Rhyd y Gorlan

Machynlleth, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 5 Star
 • Bwthyn gwyliau 5 seren yn Nyffryn Dyfi, Canolbarth Cymru. Amgylchynir bwthyn Rhyd y Gorlan gan lonyddwch hyfryd cefn gwlad ac mae’n eich gwahodd i gymryd hoe mewn steil.

You can book this property from:

 • £551 per week
 • £79 per night
 • 5 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Ystafell chwaraeon
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 2 o welyau dwbl
 • 1 gwely sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 3 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Bwthyn gwyliau 5 seren gydag ystafell gemau yn Nyffryn Dyfi, Canolbarth Cymru. Amgylchynir bwthyn Rhyd y Gorlan gan lonyddwch hyfryd cefn gwlad ac mae'n eich gwahodd i orffwys a rhoi’ch traed i fyny mewn steil. Cymrwch hoe fach, mwynhau gêm o bwl , profi llwybrau cerdded llawn golygfeydd godidog o drothwy’r drws, beicio mynydd ac amrywiaeth o atyniadau lleol. Tafarn bentref draddodiadol o fewn pellter cerdded.

Llawr Gwaelod

Trawsnewidiwyd bwthyn gwyliau Rhyd y Gorlan o ysgubor gerrig o’r 18fed ganrif ac mae wedi llwyddo i gadw llawer o’i nodweddion gwreiddiol. Llechfaen sydd ar hyd y llawr gwaelod a cheir cegin dderw hyfryd a chyflawn, yn cynnwys golchwr llestri, oergell a rhewgell, popty, microdon a pheiriant gwneud coffi. Ardal fwyta helaeth gyda bwrdd mawr a 7 o gadeiriau cyfforddus.

Lolfa foethus yw’r ail ystafell, yn cynnwys dwy soffa ledr fawr a chadeiriau, teledu Sky (sianeli am ddim) a chwaraewr DVD gyda detholiad o DVDs. Drysau a ffenestri mawr gwydr Ffrengig yn edrych allan ar y teras sydd wedi ei amgylchynu gan lonyddwch cefn gwlad.

Ystafell gemau ar wahân gyda bwrdd pwl maint llawn, teledu Sky (sianeli am ddim) a chwaraewr DVD.

Iwtiliti gyda pheiriant golchi a sychu dillad. Ceir hefyd ystafell storio fawr (yn cynnwys toiled a basn golchi dwylo) i storio beiciau, offer a dillad awyr agored.

Llawr Cyntaf

Ceir 3 ystafell wely helaeth yn y bwthyn 5 seren hwn.

Ystafell wely 1: Dyma ystafell deuluol fawr gyda gwely dwbl a gwely sengl cyfforddus a chaise longue chwaethus.

Ystafell Wely 2: Mae’r ystafell hon hefyd yn helaeth iawn gyda gwely dwbl, dodrefn steil hen ffasiwn a dwy ffenestr sydd yn gwneud y mwyaf o’r golygfeydd godidog.

Ystafell 3: Dyma’r brif ystafell wely. Yn hardd a chlyd gydag ystafell gawod en-suite, gwely dwbl croesawgar.

Ystafell ymolchi mawr teuluol gyda chawod dros y bath, basn ymolchi, toiled a rheilen wresogi tywelion.

Gardd

Mae dodrefn gardd o flaen y ffenestri Ffrengig, yn edrych dros y tirlun tawel. Yma gallwch ymlacio i swn sisial nant fechan yn llifo heibio yng ngwaelod yr ardd a thrydar swynol yr adar yn canu drwy’r dydd.

Ardal chwarae newydd sbon i’r plant o flaen y patio. Gall rhieni orffwyso yn y lolfa neu ar y patio gan gadw golwg ar y plant yn chwarae ar yr un pryd.

Lawnt fawr gyda bwrdd picnic tu ôl i’r bwthyn, lle perffaith i ymlacio a mwynhau’r golygfeydd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Pecyn croeso wrth gyrraedd yn cynnwys te, coffi, siwgr, llefrith, cacennau cartref a bisgedi. Gadewch i ni wybod os ydych chi’n dathlu achlysur arbennig ac fe wnawn ni gynnwys syrpreis ychwanegol yn eich pecyn croeso.

Darperir cot teithio, cadair uchel a giât i’w rhoi ar y grisiau ar gais. Dewch a’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot os gwelwch yn dda.

Trydan a gwres olew canolog yn gynwysedig.

Haearn smwddio a bwrdd smwddio ar gael.

Darperir tywelion a dillad gwely.

Dim ysmygu tu fewn a dim anifeiliaid anwes.

Wi-fi ar gael.


Pe dymunwch, gallwn archebu bwrdd i chi o flaen llaw yn un o’r bwytai arbennig lleol. Gadewch i ni wybod pa fath o fwyd yr ydych yn ei hoffi ac yna gadewch y cyfan i ni.

Derbynnir gwyliau byr yn ystod y tymor tawel. Gweler mwy o fanylion o dan ‘Prisiau’.

Mae’r eitemau canlynol yn cael eu darparu yn y bwthyn ar gyfer eich arhosiad:

Cegin: halen a phupur, rôl cegin, hylif golchi llestri/tabledi peiriant golchi llestri, tywelion llieiniau a sgwrwyr, ffoil a cling film.

Ystafell ymolchi: Hylif golchi dwylo a dau doiled rôl ar gyfer pob toiled.

Cynnyrch glanhau cyffredinol: bleach, glanhawr cawod, chwistrellydd gwrthfacteria a.y.b.

Location