Ty Nant

Tresaith, West Wales

 • 5 Star
 • Ty hyfryd yn sefyll ar ben ei hun mewn lleoliad tawel, o fewn pellter cerdded i'r traeth yn Nhresaith, ar arfordir trawiadol Gorllewin Cymru.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £1,316 yr wythnos
 • £188 y noson
 • 5 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 4 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Storfa tu allan
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Ty hyfryd yn sefyll ar ben ei hun mewn lleoliad tawel, o fewn pellter cerdded i'r traeth yn Nhresaith, ar arfordir trawiadol Gorllewin Cymru. Gellir gweld cip o'r môr drwy'r coed. Mae'r ty helaeth hwn gyda digon o le i 8 o westeion, yn ogystal â ci neu ddau. Mae'n leoliad perffaith ar gyfer aduniadau teuluol, gwyliau antur neu yn syml, i orffwys ac ymlacio. Mae traeth hyfryd 'Baner Las' yn Nhresaith, gyda chreigiau, rhaeadr enwog a thafarn, The Ship Inn, sy'n cynnig golygfeydd anhygoel ar draws Bae Ceredigion. Mae cyfleoedd chwaraeon dwr, cerdded, beicio, pysgota môr a thripiau cwch i weld dolffiniaid i gyd o fewn cyrraedd.

Mae gwres canolog, Wifi a gardd gaeedig yn y llety, yn ogystal â barbaciw, pydew tân, a sied i storio offer.

Llawr Gwaelod

Lolfa gyda lloriau pren, digon o seddi cyfforddus, teledu freeview, chwaraewr DVD, yn ogystal ac Amazon Fire Stick i gyfrif Netflix; drysau yn arwain allan i'r patio gyda cip olwg o'r môr drwy'r coed. 

Cegin gyda'r holl offer yn cynnwys popty trydan a hob, oergell, rhewgell, peiriant golchi llestri a meicrodon; bwrdd a chadeiriau; ystafell iwtiliti arwahan gyda peiriannau golchi a sychu dillad.

Ystafell gotiau gyda thoiled a basn; swyddfa fach gyda desg; cyntedd gyda lle i hongian cotiau, llyfrau, gemau ac ail oergell. 

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 - gyda gwely mawr king ac uned ymolchi. Ensuite gyda cawod dros y bath, toiled a basn.

Ystafell wely 2 - gyda gwely king ac ensuite yn cynnwys cawod, toiled a basn. 

Ystafell wely 3 - gyda gwely dwbwl.

Ystafell wely 4 - gyda dau wely sengl.

Ystafell ymolchi gyda cawod uwchben y bath, toiled a basn.

Tu Allan

Patio bach tu allan y lolfa; lawnt yn y ffrynt. Dec yn y cefn gyda dodrefn gardd, pydew tân, barbaciw. Sied i storio offer traeth ayb. Golygfeydd o'r môr drwy'r coed. 

Parcio ar gyfer 4-5 car. 

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Caniateir 2 gi; dim anifail arall
 • Ni chaniateir i gwn fynd fyny grisiau, na chael eu gadael eu hunain yn y ty; cofiwch lanhau fyny ar ôl eich cwn
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig (yn cynnwys rhai i'r traeth ac i'r cwn)
 • Barbaciw a phydew tân
 • Cot trafeilio a chadair uchel ar gael. Dewch â dillad eich hun i'r cot
 • Trydan a gwres yn gynwysedig
 • Pecyn croeso yn cynnwys te, coffi, llaeth, bara cartref, menyn, jam, cacennau cri, potel o wîn, blodau ffres
 • Darperir y canlynol: Cegin - pupur a halen, hylif golchi llestri, tabledi i'r peiriant, clytiau, olew, finegar ayb. Ystafell ymolchi - sebon a 2 rolyn papur i bob toiled. Cynnyrch glanhau cyffredinol
 • Wifi
 • Llyfrau darllen gan gynnwys llyfrau coginio
 • Offer glan môr yn cynnwys cadeiriau, blancedi ayb
 • Dylai plant fod dan oruchwyliaeth bob amser pan tu allan y llety
 • Dim ysmygu
 • DIM partion stag na plu

Lleoliad