Plas Bach

Holy Island, Anglesey North Wales

 • 4 Star
 • Mwynhewch leoliad delfrydol yn y bwthyn Cymreig traddodiadol hwn ar Ynys Môn.

You can book this property from:

 • £788 per week
 • £113 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 3 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mwynhewch leoliad delfrydol yn y bwthyn Cymreig traddodiadol hwn ar Ynys Môn. 200 llath o ymyl dwr Culfor Cymyran, sydd yn gwahanu Môn o Ynys Cybi. Wedi ei amgylchynu gan 5 acer o dir, dyma leoliad gwych i ymlacio, ymlwybro i lawr i'r traethau, neu ddarganfod Llwybr Arfordirol Cymru. Os hoffech fentro ymhellach, mae nifer o atyniadau a gweithgareddau ar Ynys Môn heb orfod mynd ymhell.

Fe gyrhaeddir y bwthyn unigryw hwn ar hyd trac garw ac yna ar draws blaendraeth sydd yn achlysurol yn cael ei effeithio gan y llanw. Fe ellir cael amserlen y llanw gan y perchnogion os ydych yn dymuno mynd a dod pan fydd y llanw i mewn; mae yna hefyd lwybr byr arall yn arwain i fan parcio bychan ar hyd y trac.

Mae'r bwthyn yn cael ei hysbysebu ar gyfer 5, ond mae'r bosib lletya 6 ar gais - gweler nodyn ar ystafell wely 3. Noder hefyd fod y bwthyn wedi ei leoli yn agos at RAF Valley. 

Llawr Gwaelod

Cegin fwyta - cegin gyda'r holl offer angenrheidiol yn cynnwys popty/hob, meicrodon, oergell/rhewgell, peiriannau golchi dillad a golchi llestri. Bwrdd bwyta a chadeiriau.

Lolfa - gellir ymlacio o gwmpas y stôf goed yn y lle tân ar ddwy soffa cyfforddus. Teledu a chwaraewr DVD.

Ystafell wely 1 - gwely dwbwl, cypyrddau dillad a goleuadau ar gypyrddau bach ger y gwely. 

Ystafell wely 2 - dau wely sengl, cypyrddau a goleuadau ger y gwely.

Ystafell wely 3 - gwely dwbwl bach (4'), cypyrddau dillad a goleuadau. Noder fod un step i lawr o'r lolfa i gyrraedd ystafell wely  3. * Gall y gwely hwn gysgu 2 westai ond noder ei fod 6" yn gulach na'r gwely dwbwl arferol. 

Ystafell haul - soffa a chadeiriau, bwrdd coffi retro, teledu a lampiau. Noder fod 4 step i gyrraedd yr ystafell haul.

Gardd

5 acer o dir mewn lleoliad heddychlon, yn cychwyn gydag ardal bychan caeedig o gwmpas y bwthyn. Mae lawntiau pellach ar gael i'w mwynhau, yn ogystal â golygfeydd o'r culfor rhwng Môn ac Ynys Cybi. Bwrdd, cadeiriau a parasol, a barbaciw ar gael.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys gwîn a diod meddal, cacennau a bisgedi Cymreig      
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig     
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig   
 • Coed tân a glô ar gyfer y stôf goed  
 • 1 sychwr gwallt ar gael    
 • Wifi ar gael   
 • Noder fod 1 step i lawr o'r lolfa i ystafell wely 3, a 4 step i gyrraedd yr ystafell haul   
 • Cot trafeilio a chadair uchel ar gael ar gais. Dewch â dillad eich hun ar gyfer y cot   
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu y tu mewn i'r bwthyn    
 • Digon o le parcio   
 • Eitemau eraill sy'n cael eu cynnwys:
  • Cegin: pupur a halen, papur cegin, clytiau newydd, ffoil a ffilm glynu     
  • Ystafell ymolchi: sebon a 2 rolyn papur toiled  

Location