Y Cwtsh

Llandeilo, West Wales

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £453 yr wythnos
 • £65 y noson

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 1 gwely dwbl

Cegin

 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Baddon
 • Cawod

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Storfa tu allan
 • Parcio ar y stryd

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9am

Lleoliad