Hen Ysgubor

Lampeter, West Wales

 • 4 Star Gold
 • Bwthyn moethus i 6 gyda stof goed a thwb poeth, wedi ei leoli yng nghanol cefn gwlad hyfryd Gorllewin Cymru. Siwrnai fer yn unig o arfordir gwych Bae Ceredigion.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £665 yr wythnos
 • £95 y noson
 • 4 Star Gold

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Ystafell chwaraeon
 • Twb poeth
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 3 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mae Hen Ysgubor yn fwthyn moethus 5 seren gyda stôf llosgi coed groesawgar, wedi ei leoli yng nghanol cefn gwlad hyfryd Gorllewin Cymru. Mae ganddo hefyd ystafell gemau ar wahân ar y safle. Siwrnai fer yn unig o arfordir gwych Bae Ceredigion, ardal Gadwraeth arbennig sy’n enwog am ei phoblogaeth frodorol o ddolffiniaid a llamidyddion. Mae croeso i westeion gerdded o amgylch y tir a’r ardal amgylchynol a gwylio’r gweithgareddau bob dydd ar y fferm hon sydd wedi ennill sawl gwobr.

Cyn adeilad fferm wedi ei drawsnewid yw Hen Ysgubor, sydd hefyd yn addas ar gyfer pobl gydag anableddau symudol. Wrth i chi gamu i mewn mae awyrgylch groesawgar yn aros amdanoch yn y lolfa gartrefol gyda lle tân o gerrig a derw. Bydd y stôf llosgi coed wedi ei pharatoi ar eich cyfer os ydych yn cyrraedd pan fo’r tywydd ychydig yn oerach.

Llawr Gwaelod

Lolfa helaeth a chysurus gyda llawr derw. Stôf llosgi coed (darperir basged o goed tân), teledu, chwaraewr DVD a CD. Gellir trawsnewid y soffa yn wely dwbl. Mae’r bwthyn 5 seren hwn wedi ei ddodrefnu gyda dodrefn derw drwyddo draw.

Cegin gyflawn yn cynnwys golchwr llestri, oergell, microdon, rhewgell, popty maint llawn / hob, peiriant golchi dillad / sychwr dillad a chyfarpar smwddio. Ceir hefyd gasgliad cyflawn o lestri, gwydrau, cytleri, sosbenni ayb i wneud coginio yn bleser.

Ystafell wely ar y llawr isaf gyda gwely maint king ac ystafell en-suite fawr, gyda thoiled a basn golchi dwylo. Dodrefn derw yn cynnwys cwpwrdd dillad, cist o ddroriau, cabinet wrth y gwely a drych.

Llawr Cyntaf

Grisiau derw yn arwain at ddwy ystafell wely - un dwbl ac un twin.

Mae gan yr ystafell wely ddwbl ystafell en-suite gyda chawod y gellir cerdded i mewn iddi. Toiled a basn golchi dwylo. Dodrefn yn cynnwys cist o ddroriau, cwpwrdd dillad a chabinetau wrth ochr y gwely.

Ystafell wely twin ensuite gyda baddon, toiled a basn golchi dwylo yn yr ystafell ymolchi. Dodrefn yn cynnwys cist o ddroriau derw a chabinet wrth y gwelyau.

Gardd

Ardal batio i’w rannu gyda dodrefn gardd i fwynhau'r golygfeydd hyfryd, barbeciw, awyr iach a heulwen.

Ystafell gemau gyda bwrdd pwl a thennis bwrdd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gellir gosod gwely sengl ychwanegol yn unrhyw un o’r ystafelloedd gwely.

Dillad gwely a thywelion yn gynwysedig heb gost ychwanegol.

Darperir cot a chadair uchel ar gais. Dewch a’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot os gwelwch yn dda.

Gwres olew canolog a thrydan yn gynwysedig.

Digonedd o le parcio diogel.

Ffolder yn llawn gwybodaeth am weithgareddau ac atyniadau lleol yn y bwthyn.

Te Cymreig a danteithion lleol i’ch croesawu pan fyddwch yn cyrraedd.

Dim ysmygu yn y bwthyn.

Ystafell gemau ar y safle a gardd gaeedig i’w rhannu.

WIFI ar gael.

Darperir barbeciw - Bydd angen dod a siarcol eich hun

Uchafswm o 2 anifail anwes, ac fe’u caniateir ar lawr gwaelod y bwthyn yn unig.

Lleoliad