Bythynnod Gwyliau yn New Quay

11 Properties found
Back to list view

New Quay, West Wales

BOW35

(No dates selected)

£475 - £895
per week
From £365 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Gyda golygfeydd anhygoel, mae'r llety hwn ar lawr uchaf adeilad yng Nghei Newydd sydd yn edrych allan dros y traeth a'r cei. Wedi ei leoli oddi mewn i adeilad costrestredig Gradd 2 mae'n bosib i chi fwynhau y profiad unigryw o wylio'r dolffiniaid yn y bae o'ch ffenestr. Mae'r harbwr, bwytai, tafarndai a siopau i gyd gerllaw sy'n sicrhau for y llety hwn mewn lleoliad delfrydol ar gyfer gwyliau arfordirol yng Nghymru.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 0.02 o filltiroedd
 • Tafarn 0.02 o filltiroedd

Aberaeron, West Wales

406657

(No dates selected)

£409 - £513
per week
From £316 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Llety gwyliau yn Aberaeron, yn edrych allan ar yr harbwr ac yn ganolog i dref lan môr Sioraidd hardd. Mae popeth yr ydych angen o fewn pellter cerdded yn cynnwys bwytai o safon uchel, tafarndai, siopau bach, parlwr hufen ia, harbwr a'r traeth. Unwaith yn borthladd pysgota prysur mae'n dal yn bosib i brynu pysgod ffres o'r Cei.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 0.2 o filltiroedd
 • Tafarn 0.2 o filltiroedd

Aberaeron, West Wales

25629

(No dates selected)

£623 - £677
per week
From £476 for a 3-night stay
 • 5 Star
 • Apartment gwyliau hunan-ddarpar eang a chyfoes yn Aberaeron, Gorllewin Cymru, gyda thwb poeth. Wedi ei leoli ar lawr gwaelod y ty sy'n arwain allan i ardal batio a'r ardd fawr sydd â wal o'i hamgylch.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Twb Poeth
 • Traeth 0.8 o filltiroedd
 • Tafarn 0.5 o filltiroedd

Llangrannog, West Wales

492556

(No dates selected)

£649 - £1096
per week
From £496 for a 3-night stay
 • 5 Star
 • Bwthyn hunan ddarpar ysbrydoledig ar ben clogwyn ger Llangrannog, gyda golygfeydd anhygoel o'r môr. Wedi ei raddio yn 5*, mae'r holl lety wedi ei gynllunio i edrych allan dros y cefnfor gyda ffenestri mawr a chynllun agored.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 1.5 o filltiroedd
 • Tafarn 1.5 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

New Quay, West Wales

26367

(No dates selected)

£350 - £792
per week
From £272 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Bwthyn cartrefol gyda digonedd o le ynddo ydy Awel y Mor, wedi ei leoli un filltir o bentref glan mor Cei Newydd, a gaiff ei ddisgrifio weithiau fel 'y berl yng nghoron arfordir Gorllewin Cymru.'
 • 5 Guests
 • 3 Bedrooms
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 1 milltir
 • Tafarn 0.5 o filltiroedd

New Quay, Pembrokeshire & West Wales

75064

(No dates selected)

£350 - £920
per week
From £272 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Yn agos i Draeth Cei Bach, mae Bwthyn Cei Newydd yn fan ardderchog i fynd ar wyliau teuluol gyda llawer o weithgareddau gerllaw gan gynnwys tripiau gwych i wylio dolffiniaid, cerdded, pysgota, beicio a chwaraeon dwr.
 • 6 Guests
 • 3 Bedrooms
 • 1 Pet
 • 1 Bathroom
 • Traeth 0.5 o filltiroedd
 • Tafarn 2 o filltiroedd

Gwelfor

BOW33

New Quay, West Wales

44272

(No dates selected)

£568 - £1069
per week
From £435 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Ty gwyliau mawr moethus gyda dwy ardd helaeth. Pellter cerdded at dafarn, siop a phwll nofio ac o fewn siwrnai 2 funud ceir traeth tywod Cei Newydd gyda'i statws Baner Las. 9 milltir o Aberaeron ac 18 milltir o Aberteifi ac Aberystwyth.
 • 6 Guests
 • 4 Bedrooms
 • No Pets
 • 3 Bathrooms
 • Traeth 2 o filltiroedd
 • Tafarn 0.1 o filltiroedd

New Quay, Pembrokeshire & West Wales

363128

(No dates selected)

£506 - £1262
per week
From £389 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Mae’r ffermdy mawr hwn wedi’i leoli ar fferm 100 erw yng Nghei Newydd, Gorllewin Cymru. Mae’n ddelfrydol ar gyfer teuluoedd neu grwpiau mawr, ac mae wedi’i leoli’n ddelfrydol ger yr arfordir gyda nifer o draethau gwych gerllaw. Mae’r ardal yn enwog am ei dolffiniaid, a gallwch eu gweld yn aml o’r tir neu ar deithiau mewn cychod o Harbwr Cei Newydd. Mae digon i’w weld a’i wneud yma, gyda nifer o weithgareddau ac atyniadau gerllaw gan gynnwys cestyll, Canolfan Antur Llangrannog, canolfan chwaraeon dŵr, llwybrau cerdded gwych, a digon o dafarndai a bwytai lleol rhagorol.
 • 8 Guests
 • 4 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 2 Bathrooms
 • Ystafell Chwaraeon
 • Traeth 2 o filltiroedd
 • Tafarn 2 o filltiroedd

New Quay, West Wales

BOW23

(No dates selected)

£776 - £1668
per week
From £591 for a 3-night stay
 • 8 Guests
 • 4 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 4 Bathrooms
 • Traeth 3 o filltiroedd
 • Tafarn 2 o filltiroedd

New Quay, West Wales

24341

(No dates selected)

£729 - £1256
per week
From £556 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Llety hunan-ddarpar hardd a sylweddol yn nhref Cei Newydd ar arfordir hyfryd Gorllewin Cymru. Dafliad carreg o’r traeth tywod, mae ganddo ardd teras gyda seti, barbiciw a golygfeydd hyfryd o'r môr.
 • 10 Guests
 • 5 Bedrooms
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Ystafell Chwaraeon
 • Traeth 0.2 o filltiroedd
 • Tafarn 0.5 o filltiroedd