Bythynnod Gwyliau yn Swansea Valley

12 Properties found
Back to list view

Swansea Valley, South Wales

BOW02

(No dates selected)

£463 - £858
per week
From £356 for a 3-night stay
 • Llety hardd ar lan yr afon yng Nghwm Tawe gyda teras braf i eistedd y tu allan ac ymlacio uwchben y dŵr. Wedi ei leoli ar fferm weithiol, mae llawer o lwybrau cerdded i'w mwynhau o stepen y drws, gyda Penrhyn Gŵyr a Bannau Brycheiniog heb fod ymhell.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Tafarn 1 milltir

Swansea Valley, South Wales

BOW07

(No dates selected)

£463 - £858
per week
From £356 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Gyda lle tân traddodiadol a stôf goed mae'r bwthyn hunan ddarpar hwn yng Nghwm Tawe wedi ei leoli ar fferm weithiol rhwng mynyddoedd Bannau Brycheiniog a harddwch arfordirol Gŵyr. Deg milltir o Abertawe a holl atyniadau dinas fyrlymus.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 10 o filltiroedd
 • Tafarn 1 milltir
 • Tân agored neu stôf goed

Swansea Valley, South Wales

BOW05

(No dates selected)

£442 - £836
per week
From £341 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Bwthyn ar ben ei hun yng Nghwm Tawe gyda golygfeydd gwych o gefn gwlad ac heb fod ymhell o Benrhyn Gŵyr a Bannau Brycheiniog. Llwybrau cerdded gwych o stepen y drws a dros 100 acer o goetir a thir fferm i'w mwynhau. Lleoliad perffaith ar gyfer aduniad teulu neu ffrindiau.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 10 o filltiroedd
 • Tafarn 1 milltir
 • Tân agored neu stôf goed

Cerbyd y Plas

BOW08

Swansea Valley, South Wales

BOW01

(No dates selected)

£440 - £853
per week
From £339 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Mae Plas y Saer yn cysgu 4 ac wedi ei leoli ar fferm weithiol yng Nghwm Tawe gyda Bannau Brycheiniog ar un ochr a Phenryn Gŵyr ar yr ochr arall. Delfrydol ar gyfer cerdded gyda llwybrau o stepen y drws. Mae yna hefyd nifer o weithgareddau ac atyniadau yn yr ardal yn cynnwys beicio mynydd, beicio ffordd a llawer mwy.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 10 o filltiroedd
 • Tafarn 1 milltir

Swansea Valley, South Wales

492027

(No dates selected)

£355 - £626
per week
From £275 for a 3-night stay
 • 4 Star Gold
 • Wedi ei leoli ar ymyl y Mynyddoedd Du a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, mae Bwthyn y Gors yn fwthyn hunan ddarpar modern. Mae'n cynnig popeth sydd ei angen, gyda gweithgareddau awyr agored gwych yn cynnwys cerdded a beicio ar stepen y drws. Mae'r llety dair milltir ar ddeg o ganol dinas Abertawe, gyda Penrhyn Gŵyr ond taith fer i ffwrdd.
 • 5 Guests
 • 3 Bedrooms
 • 3 Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 16 o filltiroedd
 • Tafarn 0.1 o filltiroedd

Swansea Valley, South Wales

WAY166

(No dates selected)

£483 - £768
per week
From £371 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Siwrnai fer yn unig o draethau hardd y Gwyr, Abertawe a golygfeydd godidog Bannau Brycheiniog, maer bwthyn gwyliau hwn yn cynnig golygfeydd cefn gwlad arbennig ac yn safle delfrydol ar gyfer cerddwyr, beicwyr mynydd, teuluoedd a ffrindiau.
 • 5 Guests
 • 3 Bedrooms
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 10 o filltiroedd
 • Tafarn 1.25 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

Swansea Valley, South Wales

80031

(No dates selected)

£481 - £887
per week
From £370 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Mae Beudy Tawe wedi'i leoli wyth milltir i ffwrdd o Abertawe, yn adeilad ar wahân sy'n rhannu buarth gydag un bwthyn arall ar fferm wledig, 36 erw heddychlon ym Mro Tawe.
 • 6 Guests
 • 3 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 8 o filltiroedd
 • Tafarn 1 milltir

Swansea Valley, South Wales

80231

(No dates selected)

£481 - £887
per week
From £370 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Mae Ysgubor Tawe wedi'i leoli wyth milltir i ffwrdd o Abertawe. Mae'n adeilad ar wahan sy'n rhannu buarth gydag un bwthyn arall ar fferm wledig, 36 erw heddychlon ym Mro Tawe.
 • 6 Guests
 • 3 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 3 Bathrooms
 • Traeth 12 o filltiroedd
 • Tafarn 1 milltir

Swansea Valley, South Wales

BOW06

(No dates selected)

£593 - £1106
per week
From £454 for a 3-night stay
 • Yng nghalon Cwm Tawe, mae'r bwthyn hwn wedi ei ddylunio gyda theimlad a naws modern. Wedi ei leoli ar fferm weithiol o fewn 100 acer o goetir, caeau a nentydd mynyddig, ond eto lai na 10 milltir o Abertawe, gyda Bannau Brycheiniog a Phenrhyn Gwyr hefyd gerllaw.
 • 6 Guests
 • 3 Bedrooms
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 10 o filltiroedd
 • Tafarn 1 milltir

Swansea Valley, South Wales

WAY165

(No dates selected)

£578 - £968
per week
From £443 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Wedi ei leoli mewn pentref bychan heddychlon a phrydferth gydag Eglwys o'r 13eg Ganrif, mae'r bwthyn cartrefol mewn safle delfrydol ar gyfer cerddwyr (llwybrau cerdded o'r drws), beicwyr mynydd, teuluoedd a grwp o ffrindiau.
 • 6 Guests
 • 4 Bedrooms
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 10 o filltiroedd
 • Tafarn 1.25 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

Swansea Valley, South Wales

493352

(No dates selected)

£974 - £1884
per week
From £740 for a 3-night stay
 • 5 Star
 • Mae’r bwthyn chwaethus hwn gyda thwb poeth ar ymyl Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, ac mae llwybrau cerdded, beicio a beicio mynydd ardderchog ar y stepen drws. Gyda mynediad ffordd rhagorol i Abertawe a’r Gŵyr, gallwch yrru i nifer o draethau gwych. Y lle perffaith i ddod â’r teulu neu grŵp o ffrindiau ynghyd.
 • 8 Guests
 • 4 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 2 Bathrooms
 • Twb Poeth
 • Traeth 14 o filltiroedd
 • Tafarn 1 milltir