Bwthyn yr Harbwr

Pembrey, West Wales

 • 5 Star
 • Lleolir llety hunan-ddarpar moethus Bwthyn yr Harbwr ar yr arfordir, ger harbwr Porth Tywyn, Sir Gaerfyrddin ac o fewn taith gerdded fer i draeth tywod bendigedig Pembre.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £447 yr wythnos
 • £64 y noson
 • 5 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 1 gwely sengl Zip & Link (gellir cyfuno i wneud gwely king/super-king)

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 ystafell ymolchi
 • 3 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 15:00
 • Amser gadael: 10:00

Disgrifiad

Lleolir y llety hunan-ddarpar moethus Bwthyn yr Harbwr ar yr arfordir, ger yr harbwr ac o fewn taith gerdded fer i draeth tywod bendigedig. Mae Llwybr Arfordirol y Mileniwm yn pasio yn union o flaen y bwthyn ac fe gynigir tripiau pysgota o’r harbwr. Mae Parc Gwledig Pembre, Cwrs Golff Jack Nichlaus, cae rygbi enwog Sgarlets Llanelli a Chae Ras Ffos Las i gyd o fewn ychydig filltiroedd. Llecyn perffaith felly ar gyfer cerddwyr, beicwyr, pysgotwyr, golffwyr a theuluoedd.

Beiciwch o’r Marina i Barc Gwledig Pembre a’i draeth baner las 7 milltir o hyd, neu’r ffordd arall tuag at Ganolfan Gwlypdir Cenedlaethol Cymru. Gellir llogi beiciau ar gyfer yr holl deulu am awr, hanner diwrnod neu am ddiwrnod cyfan. (Merlin Cycle Hire).

Llawr Gwaelod

Ystafell fyw gyfforddus gyda drysau gwydr, llawr pren a theledu gyda sianeli am ddim a DVD. Ystafell fyw/cegin gyda llawr pren. Cegin gyda’r holl gyfarpar angenrheidiol, gan gynnwys peiriant golchi llestri bychan. Ty bach ar wahân.

Llawr Cyntaf

1 ystafell wely ddwbl.

1 ystafell gyda gwely maint super king y gellir ei rannu yn 2 wely sengl hefyd os oes angen. En-suite yn cynnwys cawod a thoiled.

Ystafell ymolchi gyda chawod uwchben y bath a thoiled.

Ail Lawr

1 ystafell twin.

Gardd

Ardal amgaeedig i eistedd gyda byrddau a meinciau.

Gardd raeanog yn y blaen a’r cefn - angen bod yn wyliadwrus gyda phlant bach.

Gwybodaeth Ychwanegol

Casgliad o gemau a llyfrau ar gael.

Wi-fi ar gael.

Dillad gwely a thywelion yn gynwysedig.

Gwres a thrydan yn gynwysedig.

Parcio preifat.

Gellir darparu giât ar gyfer y grisiau ar gais.

Gellir llogi beiciau gerllaw.

Ni chaniateir anifeiliaid anwes.

Pecyn croeso wrth gyrraedd gyda the, coffi, siwgr, llefrith, potel o win a blodau ffres.

Mae gwyliau byr ar gael, ffoniwch am fwy o fanylion os gwelwch yn dda.

Mae’r eitemau canlynol yn cael eu darparu ar gyfer eich arhosiad (digon i bara am ddiwrnod neu ddau) ;

Cegin : hylif golchi llestr a thabledi i’r peiriant golchi llestri.

Ystafell Ymolchi : golchwr dwylo, papur toiled, gel cawod, bubble bath, shampw a conditioner.

Lleoliad