Llwynrhosser

Llangadog, West Wales

 • Safle delfrydol ar lethrau'r Mynydd Du ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £466 yr wythnos
 • £67 y noson

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi llestri

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Safle delfrydol ar lethrau'r Mynydd Du ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Lleoliad anhygoel gyda'i fywyd gwyllt, fflora a ffawna, a golygfeydd rhyfeddol, dyma baradwys i bawb sy'n caru byd natur. Perffaith ar gyfer cyplau, teuluoedd neu ffrindiau, mae llety Llwynrhosser wedi ei leoli ar fferm weithiol sydd yn cynnwys 20 acer o goetir hynafol, mae'n derbyn anifeiliaid anwes ac yn ddihangfa delfrydol i gefn gwlad. Mae gan yr ardal hon statws Awyr Dywyll gyda dim llygredd golau sydd yn caniatau golygfeydd syfrdanol o'r awyr yn y nos.  

Mae'n bosib i chi ddod â'ch ceffylau eich hun ar y gwyliau gan fod stablau ar gael ar y fferm. Mae'r ardal yn nefoedd i farchogion gyda llwybr ceffylau yn mynd drwy'r fferm ac i fyny i'r mynydd.

Ar gyfer toriad rhamantaidd, gellir mwynhau prydau gyda'r nos mewn nifer o leoliadau hudol o gwmpas y fferm, yn cynnwys cuddfannau yn y coetir, neu ar y mynydd. Hyn i gyd drwy drefniant ymlaen llaw - holwch am fanylion pan yn archebu.

Y lleoliad perffaith ar gyfer gwylwyr adar ac ystlumod, cerddwyr, marchogion, gwylwyr sêr, y rhai sy'n caru byd natur, ac unrhyw un sydd angen cymryd yr amser i ymlacio. 

Mae'r afon Sawdde Fechan yn rhedeg drwy'r fferm. Dyma afon sy'n rhedeg i'r Tywi. Gellir cael trwydded yn y pentref lleol, yn ystod y tymor pysgota. 

Llawr Gwaelod

Cegin - gyda'r holl offer angenrheidiol yn cynnwys popty trydan NEFF, meicrodon, peiriant golchi llestri, oergell gyda rhewgell bach oddi mewn, gwres dan y llawr 

Lolfa - soffas cyfforddus i eistedd 4, bwrdd bwyta a chadeiriau i 4

Ystafell Ymolchi - cawod y gellir cerdded i mewn iddi, toiled, basn a gwres dan y llawr   

Ystafell wely 1 - gwely dwbwl gyda cypyrddau bach ger y gwely a chwpwrdd dillad   


Llawr Cyntaf

Ystafell wely 2 – dau wely sengl gyda cypyrddau bach ger y gwely a chwpwrdd dillad 


Gardd

Gardd wedi ei chau i mewn gyda lawnt a dodrefn gardd. Coetir hynafol, afonydd a chaeau'n tyfu'n wyllt i'w mwynhau ar y fferm  

Gwybodaeth Ychwanegol

Pecyn croeso yn cynnwys te, coffi, siwgwr, llaeth, potel o wîn a hanner dwsin o wyau fferm ffres  

Yn addas ar gyfer yr anabl gydag ystafell wely ac ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod. Dim reiliau llaw nac offer arall ar y safle. Drysau yn addas ar gyfer cadair olwyn. Bydd angen ramp i gyrraedd y drws cefn  

Ceffylau - £10 y ceffyl, y noson. Mwyafrif o 3 ceffyl  

Dillad gwelyau, tywelion a sychwr gwallt ar gael   

Haearn a bwrdd smwddio ar gael   

Yr holl drydan yn gynwysedig  

Wi-fi am ddim


Cadair uchel a chot trafeilio ar gael os dymunir. Dewch â'ch dillad eich hunan i'r cot   

Croeso i anifeiliaid anwes (mwyafrif o 2 gi) @ £12 y ci   

Os dymunir, gallwn baratoi pryd min nos poeth o'n bwydlen dymhorol. Gadewch i ni wybod pryd a be ac fe wnawn ni'r gweddill  

Lleoliadau rhamantus ar gyfer eich prydau min nos - gallwn drefnu lleoliad hudol awyr agored i weini eich bwyd. Digon o opsiynau i chi ddewis ohonynt

Yr eitemau canlynol ar gael ar gyfer eich arhosiad - Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri/tabledi i'r peiriant, clytiau newydd, ffoil, a ffilm glynu. Ystafell ymolchi: sebon hylif, 2 rolyn papur ar gyfer pob toiled. Cynnyrch glanhau cyffredinol  

Llety delfrydol ar gyfer ymwelwyr a cheffylau i Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd 

Dim ysmygu tu mewn y llety  

Lleoliad

Llwynrhosser is located on the Black Mountain, within the Brecon Beacons National Park. The cottage is in the farmyard and adjoins another barn. The barn and cottage are completely separate from the main farm house.

In the National Park the mountains, rivers, waterfalls, castles and caves are ideal for those, who enjoy the fresh air. The area is popular for walking, cycling (road & mountain biking) horse riding and hill running, also just for relaxing and enjoying its natural beauty. The river Sawdde Fechan runs through the farm. Its source is Llyn y Fan, a beautiful lake on the mountain associated with the legend of the lady of the lake, the origins of the physicians of Myddfai. Pen y Fan, the highest mountain in South Wales is just 28 miles way.

Red kites frequently soar over the farm and there is a Red Kite feeding centre 3.5 miles away. Also cuckoos can be heard during late spring/early summer. Nuthatches, wood peckers, woodcocks, along with many other different species, happily live within the farm's woodland.

The nearest village is Llangadog (6 miles). Here there are several welcoming pubs, a post office, butchers shop and grocery store. Llangadog is on the Heart of Wales railway line, with a regular train service between Swansea & Shrewsbury.


Gardens

The National Botanic Garden of Wales & Aberglasney Gardens are within easy reach of Llwynrhosser.

Castles

Carreg Cennen Castle is an imposing hill top castle with a café with some splendid Long Horned cattle.

Beaches

The Gower & Carmarthenshire coast are just over an hour away, offering sandy beaches at Pembrey Country Park and Llan Steffan. Also Dylan Thomas’ Laugharne.

Fishing

Fishing day permits for the River Towy are available in Llangadog, 6 miles away.

Golf

Glynhir Golf Club in Llandybie is a beautiful parkland golf club, 13 miles away.

Horse Riding

With stables onsite you can bring your own horse on holiday or trekking is available at Dinefwr Riding Centre, 13 miles away.

Watersports

The Brecon Beacons National Park includes several reservoirs for sailing, kayaking and more. Llandovery has a swimming pool for inside events, 13 miles away.