Plas Bach

Holy Island, Anglesey North Wales

 • 4 Star
 • Mwynhewch leoliad delfrydol yn y bwthyn Cymreig traddodiadol hwn ar Ynys Môn.

You can book this property from:

 • £788 per week
 • £113 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 3 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mwynhewch leoliad delfrydol yn y bwthyn Cymreig traddodiadol hwn ar Ynys Môn. 200 llath o ymyl dwr Culfor Cymyran, sydd yn gwahanu Môn o Ynys Cybi. Wedi ei amgylchynu gan 5 acer o dir, dyma leoliad gwych i ymlacio, ymlwybro i lawr i'r traethau, neu ddarganfod Llwybr Arfordirol Cymru. Os hoffech fentro ymhellach, mae nifer o atyniadau a gweithgareddau ar Ynys Môn heb orfod mynd ymhell.

Fe gyrhaeddir y bwthyn unigryw hwn ar hyd trac garw ac yna ar draws blaendraeth sydd yn achlysurol yn cael ei effeithio gan y llanw. Fe ellir cael amserlen y llanw gan y perchnogion os ydych yn dymuno mynd a dod pan fydd y llanw i mewn; mae yna hefyd lwybr byr arall yn arwain i fan parcio bychan ar hyd y trac.

Mae'r bwthyn yn cael ei hysbysebu ar gyfer 5, ond mae'r bosib lletya 6 ar gais - gweler nodyn ar ystafell wely 3. Noder hefyd fod y bwthyn wedi ei leoli yn agos at RAF Valley. 

Llawr Gwaelod

Cegin fwyta - cegin gyda'r holl offer angenrheidiol yn cynnwys popty/hob, meicrodon, oergell/rhewgell, peiriannau golchi dillad a golchi llestri. Bwrdd bwyta a chadeiriau.

Lolfa - gellir ymlacio o gwmpas y stôf goed yn y lle tân ar ddwy soffa cyfforddus. Teledu a chwaraewr DVD.

Ystafell wely 1 - gwely dwbwl, cypyrddau dillad a goleuadau ar gypyrddau bach ger y gwely. 

Ystafell wely 2 - dau wely sengl, cypyrddau a goleuadau ger y gwely.

Ystafell wely 3 - gwely dwbwl bach (4'), cypyrddau dillad a goleuadau. Noder fod un step i lawr o'r lolfa i gyrraedd ystafell wely  3. * Gall y gwely hwn gysgu 2 westai ond noder ei fod 6" yn gulach na'r gwely dwbwl arferol. 

Ystafell haul - soffa a chadeiriau, bwrdd coffi retro, teledu a lampiau. Noder fod 4 step i gyrraedd yr ystafell haul.

Gardd

5 acer o dir mewn lleoliad heddychlon, yn cychwyn gydag ardal bychan caeedig o gwmpas y bwthyn. Mae lawntiau pellach ar gael i'w mwynhau, yn ogystal â golygfeydd o'r culfor rhwng Môn ac Ynys Cybi. Bwrdd, cadeiriau a parasol, a barbaciw ar gael.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys gwîn a diod meddal, cacennau a bisgedi Cymreig      
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig     
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig   
 • Coed tân a glô ar gyfer y stôf goed  
 • 1 sychwr gwallt ar gael    
 • Wifi ar gael   
 • Noder fod 1 step i lawr o'r lolfa i ystafell wely 3, a 4 step i gyrraedd yr ystafell haul   
 • Cot trafeilio a chadair uchel ar gael ar gais. Dewch â dillad eich hun ar gyfer y cot   
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu y tu mewn i'r bwthyn    
 • Digon o le parcio   
 • Eitemau eraill sy'n cael eu cynnwys:
  • Cegin: pupur a halen, papur cegin, clytiau newydd, ffoil a ffilm glynu     
  • Ystafell ymolchi: sebon a 2 rolyn papur toiled  

Location

Traditional Welsh cottage in an idyllic location, just 200 yards from the water's edge of Cymyran Strait, looking across from the Isle of Anglesey to Holy Island. It enjoys its own very private location set within 5 acres of land consisting of small paddocks with cut lawns to front and rear. The property is reached over a rugged track and then across the occasionally tidal foreshore. Just a few minutes' walk and beyond the tidal foreshore are sandy beaches, ideal for swimming, fishing, sailing or sail/paddle boarding, access to rockpools and shoreline for shrimping/prawning. Surrounding the property is open farmland, providing some fine walks along public footpaths.

Nearest shops are just one mile away in the village of Valley with a range of shops including two groceries, post office, chemist and butcher. There is also a tea room, two fish and chips shops, pizza takeaway and Chinese takeaway. Some of the best restaurants in the area include Catch 22 (brasserie restaurant), Valley Hotel and Bull Hotel in Valley, as well as Anchorage Hotel at Four-Mile-Bridge (1.5m), Sea Shanty and Black Seal in Trearddur Bay (3.5m) and Langdons in Holyhead Marina (6m). Valley Hotel and Bull Hotel are also ideal for a relaxing drink.

Amongst the main attractions nearby, you have Cartio Môn go-carting (3.5m), Breakwater Country Park and a cinema in Holyhead (7m) and South Stack Lighthouse (8m). Some of the other highly recommended days out on Anglesey includes Beaumaris with its World Heritage castle and gaol, glorious Blue Flag beaches, as well as Llanddwyn Island, steeped in history and legend and closely associated with the Patron Saint for lovers in Wales, Saint Dwynwen.

For younger visitors Pili Palas’ butterfly centre offers a magical experience and also features birds, snakes and other exotic species. Anglesey Sea Zoo, Wales’ biggest aquarium offers an amazing world of marine life, shipwrecks and shark pool grids. The short bridge crossing to mainland North Wales offers even more family attractions including Greenwood Forest Park, Gypsy Forest, Hwylfan Fun Centre and so much more.

Beaches

Plas Bach - beautiful, sandy and peaceful beach with wonderful views. 300 meters

Trearddur Bay - large, sandy beach with rockpools, slipways, cafes and other facilities. 3.5 miles

Rhosneigr - 2 amazing beaches. 10 miles (less if walking along the Wales Coast Path)

Watersports

Surfing, diving, kayaking, coasteering, sailing etc are all within ½ hour of the cottage. Find out more about Watersports in Anglesey.

Walking

Wales Coastal Path – access gate on the shore line. 300 meters

Plenty of other footpaths also available from the doorstep.

Cycling

Plenty of rural roads from the doorstep.

Lon Las Cefni – 13 mile path from Newbrough Forest to Llyn Cefni. Mostly flat – a great family cycling route. Nearest point = Llangefni, 13 miles.

Fishing

Plas Bach. 300 meters

Golf

Trearddur Bay. 3.5 miles

Anglesey Golf Club – Rhosneigr. 18 hole golf course. 10 miles.

Horse riding

Anglesey Riding Centre – Dwyran. Beach and grass-track riding and instruction to suit all standards. 19 miles.