Cwmtywi

Llandovery, West Wales

 • 5 Star
 • Wedi ei leoli ar fferm wartheg gyda golygfeydd anhygoel ar draws Afon Tywi mae'r bwthyn hunan ddarpar hwn gyda twb poeth ar ochr orllewinol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £496 yr wythnos
 • £71 y noson
 • 5 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Twb poeth
 • Golygfeydd o'r afon
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon
 • Cawod

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Wedi ei leoli ar fferm wartheg gyda golygfeydd anhygoel ar draws Afon Tywi mae'r bwthyn hunan ddarpar hwn gyda twb poeth ar ochr orllewinol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Gyda llwybrau cerdded gwych, pysgota (gan gynnwys mynediad i bysgota penllwydion ar y Tywi), seiclo a beicio mynydd, dyma leoliad rhagorol i fod yn anturus, neu i ymlacio a mwynhau cefn gwlad trawiadol. 

* Sylwer na chaniateir i blant dan 4 oed aros yn y bwthyn* 

Llawr Gwaelod

Ystafell iwtiliti gyda grisiau yn arwain fyny i'r ardal fyw. Peiriannau golchi a sychu dillad, rhewgell a sinc. 

Llawr Cyntaf

Cegin, ardal fwyta a lolfa ar gynllun agored gyda golygfeydd gwych i lawr at yr afon. Soffa yn eistedd 4, bwrdd bwyta a chadeiriau i eistedd 4.

Cegin gyda'r holl offer angenrheidiol yn cynnwys popty a hob trydan, meicrodon, peiriant golchi llestri, oergell.

Soffas lledr cyfforddus, tân trydan, teledu, chwaraewr DVDs a radio stereo.

Ystafell wely 1 - prif ystafell wely yn cynnwys gwely dwbwl, ystafell ymolchi ensuite gydag uned gawod a thoiled.

Ystafell wely 2 - gyda dau wely sengl.

Ystafell ymolchi gyda baddon a chawod oddi mewn, basn a thoiled.

Tu Allan

Gardd fawr gaeedig gyda golygfeydd anhygoel. Twb poeth gorchuddiedig (sylwer fod cost ychwanegol am ddefnyddio'r twb poeth), dodrefn gardd a Barbaciw siarcol (yn gynwysedig). Llwybrau cerdded o'r bwthyn gan gynnwys llwybr trawiadol gydag ochr yr afon.


Gwybodaeth Ychwanegol

 • Dim anifeiliaid anwes     
 • Dim plant o dan 4 oed   
 • Mynediad i'r brif ardal fyw i fyny grisiau   
 • Dillad gwelyau a thywelion i'r baddon yn gynwysedig    
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig    
 • Digon o le parcio preifat oddi ar y ffordd    
 • Storfa feiciau ddiogel ar y safle    
 • Bwthyn wedi ei leoli ar ffferm weithiol ac ni ddylid gadael i blant ifanc grwydro o gwmpas y fferm ar ben eu hunain   
 • WIFI am ddim
 • Digon o wybodaeth am lwybrau cerdded a beicio lleol ayb ar gael yn y bwthyn  
 • Caniatad pysgota ar Afon Tywi (enwog am benllwydion) - cost ychwanegol am hyn    
 • Gall archfarchnadoedd ddosbarthu nwyddau i'r bwthyn os dymunir    
 • *Cost ychwanegol am y twb poeth yn daladwy i'r perchennog ar ol i chi gyrraedd (£30 am wyliau byr, £50 am wyliau wythnos). Gadewch i ni wybod cyn i chi gyrraedd os ydych yn dymuno defnyddio'r twb poeth fel y gellir ei baratoi ar eich cyfer    

Lleoliad