Blue Harbour - Bwthyn y Traeth

Pembrey, West Wales

 • 5 Star
 • Bwthyn moethus braf i 6 ger y mor. Delfrydol i gerddwyr, beicwyr a golffwyr a hefyd yn llecyn perffaith i ymlacio. Llwybr yr Arfordir yn pasio 20 metr o'r drws.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £586 yr wythnos
 • £84 y noson
 • 5 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl
 • 1 gwely sengl Zip & Link (gellir cyfuno i wneud gwely king/super-king)

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 3 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Yn nythu rhwng Marina hardd a thraeth tywodlyd hyfryd, mae’r bwthyn gwyliau 5 seren hwn yn cynnig encilfa foethus ger arfordir Gorllewin Cymru. Yn ddelfrydol ar gyfer teuluoedd neu grwpiau o ffrindiau bydd hyn yn sicr o daro tant gyda cherddwyr, beicwyr, golffwyr a physgotwyr ac mae hefyd yn llecyn perffaith i ymlacio ger y môr. Mae Llwybr Arfordirol Cymru yn pasio 20 metr o ddrws y bwthyn. O fewn ychydig filltiroedd mae Parc Gwledig Pembre, cwrs golff Jack Nichlaus, cae rygbi enwog Sgarlets Llanelli a chae ras Ffos Las.

Gellir beicio o’r Marina at Barc Gwledig Pembre a’i draeth baner las 7 milltir o hyd, neu’r ffordd arall i gyfeiriad y Ganolfan Corstiroedd Cenedlaethol. Mae’n bosib llogi beiciau yn ôl yr awr, hanner diwrnod neu ddiwrnod cyfan (Merlin Cycle Hire).

Llawr Gwaelod

Ystafell fyw gyfforddus gyda drysau gwydr Ffrengig, llawr pren a theledu gyda sianeli am ddim a DVD Blueray. Ystafell fwyta / cegin gyda llawr pren a golygfeydd ar draws y dwr. Cegin llawn cyfleusterau yn cynnwys peiriant golchi llestri bychan. Toiled ar wahân.

Llawr Cyntaf

1 ystafell wely ddwbl

1 ystafell wely gyda gwely super king (gellir trefnu’r ystafell hon fel dau wely sengl hefyd os oes angen) gydag ystafell ymolchi en suite yn cynnwys cawod a tholied.

Ystafell ymolchi ar wahân gyda thoiled a chawod uwchben y bath.

Ail Lawr

1 ystafell wely twin fawr.

Mae’r ystafell wely fechan ar y llawr uchaf wedi ei chloi ac yn cael ei defnyddio fel storfa gan y perchennog.

Gardd

Ardal amgaeedig i eistedd ac ymlacio gyda bwrdd a meinciau.

Gardd raeanog yn y blaen a’r cefn felly mae angen bod yn wyliadwrus gyda’r plant.

Gwybodaeth Ychwanegol

Pecyn croeso wrth i chi gyrraedd gyda the, coffi, siwgr a llefrith, potel win a blodau ffres.

Darperir dillad gwely a thywelion

Gwres a thrydan yn gynwysedig

Parcio preifat

Darperir giât diogelwch ar gyfer y grisiau ar gais

Gellir llogi beiciau gerllaw

Ni chaniateir anifeiliaid anwes

Casgliad o gemau a llyfrau ar gael

Wi-fi ar gael

Mae gwyliau byr ar gael, ffoniwch am fwy o fanylion os gwelwch yn dda.

Mae’r eitemau canlynol yn cael eu darparu ar gyfer eich arhosiad (digon i bara am ddiwrnod neu ddau) ;

Cegin : hylif golchi llestr a thabledi i’r peiriant golchi llestri.

Ystafell Ymolchi : golchwr dwylo, papur toiled, gel cawod, bubble bath, shampw a conditioner.

Lleoliad

Self catering West Wales cottage located within Burry Port Marina and approximately a 1/4 of a mile outside Burry Port village with its local shops, cafes, pubs and restaurants. With its attractive lighthouse and stunning location, Burry Port Marina has long been a favourite place to take a stroll and get some sea air. Amelia Earhart made the Village famous when she landed here as the first woman to cross the Atlantic Ocean.

The location of the cottage means that you can spend your holiday doing as much or as little as you like! It is a Golfers Haven and a Fishermans dream! Cyclists and walkers can enjoy the Millennium Coastal Path. Nearby is the Pembrey Country Park and the race circuit is just a 10 minute drive away, or it can be reached by the cycle path directly from the property. Situated on the Carmarthen Coastal Path with peaceful walks and cycling from the door. Swansea and Gower, both 10 miles, and within an hours drive is the National Botanical Gardens and Cardiff. Ashburnham golf course is within walking distance and fishing trips are available from the harbour. The train station nearby has direct trains to Carmarthen, Swansea and Cardiff, so a days shopping is also within easy reach.

Beaches

Burry Port’s sandy beach is just a small stroll from the cottage. 0.1 miles

Cefn Sidan is a lovely 7 mile long stretch of beach perfect for familes, or water sports and acitivities. 2 miles

Water Sports

Being so close to the coast there is an abundance of sea based activities including canoeing, kayaking, surfing, swimming and sailing. 2 miles

Walking

Whether you’re after a gentle stroll or a week-long hike it’s right on your doorstep. The Millennium Cycle path or lovely walks across the dunes can be easily accessed from the cottage. 0 miles.

Fishing

Harbour breakwater is one of several venues that is both popular and productive with shore anglers. 100 meters

Golf

Ashburnham Golf Course is within walking distance. 0.4 miles.

Cycling

The quiet country roads are ideal for cycling with rides to suit all ages, from beginners to experienced cyclists. The Millennium Cycle path passes in front of the cottage. 0 miles.

Pony trekking

Pembrey Country Park Equestrian Centre caters for all levels. Individuals and family treks available. 1 mile.