Yr Onwydden

New Quay, West Wales

 • 4 Star
 • Bwthyn Gwyliau Moethus Hunan-Ddarpar yng Ngorllewin Cymru - Yr Onwydden ger Cei Newydd wedi ei leoli ar fferm weithiol gyda llyn pysgota, ardal chwarae tu allan, ac ystafell gemau dan do.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £475 yr wythnos
 • £68 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Tân agored neu stôf goed
 • Ystafell chwaraeon
 • Twb poeth
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Bwthyn gwyliau moethus ger Cei Newydd, Gorllewin Cymru gyda llyn pysgota, ardal chwarae awyr agored ac ystafell gemau dan do. Adnewyddwyd bwthyn Yr Onnen yn ddiweddar ac mae’n sefyll ar fferm deuluol, 7 milltir o arfordir prydferth Bae Ceredigion. Mae’n mwynhau lleoliad heddychlon a thawel ynghanol cefn gwlad, lle perffaith i ddadflino ac ymlacio.

Llawr Gwaelod

Ystafell agored yn cynnwys cegin / lle bwyta a lolfa. Mae’r gegin yn gyflawn gyda golchwr llestri, microdon, popty/hob/gril trydan, oergell a rhewgell fechan, tegell, tostiwr a’r holl offer a llestri y byddwch eu hangen tra’n aros ym mwthyn Yr Onnen.

Gwresogir y bwthyn gan wres canolog ac mae ganddo stôf llosgi coed atodol i greu awyrgylch glud a chroesawgar. Mae’r lolfa hefyd yn cynnwys teledu/fideo, radio a chwaraewr CD.

Ceir un ystafell wely ddwbl ac un twin yn y bwthyn, yn ogystal â gwely soffa dwbl yn y lolfa. Mae’r bathrwm yn cynnwys cawod, toiled a basn ymolchi a cheir atodiadau ychwanegol i wneud bywyd yn haws i westai anabl.

Mae’r holl ystafelloedd ar y llawr gwaelod sydd felly’n ddelfrydol ar gyfer gwestai llai abl.

Darperir iwtiliti i’w rhannu sy’n cynnwys peiriant golchi/sychu dillad, rhewgell fawr a sinc. Ceir ardal i sychu esgidiau a chotiau gwlyb yn ogystal â lle diogel i storio beiciau ayb. Hon hefyd yw’r ystafell gemau sy’n cynnwys bwrdd dartiau, bwrdd snwcer a thennis bwrdd. Mae hefyd yn addas fel ystafell gwrdd/gymunedol ar gyfer cerddwyr neu feicwyr i drafod cynlluniau eu gwyliau.

Gardd

Mae gan fwthyn Yr Onnen ardal patio yn cynnwys barbiciw a seddi. Yn yr ardd estynedig (h.y. yn y cae) ceir ardal chwarae fawr amgaeedig (siglenni, llithren, trampolîn ayb) a llyn ar wahân lle gellir pysgota am frithyll.

Gwybodaeth Ychwanegol

Darperir dillad gwely a thywelion.

Gellir darparu cyfleusterau babi ar eich cais.

Parcio am ddim.

Casgliad arbennig o ddanteithion Cymreig cartref yn aros amdanoch yn y bwthyn pan fyddwch yn cyrraedd. Mae hwn yn rhan o’r croeso cynnes Cymraeg y byddwch yn ei dderbyn gan y perchnogion – teulu ifanc Cymraeg eu hiaith.

Derbynnir gwyliau byr yn ystod y tymor tawel. Gweler mwy o fanylion o dan ‘Prisiau’.

Lleoliad