Bythynnod Gwyliau yn Aberystwyth

View more and filter search
15 Properties found
Back to list view

Aberystwyth, West Wales

414596

(No dates selected)

£416 - £802
per week
From £321 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Mae’r llety hunan-ddarpar rhamantaidd hwn yn Aberystwyth mewn lleoliad tawel, gwledig gyda golygfeydd hyfryd o’r môr. Mae ganddo hefyd y fantais ychwanegol o fod o fewn milltir i dref gosmopolitaidd, lle bydd mwy na digon o ddewis o leoedd i fwyta ac yfed yn dda.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 0.6 o filltiroedd
 • Tafarn 0.5 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

Aberystwyth, West Wales

75929

(No dates selected)

£409 - £1095
per week
From £316 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Mae’r Llofft Gwair yn fwthyn gwyliau ar ddwy lefel yn Aberystwyth, ac mae’r golygfeydd o’r ystafell wely yn estyn ar draws mynyddoedd y Cambria. Mae wedi’i leoli ar ystâd dawel a phreifat gyda pharc chwarae, ac er bod y lleoliad yn wledig, nid yw ond nepell o Aberystwyth, sy’n dref glan-môr ddeniadol o Oes Fictoria, gyda’i thraethau, ei phromenâd a’i marina hardd.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 1.5 o filltiroedd
 • Tafarn 1.5 o filltiroedd

Aberystwyth, West Wales

BOW107

(No dates selected)

£456 - £811
per week
From £351 for a 3-night stay
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 0.3 o filltiroedd
 • Tafarn 0.1 o filltiroedd

Aberystwyth, West Wales

BOW92

(No dates selected)

£435 - £1135
per week
From £335 for a 3-night stay
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 2 Bathrooms
 • Twb Poeth
 • Traeth 2.8 o filltiroedd
 • Tafarn 2 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

Y Ddinas

56927

Aberystwyth, West Wales

73032

(No dates selected)

£388 - £808
per week
From £300 for a 3-night stay
 • 5 Star
 • Mae'r bwthyn hardd hwn ger Aberystwyth yn mwynhau lleoliad trawiadol, yn edrych allan dros Gwm Ystwyth yng nghefn gwlad heddychlon Gorllewin Cymru. Mae Aberystwyth (4 milltir) yn dref arfordirol odidog gydag ystod eang o adnoddau. Lleoliad delfrydol i wneud y mwyaf o'r ardal boblogaidd hon a phopeth sydd i'w gynnig yma, gan gynnwys ystod o atyniadau teuluol, llwybrau cerdded, traethau, canolfan feicio mynydd Nant yr Arian, rheilffordd fach a rhaeadrau Pont ar Fynach.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 1 Pet
 • 1 Bathroom
 • Traeth 4 o filltiroedd
 • Tafarn 2 o filltiroedd

Aberystwyth, Pembrokeshire & West Wales

BOW19

(No dates selected)

£569 - £1423
per week
From £436 for a 3-night stay
 • 5 Star
 • Bwthyn hudolus gyda twb poeth, mewn lleoliad heddychlon a thawel ger tref glan môr Aberystwyth ar arfordir Canolbarth Cymru. Mae'r bwthyn steilus hwn yn derbyn anifeiliaid anwes, ac wedi ei addurno'n unigryw gyda sylw wedi ei roi i bob manylyn.
 • 5 Guests
 • 3 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 1 Bathroom
 • Twb Poeth
 • Traeth 2.5 o filltiroedd
 • Tafarn 1 milltir

Llety Elan

BOW96

Aberystwyth, West Wales

BOW115

(No dates selected)

£684 - £1161
per week
From £522 for a 3-night stay
 • 6 Guests
 • 3 Bedrooms
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 0.1 o filltiroedd
 • Tafarn 0.2 o filltiroedd

Aberystwyth, West Wales

73488

(No dates selected)

£414 - £852
per week
From £320 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Wedi'i leoli mewn man cyfleus rhwng yr arfordir a chefn gwlad, mae amrywiaeth helaeth o weithgareddau yn agos i'r llety gwyliau hwn. Dim ond 4 milltir i ffwrdd mae tref a thraeth poblogaidd Aberystwyth, ac mae amrywiaeth o atyniadau a gweithgareddau ar garreg eich drws.
 • 6 Guests
 • 3 Bedrooms
 • 1 Pet
 • 1 Bathroom
 • Traeth 4 o filltiroedd
 • Tafarn 1.5 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

Blaenlli

56917

Aberystwyth, West Wales

76532

(No dates selected)

£883 - £2018
per week
From £671 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Llety mawr, moethus gyda golygfeydd ysblennydd o'r wlad sy'n ei amgylchynu a mynyddoedd Cambria. Yn ddelfrydol ar gyfer grwpiau o ffrindiau, aduniad prifysgol neu i ddod a'r teulu at ei gilydd gan nad yw ond milltir a hanner o'r dref glan môr Aberystwyth.
 • 7 Guests
 • 3 Bedrooms
 • No Pets
 • 3 Bathrooms
 • Twb Poeth
 • Traeth 1.5 o filltiroedd
 • Tafarn 1.5 o filltiroedd
View more and filter search