Rhyd y Gorlan

Machynlleth, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 5 Star
 • Bwthyn gwyliau 5 seren yn Nyffryn Dyfi, Canolbarth Cymru. Amgylchynir bwthyn Rhyd y Gorlan gan lonyddwch hyfryd cefn gwlad ac mae’n eich gwahodd i gymryd hoe mewn steil.

You can book this property from:

 • £602 per week
 • £86 per night
 • 5 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Ystafell chwaraeon
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 2 o welyau dwbl
 • 1 gwely sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 3 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Bwthyn gwyliau 5 seren gydag ystafell gemau yn Nyffryn Dyfi, Canolbarth Cymru. Amgylchynir bwthyn Rhyd y Gorlan gan lonyddwch hyfryd cefn gwlad ac mae'n eich gwahodd i orffwys a rhoi’ch traed i fyny mewn steil. Cymrwch hoe fach, mwynhau gêm o bwl , profi llwybrau cerdded llawn golygfeydd godidog o drothwy’r drws, beicio mynydd ac amrywiaeth o atyniadau lleol. Tafarn bentref draddodiadol o fewn pellter cerdded.

Llawr Gwaelod

Trawsnewidiwyd bwthyn gwyliau Rhyd y Gorlan o ysgubor gerrig o’r 18fed ganrif ac mae wedi llwyddo i gadw llawer o’i nodweddion gwreiddiol. Llechfaen sydd ar hyd y llawr gwaelod a cheir cegin dderw hyfryd a chyflawn, yn cynnwys golchwr llestri, oergell a rhewgell, popty, microdon a pheiriant gwneud coffi. Ardal fwyta helaeth gyda bwrdd mawr a 7 o gadeiriau cyfforddus.

Lolfa foethus yw’r ail ystafell, yn cynnwys dwy soffa ledr fawr a chadeiriau, teledu Sky (sianeli am ddim) a chwaraewr DVD gyda detholiad o DVDs. Drysau a ffenestri mawr gwydr Ffrengig yn edrych allan ar y teras sydd wedi ei amgylchynu gan lonyddwch cefn gwlad.

Ystafell gemau ar wahân gyda bwrdd pwl maint llawn, teledu Sky (sianeli am ddim) a chwaraewr DVD.

Iwtiliti gyda pheiriant golchi a sychu dillad. Ceir hefyd ystafell storio fawr (yn cynnwys toiled a basn golchi dwylo) i storio beiciau, offer a dillad awyr agored.

Llawr Cyntaf

Ceir 3 ystafell wely helaeth yn y bwthyn 5 seren hwn.

Ystafell wely 1: Dyma ystafell deuluol fawr gyda gwely dwbl a gwely sengl cyfforddus a chaise longue chwaethus.

Ystafell Wely 2: Mae’r ystafell hon hefyd yn helaeth iawn gyda gwely dwbl, dodrefn steil hen ffasiwn a dwy ffenestr sydd yn gwneud y mwyaf o’r golygfeydd godidog.

Ystafell 3: Dyma’r brif ystafell wely. Yn hardd a chlyd gydag ystafell gawod en-suite, gwely dwbl croesawgar.

Ystafell ymolchi mawr teuluol gyda chawod dros y bath, basn ymolchi, toiled a rheilen wresogi tywelion.

Gardd

Mae dodrefn gardd o flaen y ffenestri Ffrengig, yn edrych dros y tirlun tawel. Yma gallwch ymlacio i swn sisial nant fechan yn llifo heibio yng ngwaelod yr ardd a thrydar swynol yr adar yn canu drwy’r dydd.

Ardal chwarae newydd sbon i’r plant o flaen y patio. Gall rhieni orffwyso yn y lolfa neu ar y patio gan gadw golwg ar y plant yn chwarae ar yr un pryd.

Lawnt fawr gyda bwrdd picnic tu ôl i’r bwthyn, lle perffaith i ymlacio a mwynhau’r golygfeydd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Pecyn croeso wrth gyrraedd yn cynnwys te, coffi, siwgr, llefrith, cacennau cartref a bisgedi. Gadewch i ni wybod os ydych chi’n dathlu achlysur arbennig ac fe wnawn ni gynnwys syrpreis ychwanegol yn eich pecyn croeso.

Darperir cot teithio, cadair uchel a giât i’w rhoi ar y grisiau ar gais. Dewch a’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot os gwelwch yn dda.

Trydan a gwres olew canolog yn gynwysedig.

Haearn smwddio a bwrdd smwddio ar gael.

