Hen Ysgubor

Lampeter, West Wales

 • 4 Star Gold
 • Bwthyn moethus i 6 gyda stof goed a thwb poeth, wedi ei leoli yng nghanol cefn gwlad hyfryd Gorllewin Cymru. Siwrnai fer yn unig o arfordir gwych Bae Ceredigion.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £569 yr wythnos
 • £81 y noson
 • 4 Star Gold

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Ystafell chwaraeon
 • Twb poeth
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 3 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mae Hen Ysgubor yn fwthyn moethus 5 seren gyda stôf llosgi coed groesawgar, wedi ei leoli yng nghanol cefn gwlad hyfryd Gorllewin Cymru. Mae ganddo hefyd ystafell gemau ar wahân ar y safle. Siwrnai fer yn unig o arfordir gwych Bae Ceredigion, ardal Gadwraeth arbennig sy’n enwog am ei phoblogaeth frodorol o ddolffiniaid a llamidyddion. Mae croeso i westeion gerdded o amgylch y tir a’r ardal amgylchynol a gwylio’r gweithgareddau bob dydd ar y fferm hon sydd wedi ennill sawl gwobr.

Cyn adeilad fferm wedi ei drawsnewid yw Hen Ysgubor, sydd hefyd yn addas ar gyfer pobl gydag anableddau symudol. Wrth i chi gamu i mewn mae awyrgylch groesawgar yn aros amdanoch yn y lolfa gartrefol gyda lle tân o gerrig a derw. Bydd y stôf llosgi coed wedi ei pharatoi ar eich cyfer os ydych yn cyrraedd pan fo’r tywydd ychydig yn oerach.

Llawr Gwaelod

Lolfa helaeth a chysurus gyda llawr derw. Stôf llosgi coed (darperir basged o goed tân), teledu, chwaraewr DVD a CD. Gellir trawsnewid y soffa yn wely dwbl. Mae’r bwthyn 5 seren hwn wedi ei ddodrefnu gyda dodrefn derw drwyddo draw.

Cegin gyflawn yn cynnwys golchwr llestri, oergell, microdon, rhewgell, popty maint llawn / hob, peiriant golchi dillad / sychwr dillad a chyfarpar smwddio. Ceir hefyd gasgliad cyflawn o lestri, gwydrau, cytleri, sosbenni ayb i wneud coginio yn bleser.

Ystafell wely ar y llawr isaf gyda gwely maint king ac ystafell en-suite fawr, gyda thoiled a basn golchi dwylo. Dodrefn derw yn cynnwys cwpwrdd dillad, cist o ddroriau, cabinet wrth y gwely a drych.

Llawr Cyntaf

Grisiau derw yn arwain at ddwy ystafell wely - un dwbl ac un twin.

Mae gan yr ystafell wely ddwbl ystafell en-suite gyda chawod y gellir cerdded i mewn iddi. Toiled a basn golchi dwylo. Dodrefn yn cynnwys cist o ddroriau, cwpwrdd dillad a chabinetau wrth ochr y gwely.

Ystafell wely twin ensuite gyda baddon, toiled a basn golchi dwylo yn yr ystafell ymolchi. Dodrefn yn cynnwys cist o ddroriau derw a chabinet wrth y gwelyau.

Gardd

Ardal batio i’w rannu gyda dodrefn gardd i fwynhau'r golygfeydd hyfryd, barbeciw, awyr iach a heulwen.

Ystafell gemau gyda bwrdd pwl a thennis bwrdd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gellir gosod gwely sengl ychwanegol yn unrhyw un o’r ystafelloedd gwely.

Dillad gwely a thywelion yn gynwysedig heb gost ychwanegol.

Darperir cot a chadair uchel ar gais. Dewch a’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot os gwelwch yn dda.

Gwres olew canolog a thrydan yn gynwysedig.

Digonedd o le parcio diogel.

Ffolder yn llawn gwybodaeth am weithgareddau ac atyniadau lleol yn y bwthyn.

Te Cymreig a danteithion lleol i’ch croesawu pan fyddwch yn cyrraedd.

Dim ysmygu yn y bwthyn.

Ystafell gemau ar y safle a gardd gaeedig i’w rhannu.

WIFI ar gael.

Darperir barbeciw - Bydd angen dod a siarcol eich hun

Uchafswm o 2 anifail anwes, ac fe’u caniateir ar lawr gwaelod y bwthyn yn unig.

Lleoliad

Hen Ysgubor is located on an award winning farm 1 mile from the county market town of Lampeter, and only 10 miles from the stunning Ceredigion Coastaline. The Farm has won many prestigious local and national awards for the farming system and has been well documented over many years in the local and national press. The farm has twice been named as the best grassland farm in the United Kingdom and has produced the best silage in Wales not fewer than four times. Other accolades include the cleanest and tidiest farm, most well designed farm buildings and the best lowland farm in Wales.

Lampeter is the home of the oldest University College in Wales and is the oldest degree-awarding institution in Wales and England after Oxford and Cambridge. There is splendid countryside scenery to be enjoyed in the Lampeter area - and wonderful angling on the river Teifi.

Nearby there are many local independent restaurants and pubs that serve fine local produce.

Aberaeron (10 miles) is an architectural gem full of interest. There's a Sea Aquarium, the famous Harbourmaster Restaurant and the National Trust's Llanerchaeron estate. Once a busy port with a thriving ship-building history, it is now home to vessels designed for leisure rather than work. It is still a lovely place to sit and watch the world go by. There are numerous high quality, local cafes and restaurants and several traditional public houses.

 

Walking

Inland Countryside walks including the Teifi Trail. 1 mile.

The Ceredigion Coast Path along one of the most scenic coastal areas of Wales. 10 miles.

Cycling

Country road cycling available including NCN route 82 that passes through Lampeter 1 mile, or enjoy many other cycle path including St Davids Way, and Cribyn and Cae Hir Garden Trails. 1 mile.

Golf

Cilgwyn Golf Club is a nine-hole golf course just outside Lampeter. 4 miles

Pony Trekking

Horse riding is available in a few locations including Bitles Bridle. 5 miles.

Fishing

Game Fishing - River Teifi is one of the UK’s most famous Salmon rivers. Day Permits available. 1mile.

Course Fishing - Celtic Lakes Resort offers a massive 75 acres of outstanding virgin water fishing. 2.5 miles

Sea fishing – Shore fishing all around the coast and charter boat trips available form Aberaeron harbour. 10 miles

 

Beaches

Aberaeron shingle beach is popular with those looking for gentle water sports such as sailing, windsurfing and canoeing. 10 miles

New Quay Beach is expansive, sandy and well protected from the breeze, this blue flag beach (Harbour Beach) is very popular during the summer months. 16 miles

Water Sports

You can choose from dinghy sailing, yacht cruising, power boating, windsurfing and kayaking with both short sessions and longer courses, suitable for all levels and abilities. Cardigan Bay Watersports. 16 miles.