Hafan Myrddin

Llandovery, West Wales

 • 5 Star
 • Bwthyn godidog i 8 mewn man heddychlon ger Bannau Brycheiniog, gyda llyn yn yr ardd. Delfrydol ar gyfer archwilio neu ymlacio yn yr ardal arbennig hon o Gymru.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £878 yr wythnos
 • £125 y noson
 • 5 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 2 o welyau dwbl
 • 2 o welyau bync

Cegin

 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 4 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Ystafell wlyb

Teuluoedd

 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn
 • Ystafell wlyb

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mae’r bwthyn 5 seren hwn, sy’n enillydd gwobr cynaladwyedd, wedi ei leoli mewn llecyn gwledig a thawel ger Bannau Brycheiniog. Ail-adeiladwyd ac ail-gynlluniwyd Hafan Myrddin i raddau helaeth gydag arweddion sy’n ffafriol yn nhermau ecoleg ac alergeddau. Ceir llyn yn yr ardd a golygfeydd hyfryd cefn gwlad o’i amgylch. Delfrydol i deuluoedd a chyplau sydd eisiau archwilio’r ardal arbennig hon o Gymru, neu ymlacio mewn heddwch a moethusrwydd.

Wedi cael gwobr Aur gan Green Tourism, mae gan y bwthyn baneli ro solar a phympiau gwres o’r ddaear sy’n darparu’r rhan fwyaf o ddwr poeth a gwres llawr y bwthyn hunan ddarpar hwn ger Bannau Brycheiniog. Mae wedi ei ynysu gyda gwlân defaid ac mae’n gynnes a chlyd.

Llawr Gwaelod

Cegin eang gyda llawr derw a’r holl gyfleusterau modern. Popty Rangemaster gyda 2 ffwrn a gril gyda 5 plât poeth, golchwr llestri ac oergell/rhewgell Miele, peiriant golchi a sychwr dillad, microdon a thostiwr, y cyfan gyda gradd ynni A neu A*. Wyneb gweithio o wenithfaen a’r holl gyfarpar cegin wedi eu darparu. Bwrdd bwyd derw yn eistedd 8.

Lolfa helaeth gyda stôf llosgi coed ynghanol yr ystafell. Teledu gyda chwaraewr DVD, dewis o DVDs a Hi-fi gyda doc I-pod. Llyfrau a mapiau o’r ardal a lampau golau dydd i ddarllen. Décor chwaethus gyda soffas steil corsen, cadeiriau a rygiau ar lawr derw. Bwrdd pêl droed maint llawn a chwpwrdd yn llawn gemau.

Ceir hefyd doiled gyda basn ymolchi ar y llawr gwaelod.

Llawr Cyntaf

Prif ystafell wely gyda gwely maint king, byrddau ger y gwely, cwpwrdd dillad a chist o ddroriau, gyda ffenestri yn edrych allan dros gefn y ty. Llawr derw, cloc-radio a chadair. Ystafell ymolchi wlyb en-suite gyda theiliau mosaig ar y waliau a’r llawr, cawod, basn ymolchi a thoiled.

Ystafell wely 2 - Gwely dwbl a byrddau ger y gwely. Cwpwrdd dillad yn y wal, cist o ddroriau, doc I-pod, cloc-radio a chadair. Ystafell ymolchi wlyb en-suite gyda theiliau mosaig ar y waliau a’r llawr, cawod, basn ymolchi a thoiled.

Ystafell wely 3 - Gwely dwbl a byrddau ger y gwely. Cwpwrdd dillad yn y wal, cist o ddroriau a chloc-radio.

Ystafell wely 4 - Gwelyau bync wedi eu hadeiladu yn arbennig gyda matresi sengl maint llawn. Sachau eistedd, desg, rheilen hongian dillad a radio.

Ystafell ymolchi - Bath gyda chawod drosto, basn ymolchi a thoiled.

Gardd

Mae’r gegin yn agor allan ar ardal batio llechfaen gyda dodrefn gardd i 8 a barbeciw Weber. Gwelyau blodau gyda phlanhigion brodorol yn blodeuo ar wahanol adegau o’r flwyddyn a lawnt yn arwain i lawr at y llyn sy’n llawn bywyd gwyllt yn cynnwys pysgod, llyffantod, madfallod, lilïau y dwr ayb. Siglen ddwbl a bwrdd gardd arall gyda chadeiriau ar waelod yr ardd, ger y llyn.

Llenwch y bocs bwydo adar i gael gweld pob math o adar, yn cynnwys teloriaid y cnau, llinosod gwyrddion a chnocellod y coed. Barcudiaid coch a bwncathod yn hedfan uwchben.

Sied gyda chlo i storio beiciau ayb.