Darperir tywelion a dillad gwely.

Dim ysmygu tu fewn a dim anifeiliaid anwes.

Wi-fi ar gael.


Pe dymunwch, gallwn archebu bwrdd i chi o flaen llaw yn un o’r bwytai arbennig lleol. Gadewch i ni wybod pa fath o fwyd yr ydych yn ei hoffi ac yna gadewch y cyfan i ni.

Derbynnir gwyliau byr yn ystod y tymor tawel. Gweler mwy o fanylion o dan ‘Prisiau’.

Mae’r eitemau canlynol yn cael eu darparu yn y bwthyn ar gyfer eich arhosiad:

Cegin: halen a phupur, rôl cegin, hylif golchi llestri/tabledi peiriant golchi llestri, tywelion llieiniau a sgwrwyr, ffoil a cling film.

Ystafell ymolchi: Hylif golchi dwylo a dau doiled rôl ar gyfer pob toiled.

Cynnyrch glanhau cyffredinol: bleach, glanhawr cawod, chwistrellydd gwrthfacteria a.y.b.

Location

This semi-detached 5 star holiday cottage is located 1 mile above Cemaes village which has its own traditional pub. 7 miles from Machynlleth (the Ancient Capital of Wales) it offers a great base to explore Mid Wales, southern Snowdonia and Cardigan Bay. Nearest shop and post offices is 2 miles away, nearest garage 5 miles and many highly recommended restaurants nearby.

Set on a working sheep farm and surrounded by nature, you can enjoy far-reaching views across Dyfi Valley to Cadair Idris from Rhyd y Gorlan farm holiday cottage. Enjoy scenic walks from the doorstep, a range of golf courses and cycle paths including the world renowned mountain biking centre in Coed y Brenin near Dolgellau.

Near the golden sandy beaches of Aberdyfi and Ynys Las, the glorious sights of the Snowdonia Mountains as well as many local attractions such as Centre for Alternative Technology, Historical Castles, Ynys Hir Nature Reserve, King Arthur’s Labyrinth and Corris Craft Centre.

Walking

Glyndwr's Way is a long distance footpath in Mid Wales that was granted National Trail status in the year 2000. Maps and guides can be obtained at the Tourist Information Centre in Machynlleth. 0 miles (can be joined from the doorstep).

Dyfi Valley Way follows the River Dyfi from the estuary in Aberdyfi to the source at the summit of Aran Fawddwy and back down along the south side of the river via Machynlleth and down to Borth. Maps and guides can be obtained at the Tourist Information Centre in Machynlleth. Join path 1 mile from cottage.

The Mawddach Trail - Suitable for all ages – walkers, cyclists and wheelchair users. 16 miles

Precipice Walk – Dolgellau - suitable for all ages. 18 miles from cottage

Cadair Idris (Snowdonia mountain) – 3 main routes starting from Dolgellau (16 miles), Minffordd (16 miles) and Abergynolwyn (20 miles).

Cycling

Dyfi Mountain Biking – All routes start from Machynlleth. 7 miles

The Mawddach Trail – As mentioned above

Coed-y-Brenin Mountain Biking Centre – Suitable routes for all ages - bike hire available on site. 22 miles

Lake Vyrnwy – 12 mile circuit around the scenic Lake Vyrnwy. Suitable for the whole family. 23 miles

Fishing

River Dyfi offers excellent fishing and is famous for its brown trout, salmon and sea trout. The river flows 0.5 miles away and licence can be purchased at the local post office, 2 miles.

Golf

Machynlleth Golf Club – 9 hole golf course. 7 miles

Aberdyfi Golf Club - 18 hole golf course. 18 miles

Beaches

Aberdyfi – Long sandy beach on the northern side of the Dyfi Estuary. Lovely seaside resort with plenty of cafes, shops and restaurants. 18 miles

Ynyslas – Lovely beach on the southern side of the Dyfi Estuary, backed by Sand Dunes. Cafe and parking on the beach. 20 miles

Water sports

Watersports in Aberdyfi includes sailing, sail boarding, rowing, canoeing, fishing and boat trips. 18 miles

Clywedog Sailing Club - 6 mile lake, open to all types of non powered watercraft from canoes and sailboards to dinghies, cruisers and keelboats. 17 miles

Lake Vyrnwy – Canoeing, kayaking, sailing and windsurfing - suitable for the whole family. 23 miles.

Horse riding

Bwlchgwyn Farm Pony Trekking Centre - suitable for anyone over 4yrs. 24 miles