Bwthyn Banw

Welshpool, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 4 Star
 • Wedi ei leoli ar fferm yng Nghanolbarth Cymru, mae'r bwthyn hwn i 2 yn cynnwys ystafell gemau a dwy afon yn llifo trwy'r tir

You can book this property from:

 • £323 per week
 • £46 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Ystafell chwaraeon
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely sengl Zip & Link (gellir cyfuno i wneud gwely king/super-king)

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Wedi’i leoli ar fferm yng nghalon Dyffryn hyfryd Efyrnwy, mae’r bwthyn yn fan canolog a delfrydol er mwyn archwilio Canolbarth a Gogledd Cymru. Mae hefyd ddigon o atyniadau ar y safle, gan gynnwys ystafell gemau, moch anwes Kunekune, balconi er mwyn gwylio'r godro dyddiol a dwy afon yn llifo trwy’r fferm, gan ei wneud yn fan delfrydol i gael gwyliau pysgota. Mae hanes lleol difyr gyda digonedd o lefydd i fynd am dro, gan gynnwys llwybr ar ochr yr afon o’r ffarm i’r pentref cyfagos sef Meifod, lle gallwch fynd am fwyd neu ddiod yn y Kings Head.

Llawr Gwaelod

Cegin fodern gyda phopeth sydd ei angen arnoch, ynghyd ag agoriad siâp bwa er mwyn gweini bwyd i’r ardal fyw/bwyta. Popty trydanol a hob, oergell a microdon.

Ardal fyw/bwyta gyda chynllun agored a thrawstiau derw, gyda lle tân wedi ei wneud o friciau a dodrefnu gwledig. Cadair esmwyth sydd â lle i dri eistedd, a chadair freichiau o flaen y stof dân drydanol a theledu 32” gyda chwaraewr DVD. Bwrdd bwyta maint llawn gyda golygfeydd o’r ardd amgaeedig drwy’r drysau patio mawr.

Y Llawr Cyntaf

Ystafell wely twin (a all hefyd gael ei ailosod fel gwely maint 'king' os gofynnir) gyda chwpwrdd dillad yn y wal, bwrdd gwisgo, cadair a goleuadau lamp.

Ystafell ymolchi gyda chawod/bath, toiled a sinc.

Gardd / Tu Allan

Gardd gaeedig gyda mainc, bwrdd picnic a pharasol, a darperir set barbeciw os gofynnir amdano. Caiff yr ardd hon ei rhannu gyda’r bwthyn i 4 drws nesaf.

Drws nesaf mae ystafell gemau gyda bwrdd pwl maint llawn, bwrdd dartiau, cyfleusterau cadw’n heini a lle eistedd.

Pysgota ar y safle. Mae’r fferm hon yn ddigon ffodus i gael dwy afon (Efyrnwy a Banw) yn llifo trwy ei thir. Perffaith ar gyfer gwyliau pysgota.

Profiad o fferm laeth/cig eidion/defaid. Gwyliwch odro dyddiol o’r balconi pwrpasol. Moch anwes Kunekune i’r plant fwynhau.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Darperir dillad gwely, tyweli dwylo a baddon, a sychwyr gwallt
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig.
 • Mae modd darparu cot a chadair uchel os gofynnir amdanynt.
 • Croesawir anifeiliaid anwes (1 mawr / 2 fach)
 • Digonedd o lefydd parcio ar gael.
 • Ystafell iwtiliti gyda golchwr a sychwr dillad (sy’n cael ei rannu gyda’r bwthyn i 4 drws nesaf)

Location