Murmur y Ceri

New Quay, West Wales

 • 4 Star
 • Wedi ei leoli ar lannau afon Ceri, mae'r bwthyn hwn yn sefyll ar ben ei hun ac yn derbyn anifeiliaid anwes

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £572 yr wythnos
 • £82 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Golygfeydd o'r afon
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 3 o welyau sengl
 • 1 gwely sengl Zip & Link (gellir cyfuno i wneud gwely king/super-king)

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 3 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Wedi ei leoli ar lannau afon Ceri, mae'r bwthyn hwn yn sefyll ar ben ei hun ac yn derbyn anifeiliaid anwes (mwyafrif 2 gi - noder efallai bydd anifeiliaid fferm yn pori yn y caeau cyfagos), ychydig o filltiroedd o arfordir gwych Ceredigion sydd yn enwog am ei ddolffiniaid a thraethau euraidd. Mae'r bwthyn yn cynnwys hawliau pysgota ar yr afon Ceri (isafon yr afon Teifi sy'n enwog am ei heogiaid). Gyda gardd gaeedig a mynediad i gaeau, mae yna ddigon o lefydd i'w mwynhau a'u darganfod. 

Llawr Gwaelod

Cegin, lle bwyta a lolfa ar gynllun agored. Teledu, chwaraewr DVD a system gerddoriaeth.

Ystafell wely 1 - gyda dau wely sengl (neu gwely maint king - noder eich dewis pan yn archebu) ac en-suite. Mae drws gyda mynediad uniongyrchol i'r ystafell hon.

Ystafell iwtiliti gyda pheiriannau golchi a sychu dillad.

Ystafell hongian cotiau gyda toiled.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 2 - gwely dwbwl.

Ystafell wely 3 - gwely sengl, gyda gwely tynnu allan os oes angen.

Ystafell ymolchi gyda baddon a chawod oddi mewn, toiled a basn.

Tu Allan

Gardd gaeedig gyda lawnt a graean. Gât yn arwain o'r ardd i nifer o gaeau sy'n cynnwys yr afon Ceri, ond gall rhain gynnwys anifeiliad fferm yn pori ar rai adegau o'r flwyddyn. Mae glannau'r afon heb eu ffensio felly dylai plant gael eu goruchwylio ar bob adeg.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwres a thrydan yn gynwysedig         

Cot trafeilio a chadair uchel ar gael - dewch â dillad eich hun i'r cot       

Gellir trefnu i Tesco neu Asda ddanfon nwyddau i'r bwthyn                    

Dim ysmygu                              

Anifeiliaid anwes - mwyafrif o 2 gi                   

Deunyddiau glanhau, clytiau a thywel sychu llestri ar gael                         

Parcio ar gyfer nifer o geir                   

Gwybodaeth Hygyrchedd

Mynediad uniongyrchol drwy ddrws i'r ystafell wely ar y llawr gwaelod 

Y llawr gwaelod ar un lefel gyda cawod y gellir cerdded i mewn iddi   

 

Lleoliad

Murmur y Ceri holiday cottage is a detached cottage set in its own paddock and next to the river Ceri. The village of Rhydlewis is just under 1 mile away with a small shop and post office. The gorgeous Ceredigon coast is only 5 miles away with a choice of excellent beaches including Llangrannog, Penbryn and Tresaith. This coastline is famous for its dolphins and dolphin watching trips can be booked from the harbour in New Quay. 

Inland, the Caron Nature Reserve is worth a visit, as are the town of Cardigan with its castle, shops, cafes and restaurants and Newcastle Emlyn with great unique shops. Cardigan Island Coastal Farm Park, Dyfed Shire-horse Farm, Cilgerran Wildlife Park, National Wool Museum and Cilgerran Castle are other popular local attractions and activities. 


Beaches

Many great beaches nearby, including Llangrannog. 5.5 miles.

Water Sports

The Llandysul Paddlers Canoe Club offers kayaking and canoeing on the Teifi. 8 miles.

Ceredigion Water Sports Centre, New Quay. 9 miles.

Walking

Many local walks including the Ceredigion Coastal Path. Local trails includes some from the cottage. 0.1 miles.

Fishing

Fishing on site in the Ceri but also Llandysul Angling Association offer permit fishing on the famous River Teifi. 4 miles.

Sea Fishing - boat trips can be arranged from New Quay. 9 miles.

Golf

 9-hole course at Cwmrhydneuadd Pentregat. 3 miles.

Cycling

There are cycle routes for all ages and abilities. There is room for you to safely store your own bikes at the cottage or bike hire can be arranged in advance. Quiet country lanes from the cottage, perfect for cycling. Teifi Trail. 6 miles.

Pony trekking

Horse riding is available in a few locations including Gilfach yr Halen, Llwyncelyn. 10 miles.