Bythynnod Gwyliau yn Abergavenny

10 Properties found
Back to list view

Cecile - The Garden Apartment

BOW62

Ysgyfarnog Fach

BOW28

Abergavenny, South Wales Borderlands

73063

(No dates selected)

£403 - £601
per week
From £311 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Eisteddwch yn ôl, ymlaciwch a mwynhewch lonyddwch tawel y bwthyn gwyliau hwn yn Y Fenni. Mae golygfeydd aruthrol ar hyd y dyffryn, y Mynyddoedd Duon a Bannau Brycheiniog
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 40 o filltiroedd
 • Tafarn 1 milltir

Abergavenny, South Wales Borderlands

381627

(No dates selected)

£466 - £640
per week
From £359 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Wedi ei leoli ar fferm wartheg a defaid deuluol oddi mewn i Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, mae'r bwthyn hunan ddarpar hwn yn agos i Gamlas Mynwy ac Aberhonddu, ac i drefi gwledig Y Fenni, Brynbuga a Threfynwy. Gellir llogi cychod camlas o Lanfa Goytre gerllaw, ac mae yna hefyd gyswllt ffordd a rheilffordd gwych i Gaerdydd, sy'n ei roi o fewn cyrraedd ar gyfer chwaraeon a digwyddiadau eraill yn Stadiwm Principality. Wedi ei amgylchynu gan gefn gwlad, mae tafarn leol o fewn pellter cerdded. Mae llawer o lwybrau cerdded braf gerllaw, rhai ohonynt yn cychwyn o stepen y drws.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 3 Bathrooms
 • Traeth 25 o filltiroedd
 • Tafarn 4 o filltiroedd

Usk, South Wales

BOW61

(No dates selected)

£1133 - £1155
per week
From £506 for a 3-night stay
 • Llety moethus ar dir ystad gwledig rhestredig Gradd 2 yn Sir Fynwy. Wedi'i leoli ar y llawr cyntaf gyda balconi sy'n wynebu'r de, mae'r llety hwn yn cynnwys 2 ystafell wely a 2 ystafell ymolchi a gall gysgu hyd at bedwar o bobl. Mae'r afon Wysg yn afon eog enwog. Mae llawer o deithiau cerdded a llwybrau gwych gerllaw, yn cynnwys teithiau cerdded o fewn tir yr ystâd. Mae'r ystad yn ymestyn i dros 128 erw ac yn cynnwys gerddi a choetiroedd. Mae digon i'w weld a'i wneud yn Sir Fynwy gyda bwytai seren Michellin, nifer o gestyll ysblennydd, Abaty Tyndyrn a llawer mwy.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 17 o filltiroedd
 • Tafarn 1 milltir
 • Tân agored neu stôf goed

Ysgyfarnog Hir

BOW27

Abergavenny, South Wales Borderlands

BOW67

(No dates selected)

£852
per week
From £648 for a 3-night stay
 • 5 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Tafarn 0.1 o filltiroedd

Yr Hen Orsaf 2 (Doyle)

BOW14

Yr Hen Orsaf Heddlu (Hudson)

BOW15

Usk, South Wales

BOW108

(No dates selected)

£991 - £1375
per week
From £636 for a 3-night stay
 • 7 Guests
 • 3 Bedrooms
 • No Pets
 • 3 Bathrooms
 • Traeth 30 o filltiroedd
 • Tafarn 1 milltir