Gwybodaeth Ychwanegol

Basged groeso wrth i chi gyrraedd yn cynnwys cynnyrch organic a lleol fel bara ffres, marmaled/jam, sudd ffrwythau, bara brith, wyau, caws a llefrith. (Nodwch efallai y bydd y cynnwys yn amrywio yn ôl pa adeg o’r flwyddyn yw hi neu yn ôl pa mor hir yw eich arhosiad.

Darperir tywelion a dillad gwely.

Trydan a gwres yn gynwysedig. Darperir coed tân ar gyfer y stôf llosgi coed hefyd.

Wrth gyrraedd byddwch yn cael eich cyfarch a’ch croesawu gyda phecyn o fwydydd lleol / organig


Lloriau pren lleol a gwres o dan y llawr drwy’r llety hyfryd hwn ym Mannau Brycheiniog.

Wifi a mynediad at ffôn ar gyfer gwneud galwadau o fewn y DU.

Cadair uchel ar gael. Dewch â’ch cot eich hun a dillad gwely ar ei gyfer os gwelwch yn dda.
Ni chaniateir ysmygu yn y ty na’r ardd ac ni chaniateir cwn/anifeiliaid anwes. Gofynnir i westai gymryd gofal o amgylch y llyn.

Mae’r canlynol yn cael eu darparu yn y bwthyn ar gyfer eich arhosiad:

Cegin: te masnach deg, coffi, siwgr, halen, pupur a rhywfaint o herbiau a sbeisys, hylif golchi llestri, glanhawr ‘cream’, tabledi ar gyfer y peiriant golchi llestri, glanhawr arwynebedd a.y.b. Mae’r gegin hefyd yn cynnwys papur tywel, llieiniau golchi llestri, cadachau llestri, ffoil, clingffilm, bin liners, cyfleusterau adnewyddu.

Ystafell Ymolchi: hufen dwylo, sebon hylif, hancesi a thoiled rôl.

Cynnyrch glanhau cyffredinol: sugnwr llwch.

*Yn 2007 derbyniodd y bwthyn gwyliau hwn Wobr Cynaladwyedd Sir Gaerfyrddin.

Lleoliad

Hafan Myrddin is a detached house, set in its own impressive grounds. Situated 2 miles from Llandovery, (market town with all amenities including banks, post office, restaurants and supermarkets) and 2 miles from Cilycwm (small village with local pub serving good food). Llandeilo (12 miles) offers upmarket shops and restaurants and Brecon is 20 miles.

This self catering Brecon Beacons cottage is on the western edge of the National Park. Carmarthenshire has fantastic landscapes and lots to see and do and is known as 'the Garden of Wales'. There are gardens and nature parks, castles, houses, forests and hills to look at and explore, either on foot, by bike or car.

Llandovery is located in the Upper Towy (Twyi) valley, bounded by three rivers. Its name means 'church amidst the waters'. It has a historical heritage dating back to Roman times, was an important drovers’ town and it has ruins of a Norman castle and also churches and some fine Georgian houses. Close by are Cilycwm, Rhandirmawn and Llyn Brianne Reservoir which are beautiful places to walk, cycle or drive.

Myddfai (approx 3 miles away) is now the Welsh residence of Prince Charles, Prince of Wales. The 'Physicians of Myddfai' from medieval times became renowned for herbal remedies and they are also associated with the local legend of the Lady of the Lake Llyn-y-Fan Fach. The house is at the western edge of the Brecon Beacons National Park, an area of special landscape, wildlife and cultural heritage, and Fforest Fawr Geopark, the area designated in 2005 by UNESCO because of its outstanding geological heritage. The 'Heart of Wales' Railway line offers the opportunity to see some spectacular scenery including the Cynghordy Viaduct.

There are also many castles - in Llandeilo there’s Dinefwr Castle - and our favourite - Carreg Cennen Castle - one of the most dramatic fortresses on top of a limestone crag and with fantastic views. Aberglasney Gardens and the National Botanic Gardens of Wales are essential visits for all those who love gardens. Dolaucothi Roman Gold Mines (National Trust), the only Roman goldmine in Wales, is another fascinating visit for all those interested in history.

Walking

Many stunning walks to suit all abilities and ranges. Explore the Brecon Beacons National Park or try Llandovery town walk – 2.1 miles. Maps and walking guides available.

Fishing

Llandovery Angling Association, stretches on the Towy,(one of the most famous salmon rivers in the UK). Permits available. 1.8 miles

Golf

Llandovery College Course - it is situated next to the Sports Pavilion within the College. 1.8 miles

Cycling

Perfect for cycling on quiet country roads and trails with views that are normally reserved for Arthurian legend. Routes include old drover roads.

Pony trekking

Stunning setting in one of the most picturesque parts of Wales. Five Saints Riding Centre is situated in the Cothi Valley at the start of the Cambrian Mountains. 15 miles.