Bythynnod Gwyliau yn Porthmadog

11 Properties found
Back to list view

Porthmadog, North Wales Snowdonia

107501

(No dates selected)

£438 - £721
per week
From £322 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Hyfryd a rhamantus, mae'r llety hwn i ddau yn Nhrawsfynydd yn cynnig lleoliad gwych a chanolog i archwilio Parc Cenedlaethol Eryri. Mae'r atyniadau a'r gweithgareddau lleol yn ddi-ben-draw.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 12 o filltiroedd
 • Tafarn 0.5 o filltiroedd

Porthmadog, North Wales Snowdonia

82928

(No dates selected)

£605 - £973
per week
From £464 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Yn ganolog i Borthmadog, Caernarfon, Eryri a Phenrhyn Llyn, darpara Ty Isaf leoliad gwych ar gyfer gwyliau yng Ngogledd Cymru. Wedi ei leoli ar fferm heddychlon dim ond pum milltir i’r gogledd o Gricieth a saith milltir a hanner o Borthmadog ac yn hwylus dros ben felly. Mae’r bwthyn hefyd yn agos i ffin orllewinol Eryri, traethau Penrhyn Llyn a dim ond deuddeg milltir o Gaernarfon.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 5 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

Porthmadog, North Wales Snowdonia

82304

(No dates selected)

£605 - £973
per week
From £464 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Mwynhewch fynediad hawdd i fynyddoedd , cestyll , atyniadau diddiwedd a thraethau tywodlyd. Canolog i Borthmadog , Caernarfon , Eryri a Phenrhyn Llyn , dyma'r bwthyn sy'n darparu lleoliad gwych ar gyfer darganfod Gogledd Cymru. Mae'r bwthyn hefyd yn cynnig llety clud sydd yn croesawu anifeiliaid anwes gyda'i holl nodweddion gwreiddiol, gan gynnwys lle tân inglenook mawr.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 5 o filltiroedd
 • Tafarn 1.5 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

Barmouth, North Wales Coast

27315

(No dates selected)

£359 - £920
per week
From £279 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Ar gyrion Parc Cenedlaethol Eryri mae'r bwthyn cerrig cysurus hwn o'r 19eg ganrif wedi ei leoli'n wych i wneud y mwyaf o draethau a machlud haul nodedig Bae Abermo.
 • 6 Guests
 • 3 Bedrooms
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 1 milltir
 • Tafarn 0.2 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

Pwllheli, North Wales Coast

358688

(No dates selected)

£572 - £1235
per week
From £439 for a 3-night stay
 • 5 Star
 • Mae Ffermdy Cricieth yn cynnig llety preifat, ar wahân, sy'n sicrhau gwyliau heddychlon ac ymlaciol - dim ond 4.5 milltir o Gricieth. Mae yma ystafelloedd helaeth drwy'r ffermdy, o ansawdd 5 seren, gyda digonedd o nodweddion ychwanegol megis Nordic Sauna a stôf llosgi coed.
 • 6 Guests
 • 3 Bedrooms
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 4.5 o filltiroedd
 • Tafarn 2 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

Porthmadog, North Wales Snowdonia

BOW24

(No dates selected)

£610 - £1219
per week
From £468 for a 3-night stay
 • 5 Star
 • Lleoliad delfrydol yng nghalon Eryri. Gyda Porthmadog, Caernarfon, traethau euraidd Pen Llŷn, a throed y Wyddfa i gyd o fewn radiws o 10 milltir, mae'r bwthyn 5 seren hwn yn berffaith ar gyfer eich gwyliau yng Ngogledd Cymru. Wedi ei adnewyddu'r ddiweddar, golygfeydd pellgyrhaeddol o'r Parc Cenedlaethol, stôf losgi coed - mae'r rhestr yn mynd ymlaen ac ymlaen ......
 • 6 Guests
 • 3 Bedrooms
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 7 o filltiroedd
 • Tafarn 2 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

Dyffryn Ardudwy, Snowdonia & the Lleyn Peninsula

WAH678

(No dates selected)

£400 - £1050
per week
From £310 for a 3-night stay
 • 5 Star
 • 6 Guests
 • 3 Bedrooms
 • 1 Pet
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 1 milltir
 • Tafarn 0.4 o filltiroedd

Morfa Bychan, North Wales Coast

520440

(No dates selected)

£623 - £1583
per week
From £477 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Bwthyn hunan ddarpar mewn lleoliad anhygoel. Yn swatio mewn cornel heddychlon o arfordir Eryri, mae'r llety hwn ym Morfa Bychan yn mwynhau golygfeydd gwych o Gastell Criccieth ar draws y môr a thirwedd dramatig Gogledd Cymru. Mynediad uniongyrchol i Lwybr Arfordirol Cymru sy'n arwain at draeth Criccieth yn ogystal â thraeth Morfa Bychan (Black Rock Sands) - y ddau o fewn hanner milltir.
 • 7 Guests
 • 4 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 3 Bathrooms
 • Traeth 0.5 o filltiroedd
 • Tafarn 2 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

Criccieth, North Wales Coast

BOW109

(No dates selected)

£690 - £1330
per week
From £528 for a 3-night stay
 • 8 Guests
 • 4 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 2 o filltiroedd
 • Tafarn 3.5 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

Porthmadog, North Wales Snowdonia

BOW37

(No dates selected)

£590 - £1152
per week
From £453 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Wedi ei leoli mewn dyffryn godidog, mae'r llety helaeth hwn yn cynnig mangre heddychlon a thawel yn Eryri. Mae'r golygfeydd o fynyddoedd a chefn gwlad yn syfrdanol, gyda'r ardal wedi derbyn statws Gwarchodfa Awyr Dywyll Cenedlaethol. Mae'r llety hwn, sydd yn sefyll ar ben ei hun, hefyd yn cynnig cyfleusterau anabl rhagorol, ac mae'n agos i Borthmadog, Criccieth ac ystod eang o atyniadau poblogaidd.
 • 8 Guests
 • 4 Bedrooms
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 7 o filltiroedd
 • Tafarn 4 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed