Llety'r Wennol

Lampeter, West Wales

 • 4 Star
 • Bwthyn gwyliau moethus, wedi ei leoli mewn bro hardd agored ar ffin ddeheuol cadwyn Mynyddoedd y Cambrian a Bae Ceredigion a Bannau Brycheiniog o fewn cyrraedd.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £381 yr wythnos
 • £54 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Saif bwthyn gwyliau Llety'r Wennol ynghanol cefn gwlad hardd, agored ar ffin ddeheuol cadwyn Mynyddoedd y Cambrian. Gyda Bae Ceredigion, Dyffryn Tywi a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog o fewn cyrraedd hawdd, mae’r bwthyn wedi ei leoli mewn ardal o harddwch naturiol eithriadol. Mae'n ddelfrydol ar gyfer gwylio adar (gyda’r Barcud Coch yn atyniad mawr), cerdded, marchogaeth, ac i ymweld â gerddi. Yn swatio rhwng trefi gwledig Llandeilo, Llanymddyfri a Llanbedr, mae’n fan delfrydol ar gyfer atyniadau megis Gerddi Aberglasney, Parc Dinefwr, Cloddfa Aur Dolaucothi, Canolfan Fwydo’r Barcud Coch a Llyn y Fan Fach.

Llawr Gwaelod

Lolfa ac ystafell fyw gyda stôf llosgi coed, soffas a chadair, dreser traddodiadol Cymreig, bwrdd bwyd a chadeiriau.

Cegin yn cynnwys unedau derw, popty trydan, oergell a microdon.

Ystafell iwtiliti / cawod - yn cynnwys peiriant golchi a sychu dillad, rhewgell, cawod, sinc a thoiled.

Ystafell wely 1 – Gwely sengl gyda bwrdd, cist o ddroriau a chwpwrdd dillad.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 2 – Gwely dwbl, bwrdd ger y gwely, cwpwrdd dillad a chwpwrdd eirio.

Ystafell wely 3 – Gwely sengl, bwrdd ger y gwely, cist o ddroriau a chwpwrdd dillad.

Ystafell gyda chawod, toiled a sinc

Gardd

Teras gyda dodrefn gardd, delfrydol ar gyfer barbeciw, ac i edmygu’r dyffryn a’r tir fferm bryniog.

Gardd fechan o flaen y bwthyn a rhyddid i gerdded ar hyd tir y fferm (darperir map).

Gwybodaeth Ychwanegol

Dillad gwely, tyweli a sychwr gwallt yn gynwysedig.

Gwres a thrydan yn gynwysedig.

Darperir cot a chadair uchel. Dewch a'ch dillad gwely ei hunain ar gyfer y cot os gwelwch yn dda.

Croeso i ddau anifail anwes - cost ychwanegol o £10 am yr ail gi (taladwy i’r perchennog wrth gyrraedd).

Parcio ar gyfer dau gerbyd neu fwy.

Fferm weithredol yw hon - byddwch yn ofalus o amgylch anifeiliaid a pheiriannau.

Pecyn croeso i ymwelwyr wrth gyrraedd - bara, ham, llefrith, te, coffi, siwgr, cacennau cri a photel o win.

Lleoliad