Mae'r canlynol ar gael ar gyfer eich arhosiad - Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri a thabledi i'r peiriant, tabledi i'r peiriant golchi dillad, clytiau, ffoil a ffilm glynu; Ystafell ymolchi: sebon hylif a 2 rolyn papur ar gyfer pob toiled; Cynnyrch glanhau cyffredinol
 • Digon o le parcio ar gyfer hyd at 5 car

Location