Y Granar (The Granary)

Tregaron, West Wales

 • 4 Star
 • Cynnig arbennigPets go free with every booking at this beautiful cottage!

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £457 yr wythnos
 • £65 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Pysgota
 • Golff

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king

Cegin

 • Peiriant golchi llestri
 • Popty Range/Aga
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon
 • Cawod

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Balconi
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Storfa tu allan
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Helaeth ond clyd a rhamantus, mae'r stiwdio agored hon gyda stôf goed, baddon yn sefyll ar ben ei hun, a gwely pedwar postyn maint king. Mae gramoffôn, basged bicnic lawn, gwres dan y llawr, a ffenestri yn y to i fwynhau gwylio'r sêr yn rhan o'r pecyn yn y llety trawiadol hwn.  

Wedi ei amgylchynu gan gefn gwlad gyda golygfeydd pellgyrhaeddol o odre Mynyddoedd y Cambrian, dyma'r lle i gyplau ymlacio mewn llonyddwch llwyr. Mae Y Granar hefyd yn le delfrydol i gwn - yn cynnig pecyn croeso arbennig ar eu cyfer a nifer o ddanteithion eraill ar gyfer hyd at 4 ci. O fewn milltir i dref farchnad Tregaron gyda'i holl atyniadau, yn cynnwys tafarndai, siopau a bwytai. Mae Bae Ceredigion gyda'i draethau euraidd hefyd o fewn 16 milltir. 

Llawr Cyntaf (mynediad gwastad o'r man parcio gyda'r tu mewn i gyd ar un lefel)

Cegin - gyda sinc Belfast, peiriant golchi llestri, Rangemaster fach nwy, meicrodon, oergell/rhewgell, offer coginio.

Ystafell fyw - stôf goed, teledu gyda Freeview a chwaraewr DVD, desg, bwrdd bwyta a dwy gadair, golygfeydd drwy'r drws stabl.

Ystafell wely - gyda gwely pedwar postyn maint king, cypyrddau bach wrth y gwely a goleuadau. Baddon yn sefyll ar ben ei hun yn y cornel, gramoffôn a dewis o recordiau. 

Gwely pedwar postyn i'r cwn, gyda cyrten, yn addas ar gyfer cwn bach a canolig. Adnoddau eraill i'r cwn yn cynnwys bowlenni, tagiau a tennyn sbâr.

Ystafell ymolchi - uned gawod, basn, toiled a rheilen sychu tywelion. 

Gardd

Balconi - teras gyda dwy gadair a bwrdd i fwynhau'r golygfeydd pellgyrhaeddol o gefn gwlad a mynyddoedd. Mynediad uniongyrchol o'r drws stabl a mynediad gwastad o'r man parcio. Lleoliad delfrydol ar gyfer gwylio barcutiaid coch yn hedfan uwchben. 

O'r balconi mae 17 o stepiau yn arwain lawr i ardd gaeedig gyda lle eistedd i ddau, bwrdd a barbaciw. Siarcol ac offer barbaciw ar gael. 

Mynediad i 2+ acer o goedwig, afon, a chaeau gwair, yn ogystal â chae i'w ddefnyddio gan y cwn. Mae'n bosib y bydd defaid yn y caeau ar rai adegau felly bydd yn rhaid i gwn fod ar dennyn, ond ni fydd defaid yn y goedwig nac ar lan yr afon. 

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys wyau ffres, bacwn, bara, marmalêd a jam. Dewis o de, coffi a siocled poeth gyda llaeth a siwgwr
 • Bydd cwn yn derbyn pecyn croeso eu hunain
 • Dillad gwely a thywelion yn gynwysedig. Hefyd tywelion a blanced i'r cwn
 • Sychwr gwallt ar gael
 • Gwres Biomass o dan y llawr, gwres a thrydan yn gynwysedig. Coed ar gyfer y stôf goed   
 • Wi-Fi fibre optic
 • Croesewir 4 ci yn rhad ac am ddim (gellir gwneud cais am fwy)
 • Gwasanaeth londri ar gael os dymunir    
 • Parcio preifat i 2 gar     
 • Dim ysmygu y tu mewn na'r tu allan   
 • Storfa ar gyfer beiciau     
 • Taflenni gwybodaeth ar gyfer traethau, tafarndai sy'n croesawu cwn, a diwrnodau allan    
 • Mae'r canlynol ar gael ar gyfer eich arhosiad:
  • Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri Ecover a thabledi Ecover i'r peiriant, clytiau, ffoil a ffilm glynu     
  • Ystafell ymolchi: sebon hylif Dr Bronner a sebon Tan yr Allt. Papur toiled a matiau baddon  
  • Ar gyfer diwrnod anturus - basged picnic gyda'r holl offer arwahan i fwyd a diod        

Lleoliad