Hendre

Machynlleth, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 4 Star
 • Bwthyn Gwyliau gwledig a chlud, 5 milltir o dref hanesyddol Machynlleth, Canolbarth Cymru. Cyn fwthyn glowr o'r 18fed ganrif yw Hendre a saif o fewn ei ardd breifat ei hun.

You can book this property from:

 • £434 per week
 • £62 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Golff

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl
 • 1 gwely sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Arferai’r bwthyn gwyliau Cymreig swynol hwn fod yn fwthyn glöwr sydd wedi ei leoli yn ei ardd breifat ei hun yng nghefn gwlad hyfryd Canolbarth Cymru. Llawn cymeriad, mae’n cynnwys llawer o’i nodweddion gwreiddiol fel ei drawstiau derw a’i bentan derw bendigedig gyda thân agored cysurus. 5 milltir o fwthyn gwyliau Hendre mae Machynlleth, prifddinas hynafol Cymru, ac yn cynnig siopau bychain unigryw, caffis, tafarndai a’r hen senedd-dy. Wedi ei amgylchynu gan natur, llwybrau cerdded a beicio, gyda chwaraeon dwr a thraethau hefyd o fewn ugain munud.

Llawr Gwaelod

Mae bwthyn Hendre wedi ei adnewyddu’n ofalus ac wedi llwyddo i gadw cyfoeth ei gymeriad gwreiddiol. Mae’r holl drawstiau derw gwreiddiol yn dal yn eu lle yn ogystal â’r popty bara gwreiddiol yn y pentan gyda’i le tân cysurus. Lolfa deuluol yn cynnwys teledu Sky, chwaraewr DVD, fideo a CD a radio.

Mae’r cyfarpar yn y gegin newydd i gyd yn gweithio ar drydan yn cynnwys popty gyda hob seramig a pheiriant golchi llestri wedi ei integreiddio, microdon, oergell / rhewgell yn ogystal â’r dewis arferol o gytleri a llestri.

Ceir ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod gyda chawod uwchben y bath a pheiriant golchi/sychu dillad yn yr iwtiliti.

Llawr Cyntaf

3 ystafell wely fawr; un dwbl, un sengl ac un dwbl arall - y cyfan wedi eu dodrefnu yn chwaethus. Ceir ystafell cadw cotiau ar y llawr gyntaf hefyd gyda thoiled a basn golchi dwylo.

Gardd

Saif y bwthyn yn ei ardd breifat ei hun, gan fwynhau golygfeydd trawiadol o dir fferm organig a mynyddoedd o’i amgylch. Llecyn hardd i fwynhau gwyliau o ymlacio gyda llawer o deithiau cerdded yn cychwyn o’r drws.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwelyau wedi eu paratoi gyda dillad glân gyda blancedi Cymreig hyfryd arnynt, a thywelion wedi eu gosod yn barod ar eich cyfer.

Trydan a gwres yn gynwysedig. Pentwr cychwynnol o logiau yn cael eu darparu am ddim. Gellir prynu logiau ychwanegol gan y perchennog.

Wi-fi yn gynwysedig.

Darperir cot a chadair uchel ar gais. Dewch a’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot os gwelwch yn dda.

Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu.

Pecyn Croeso, tywelion te, hylif golchi llestri a thoiledau rôl yn cael eu darparu.


Caniateir gwyliau byr, penwythnosau a chanol wythnosau ar adegau penodol o’r flwyddyn. Gweler mwy o fanylion dan 'Prisiau’.

Location