Rhianfa

New Quay, West Wales

 • 4 Star
 • Llety hunan-ddarpar i 10 ynghanol Cei Newydd ar arfordir hardd Gorllewin Cymru. Dafliad carreg o'r traeth tywod, gyda gardd teras a golygfeydd hyfryd o'r môr.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £766 yr wythnos
 • £109 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Ystafell chwaraeon
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau king/super-king
 • 4 o welyau sengl
 • 1 gwely bync

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Llety hunan-ddarpar hardd a sylweddol yn nhref Cei Newydd ar arfordir hyfryd Gorllewin Cymru. Dafliad carreg o’r traeth, mae ganddo ardd teras gyda seti, barbiciw a golygfeydd hyfryd o’r môr. Mae traethau Cei Newydd yn ymestyn mewn bwa euraidd o amgylch y bae ac maent yn ddelfrydol ar gyfer ymlacio a mynd am dro ger y môr. Gallwch gerdded o un pen y Cei i’r llall neu eistedd yn un o’r caffis sy’n edrych dros yr harbwr a gwylio’r dolffiniaid. Archwiliwch ryfeddodau Bae Ceredigion ar drip cwch neu treuliwch brynhawn difyr yn pysgota am fecryll.

Llawr Dan Ddaear

Ystafell chwarae fawr gyda chwaraewr DVD, gemau a theganau.

Llawr Gwaelod

Lolfa â thân nwy, teledu Freeview, chwaraewr DVD a golygfeydd o’r môr. Ystafell fwyta gyda thân nwy, cegin newydd wedi ei ddarparu'n llawn (oergel/rhewgell, microdon, peiriant golchi dillad, peiriant golchi llestri, periant sychu dillad ayyb) ac iwtiliti, 1 ystafell ymolchi â chawod a thoiled. Drysau i ardd teras gyda golygfeydd godidog o Fae Ceredigion.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 a 2 – y ddwy gyda gwely maint king yr un.

Ystafell wely 3 - 1 gwely sengl.

Ail fathrwm efo bath a chawod (plîs byddwch yn ymwybodol fod hyn ychydig o stepiau i lawr)

Cegin gyflawn yn cynnwys microdon, peiriant golchi, golchwr llestri, sychwr dillad ayb).

Ystafell gyfleustodau efo peiriant golchi dillad, peiriant sychu dillad, bwrdd a haearn smwddio.

Ail Lawr

Ystafell wely 4 – Gwely bync

Ystafell wely 5 - 3 gwely sengl

Gardd

Gardd teras (3 teras) gyda llefydd i eistedd i fwynhau golygfeydd godidog Bae Ceredigion.

Gwybodaeth Ychwanegol

Dillad gwely a thyweli yn gynwysedig.

Nid oes modd derbyn archeb o fewn 2 wythnos i'r dyddiad dechrau. Cysylltwch yn gyntaf yn yr achos yma.

Cot teithio a gwely sengl ychwanegol y gellir eu gosod yn unrhyw un o’r ystafelloedd.

Gall fod yn anaddas i'r anabl gan fod y bwthyn ar 4 llawr a'r ardd ar 3 teras. Os hoffech drafod pa mor addas ydyw, cysylltwch â ni.

Ceir digonedd o fyrddau nofio ac offer traeth yn Rhianfa, felly ni fydd angen i chi ddod a’r rhain gyda chi.

1 lle parcio tu allan y ty. Gellir parcio ceir ychwanegol ar hyd y stryd os oes lle (stryd fach dawel) neu yn y maes parcio (150m).

Ffotograffiaeth gan Angela Gidden MBE
Ymgynghorydd Creadigol yw Angela a chynllunydd blaengar yng Nghymru a’r tu hwnt.
Mae ganddi angerdd tuag at ddodrefn, cynllunio mewnol a ffasiwn, ffotograffiaeth, ei gwreiddiau Cymreig, tirlun trefol a naturiol ysbrydolgar Cymru lle mae wrth ei bodd yn darganfod calon, enaid a diwylliant y wlad trwy lens ei chamera.

Lleoliad

This large self catering house is within walking distance to the cafes, pubs, restaurants and shops and is also only four miles from the National Trust cove at Cwmtydu. The house is situated in the picturesque seaside town of New Quay on the West Wales coastline. Its golden sandy beaches and sheltered harbour makes New Quay a delight to visit at any time of year. For many families, a holiday in New Quay, West Wales is a tradition stretching back for generations.

Cardigan Bay, which is dotted with pretty little resorts and stretches of spectacular Heritage Coastland, is home to bottlenose dolphins, porpoises and seals. The Georgian harbour town of Aberaeron lies 7 miles to the North. This architectural gem is full of interest. There's a Sea Aquarium, the famous Harbourmaster Restaurant and the National Trust's Llanerchaeron estate. Travel inland from Aberaeron to the Teifi Valley. A favourite with visitors is Cenarth Falls, a famous beauty spot. From Aberystwyth travel on the narrow-gauge Vale of Rheidol Railway to experience the waterfalls at Devil's Bridge or visit the ruins at Strata Florida Abbey, near Pontrhydfendigaid in the Cambrian mountains. This child friendly self catering is central for touring Wales and ideal for pursuits such as angling, sailing, birdwatching, cycling and walking.

Beaches

New Quay Beach is expansive, sandy and well protected from the breeze, this blue flag beach (Harbour Beach) is very popular during the summer months. 0.2 miles

Cei Bach is a lovely beach, much quieter than New Quay beach. 2.0 miles

Water Sports

You can choose from dinghy sailing, yacht cruising, power boating, windsurfing and kayaking with both short sessions and longer courses, suitable for all levels and abilities. Cardigan Bay Watersports 0.2 miles

Tresaith is set in a small sheltered sandy bay named after the River Saith which cascades as a waterfall over the cliffs to the beach. The beach has a slipway and is a popular sailing destination. An excellent beach for watersports - wide and sandy, but limited parking. 14 miles

Walking

The Ceredigion Coast Path links together a treasury of environmental, natural and heritage assets within one of the most scenic coastal areas of Wales: 0.2 miles

Fishing

There is superb fishing all around the New Quay Area,

Sea Fishing - The harbour wall remains a popular venue for children. The area is also renowned as a UK bass hotspot. Boats available from the New Quay harbour, bookings taken on the quay. 0.2 miles

Coarse fishing -many lakes and river including Llanarth Coarse Fishery. 2.7 miles

Game fishing – River Teifi is one of the UK’s most famous Salmon rivers.

Golf

Penros Golf Club 150 acres of lush green countryside in the Wyre Valley in West Wales. 14 miles

Cardigan Golf Club is a fine championship course measuring 6687 yards, Par 72, SSS 73. 23 miles

Cycling

Many trails and quiet local roads in the area making superb cycling. Lôn Teifi runs between Aberystwyth and Fishguard, part of National Route 82 of the National Cycle Network. The 98 mile (158km) cycle route follows country lanes and minor roads along the valley of the River Teifi, through the rural towns of Tregaron, Lampeter, Newcastle Emlyn and Cardigan before reaching Fishguard on the West Wales coast. 8 miles

Pony Trekking

Horse riding is available in a few locations including Gilfach yr Halen Llwyncelyn. 4.7 miles