Awel y Mor

New Quay, West Wales

 • 4 Star
 • Bwthyn cartrefol a helaeth i 5 ar arfordir Gorllewin Cymru. 1 filltir o bentref glan môr Cei Newydd ac yn berffaith ar gyfer teuluoedd neu gyplau.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £360 yr wythnos
 • £51 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 3 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Bwthyn gwyliau cartrefol gyda digonedd o le ynddo ydy Awelon, wedi ei leoli filltir i ffwrdd o bentref glan y môr Cei Newydd, a gaiff ei ddisgrifio weithiau fel ‘y perl yng nghoron arfordir Gorllewin Cymru’. Mae’r ardal yn enwog am ei dolffiniaid trwynbwl a’i phentrefi arfordirol prydferth. Mae’r bwthyn o fewn pellter cerdded i dafarn y pentref ac mae ganddo ardd amgaeedig a golygfeydd arfordirol hyfryd.

Llawr Gwaelod

Mae’r gegin / ystafell fwyta yn un helaeth ac wedi ei dodrefnu’n llawn gyda phopty a hob, oergell ag adran rhewi, microdon, a thostiwr.

Mae’r lolfa yn eistedd chwech yn gyfforddus, teledu gyda chwaraewr DVD a drws patio sydd yn agor ar gefn yr ardd.

Ceir 3 ystafell wely ym mwthyn hunanarlwyo Awelon: un twin, un dwbl ac un gwely sengl 4 modfedd o led. Maent i gyd yn cynnwys cypyrddau dillad, byrddau gwisgo, lampau wrth ymyl y gwely a gwresogyddion ym mhob un o’r tair ystafell. Yn y bathrwm teulu ceir bath gyda chawod drydan drosto, toiled a sinc.

Mae gan Awelon ystafell iwtiliti hefyd gydag uned sinc, peiriant golchi a thoiled ar wahân.

Gardd

Mae lawnt helaeth yn amgylchynu’r ty gyda dodrefn gardd a barbeciw yn gynwysedig.

Gwybodaeth Ychwanegol

Darperir tywelion sychu llestri.

Dillad gwely, tywelion bath a dwylo yn gynwysedig.

Gwres a thrydan yn gynwysedig.

Parcio preifat oddi ar y ffordd.

Wi-fi yn gynwysedig.

Garej fawr ar gael i storio beiciau, caiacau a.y.b a lle i hongian dillad gwlyb.

Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu.

Mae ffenestri dwbl yn Awelon a gwres canolog (economi 7).

Lleoliad

This detached bungalow is within walking distance of the village pub and grocery store in the little village of Maenygroes, one mile from the picturesque seaside town of New Quay on the West Wales coastline. Its golden sandy beaches and sheltered harbour makes New Quay a delight to visit at any time of year. New Quay remains one of the favourite holiday destinations of thousands of people from Wales each year. For many families, taking holidays at New Quay is a tradition stretching back for generations. The cottage is also only four miles from the National Trust cove at Cwmtydu.

Cardigan Bay, which is dotted with pretty little resorts and stretches of spectacular Heritage Coastland, is home to bottlenose dolphins, porpoises and seals. The Georgian harbour town of Aberaeron lies 9 miles north of this West Wales holiday cottage. This architectural gem is full of interest. There's a Sea Aquarium, the famous Harbourmaster Restaurant and the National Trust's Llanerchaeron estate. Travel inland from Aberaeron to the Teifi Valley. A favourite with visitors is Cenarth Falls, a famous beauty spot.

From Aberystwyth travel on the narrow-gauge Vale of Rheidol Railway to experience the waterfalls at Devil's Bridge or visit the ruins at Strata Florida Abbey, near Pontrhydfendigaid in the Cambrian mountains. This West Wales holiday cottage is central for touring Wales and ideal for pursuits such as angling, sailing, birdwatching, cycling and walking.

Beaches

New Quay Beach expansive, sandy and well protected from the breeze, this blue flag beach (Harbour Beach) is very popular during the summer months. 1 mile

Cei Bach lovely beach, much quieter than New Quay beach. 2 miles

Water Sports

You can choose from dinghy sailing, yacht cruising, power boating, windsurfing and kayaking with both short sessions and longer courses suitable for all levels and abilities Cardigan Bay Watersports 1 mile

Tresaith is set in a small sheltered sandy bay named after the River Saith which cascades as a waterfall over the cliffs to the beach. The beach has a slipway and is a popular sailing destination. An excellent beach for watersports - wide and sandy, but limited parking. 13 miles

Walking

The Ceredigion Coast Path links together a treasury of environmental, natural and heritage assets within one of the most scenic coastal areas of Wales: 1 mile

Fishing

There is superb fishing all around the New Quay Area:

Sea Fishing - The harbour wall remains a popular venue for children. The area is also renowned as a UK bass hotspot. Boats available from the New Quay harbour, bookings taken on the quay. 1 mile

Coarse fishing -many lakes and river including Llanarth Coarse Fishery. 3 miles

Golf

Cardigan Golf Club is a fine championship course measuring 6687 yards, Par 72, SSS 73. 22 miles

Cycling

The 34km (21 mile) Ystwyth Trail connects Aberystwyth, on the shore of Ceredigion's Bay, with Tregaron in the northern Teifi Valley. 18 miles

Pony Trekking

Horse riding is available in a few locations including Gilfach yr Halen Llwyncelyn. 4.8 miles