Bythynnod Gwyliau yn Abergavenny

10 Properties found
Back to list view

Abergavenny, South Wales Borderlands

BOW28

(No dates selected)

£536 - £852
per week
From £411 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Bwthyn rhamantus ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, ar lethrau mynydd Pen-y-Fâl (Sugar Loaf). Mae yna nifer o fwytai a thafarndai lleol gwych yn yr ardal, a phentrefi bach gwledig i'w darganfod.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 47 o filltiroedd
 • Tafarn 2 o filltiroedd

Usk, South Wales

BOW62

(No dates selected)

£950 - £968
per week
From £722 for a 3-night stay
 • Llety moethus ar dir ystad gwledig rhestredig Gradd 2 yn Sir Fynwy. Yn wreiddiol yn rhan o'r adeiladau allanol, mae wedi ei adnewyddu yn encil rhamantus i 2, ble gellir cwtshio'n gysurus o flaen y tân, neu ymlacio yn y baddon steilus. Mae'r ystad yn ymestyn i dros 128 erw ac yn cynnwys gerddi a choetiroedd. Y tu allan i'r ystâd mae nifer o dafarndai lleol a nifer o fwytai seren Michellin, yn ogystal â digon o lwybrau i gerdded a beicio. Mae gweithgareddau poblogaidd eraill yn cynnwys pysgota a saethu colomenod clai.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 18 o filltiroedd
 • Tafarn 1 milltir
 • Tân agored neu stôf goed

Abergavenny, South Wales Borderlands

73063

(No dates selected)

£403 - £601
per week
From £311 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Eisteddwch yn ôl, ymlaciwch a mwynhewch lonyddwch tawel y bwthyn gwyliau hwn yn Y Fenni. Mae golygfeydd aruthrol ar hyd y dyffryn, y Mynyddoedd Duon a Bannau Brycheiniog
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 40 o filltiroedd
 • Tafarn 1 milltir

Abergavenny, South Wales Borderlands

381627

(No dates selected)

£466 - £640
per week
From £359 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Wedi ei leoli ar fferm wartheg a defaid deuluol oddi mewn i Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, mae'r bwthyn hunan ddarpar hwn yn agos i Gamlas Mynwy ac Aberhonddu, ac i drefi gwledig Y Fenni, Brynbuga a Threfynwy. Gellir llogi cychod camlas o Lanfa Goytre gerllaw, ac mae yna hefyd gyswllt ffordd a rheilffordd gwych i Gaerdydd, sy'n ei roi o fewn cyrraedd ar gyfer chwaraeon a digwyddiadau eraill yn Stadiwm Principality. Wedi ei amgylchynu gan gefn gwlad, mae tafarn leol o fewn pellter cerdded. Mae llawer o lwybrau cerdded braf gerllaw, rhai ohonynt yn cychwyn o stepen y drws.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 3 Bathrooms
 • Traeth 25 o filltiroedd
 • Tafarn 4 o filltiroedd

Usk, South Wales Borderlands

BOW61

(No dates selected)

£1133 - £1155
per week
From £859 for a 3-night stay
 • Llety moethus ar dir ystad gwledig rhestredig Gradd 2 yn Sir Fynwy. Wedi'i leoli ar y llawr cyntaf gyda balconi sy'n wynebu'r de, mae'r llety hwn yn cynnwys 2 ystafell wely a 2 ystafell ymolchi a gall gysgu hyd at bedwar o bobl. Mae'r afon Wysg yn afon eog enwog. Mae llawer o deithiau cerdded a llwybrau gwych gerllaw, yn cynnwys teithiau cerdded o fewn tir yr ystâd. Mae'r ystad yn ymestyn i dros 128 erw ac yn cynnwys gerddi a choetiroedd. Mae digon i'w weld a'i wneud yn Sir Fynwy gyda bwytai seren Michellin, nifer o gestyll ysblennydd, Abaty Tyndyrn a llawer mwy.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 17 o filltiroedd
 • Tafarn 1 milltir
 • Tân agored neu stôf goed

Abergavenny, South Wales Borderlands

BOW27

(No dates selected)

£495 - £1597
per week
From £380 for a 3-night stay
 • 5 Star
 • Yn gorffwys ar lethrau mynydd enwog Pen-y-Fâl (Sugar Loaf), mae'r bwthyn hunan ddarpar 5 seren hwn yn Crughywel, ger Y Fenni, yn ddelfrydol ar gyfer cyplau, teulu, neu grŵp o ffrindiau. Wedi ei leoli oddi mewn i Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, gellir mwynhau'r holl weithgareddau, atyniadau a harddwch naturiol y Parc, yn ogystal â thref farchnad Y Fenni.
 • 5 Guests
 • 3 Bedrooms
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 47 o filltiroedd
 • Tafarn 2 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

Yr Hen Orsaf Heddlu (Mycroft)

BOW67

Abergavenny, South Wales Borderlands

BOW14

(No dates selected)

£852
per week
From £648 for a 3-night stay
 • Llety hunan ddarpar wedi ei leoli ger canol tref farchnad Y Fenni. Gyda'r holl adnoddau a nifer o lefydd bwyta o fewn pellter cerdded. Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ar stepen eich drws yn ogystal â hyfrydwch Sir Fynwy a'r Gororau gyda pentrefi hynafol, trefi marchnad a chestyll godidog. Mae'r llety yn leoliad delfrydol ar gyfer eich arhosiad yn yr ardal.
 • 6 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Tafarn 0.1 o filltiroedd

Abergavenny, South Wales Borderlands

BOW15

(No dates selected)

 • Llety hunan ddarpar wedi ei leoli yng nghanol tref farchnad Y Fenni. O fewn pellter cerdded i'r farchnad, bwytai, siopau, tafarndai, amgueddfeydd a pharciau. Gerllaw mae harddwch garw Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae yna gyswllt cludiant i Gaerdydd, Bryste a thu hwnt ar hyd ffyrdd a rheilffordd. Lleoliad delfrydol ar gyfer eich arhosiad yn Y Fenni. Yn cysgu 4, ond mae'n bosib cysgu hyd at 8 drwy ddefnyddio 2 wely soffa.
 • 6 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 3 Bathrooms
 • Traeth 44 o filltiroedd
 • Tafarn 0.1 o filltiroedd

Usk, South Wales Borderlands

BOW108

(No dates selected)

£991 - £1375
per week
From £752 for a 3-night stay
 • 7 Guests
 • 3 Bedrooms
 • No Pets
 • 3 Bathrooms
 • Traeth 30 o filltiroedd
 • Tafarn 1 milltir