Stabal yr Eglwys

Lampeter, West Wales

 • Bwthyn gwyliau 5 seren mewn lleoliad tawel yng Ngorllewin Cymru, safle perffaith ar gyfer darganfod yr ardal gyfagos a mwynhau llu o weithgareddau hamdden.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £533 yr wythnos
 • £76 y noson

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Hen ysgubor wedi ei droi’n fwthyn hunan-ddarpar moethus ydy Stabal yr Eglwys, 20 munud yn unig o’r arfordir a drws nesaf i eglwys o’r ddeuddegfed ganrif ym mhentref bach Llanwenog. Mae’r coed amgylchynol (yn cynnwys y coetir preifat) a’r blodau gwyllt yn gymorth i’r bywyd gwyllt ffynnu, ac yn annog yr adar bach i ganu trwy’r dydd. Mae’r llecyn heddychlon hwn yn cynnig lleoliad delfrydol i archwilio’r ardal o’i amgylch ar droed neu ar feic. Ceir cwt diogel drws nesaf i’r bwthyn i storio offer golff, cerdded, pysgota â gwialen a.y.b. , offer awyr agored a hyd at bedwar o feiciau.

Llawr Gwaelod

Cegin - Steil ffermdy gyda soffa ledr fawr y gellir lledorwedd arni ar un pen sydd yn ddelfrydol ar gyfer ymlacio neu wrando ar gerddoriaeth, yn ogystal â chist o ddroriau a bwrdd criced hen ffasiwn. Cyfarpar yn cynnwys hob, golchwr llestri, tostiwr, tegell, oergell gyda chell rhewi a pheiriant golchi mewn ystafell iwtiliti allanol. Bwrdd cegin pinwydd gyda lle i chwech i eistedd. Stôf steil Aga ar gyfer coginio, gwres canolog a dwr poeth. Hefyd ar gyfer coginio mae ffwrn drydan sengl. Llawr llechfaen gyda rygiau mawr o flaen y soffa.

Prif ystafell wely en-suite: Gwely maint king, cist ddroriau pinwydd, cypyrddau ger y gwely a chwpwrdd dillad mawr pinwydd. Teledu digidol gyda theclyn i’w reoli o bell. Cwilt Cymreig hynafol ar y wal uwchben y gwely - wedi ei brynu’n lleol o gasgliad preifat. Llawr pren gyda rygiau. Ystafell en-suite gyda llawr marmor a chawod yn ogystal â basn ymolchi, toiled a rheilen cynhesu tywelion.

Ystafell wely twin: Gwelyau pinwydd a byrddau gwiail nesaf iddynt. Cist ddroriau pren a gwiail a chwpwrdd dillad yn y wal, sydd hefyd yn gartref i danc dwr poeth y bwthyn, felly bydd eich dillad wastad yn gynnes. Dillad gwely Laura Ashley, llawr pren gyda rygiau a theledu digidol.

Bathrwm: Bath steil Fictorianaidd gyda chawod atodol, toiled, basn ymolchi a rheilen cynhesu tywelion gyda theils du a gwyn drwyddo draw. Mae’r bathrwm hwn drws nesaf yn union i’r ystafell twin.

Golchdy: Yr hen gwt moch. Wedi ei adnewyddu yn llwyr ond gydag arweddion gwreiddiol megis y trawstiau a’r holl waliau cerrig. Dyma le cedwir y peiriant golchi dillad a’r sychwr dillad, rheilen hongian dillad, rhewgell fechan, offer barbeciw yn cynnwys bag o olosg am ddim a set badminton fechan. Ceir digonedd o le i storio cyfarpar awyr agored hefyd a chaiff ei gloi ar wahân.

Llawr Cyntaf

Ystafell fyw yr oriel: Cyrhaeddir yr ystafell hon i fyny grisiau agored pîn (sydd wedi eu diogelu ar gyfer plant bach gyda rhodiau haearn uwchben pob gris) o’r gegin. Yma ceir dwy soffa ledr, bwrdd coffi, teledu digidol ar fwrdd derw a ryg fawr ar lawr derw. Ceir rhes o risiau cerrig, un o’r arweddion gwreiddiol, yn arwain o’r ffenestr i’r llawr tu allan i’r ystafell hon gyda rheiliau newydd.

Gardd

Mae’r stand barbeciw cerrig yn galluogi gwestai i fwynhau eu bwyd o ardal bwrpasol ger yr eglwys heddychlon. Gellir cyrraedd ato o’r oriel ac mae’n elwa o ffenestr i’r gegin lle gellir pasio platiau, bwyd a diod yn uniongyrchol pan fo angen.

Mae’r ardd hefyd yn cynnwys sêt bren, bwrdd a mainc bren a bwrdd pren arall gyda seddi cynfas cyfforddus ac ymbarél haul fawr.

Mae’r ardal ardd fawr yn berffaith ar gyfer badminton (set lawn yn cael ei darparu) a gemau gardd eraill.

Gwybodaeth Ychwanegol

Wedi ei adeiladu gyda’r cerrig gwreiddiol, mae’r bwthyn wedi ei ynysu’n dda, gyda tho llechi a gwres canolog yn rhedeg ar olew sydd yn gynwysedig.

Mae trydan yn gynwysedig.

Defnyddiwyd y buarth tu allan i’r bwthyn fel lleoliad i farchnad leol yn yr 19eg ganrif ar gyfer gwerthu cynnyrch, da byw a nwyddau’r pentref a’r trefi cyfagos ac roedd yn fan cwrdd pwysig.

Rhoddwyd wyneb newydd ar yr iard yn ddiweddar, gan roi gorffeniad graenus iawn i fwthyn Stabal yr Eglwys a’r adeiledd o’i amgylch.

Addas i gadeiriau olwyn - bathrwm, ystafelloedd gwely a soffa fawr yn y gegin ar y llawr cyntaf. Dim ond ystafell fyw yr oriel na ellir ei chyrraedd.

Pecyn croeso wrth gyrraedd yn cynnwys te a choffi, bara brith a blodau ffres (yn dymhorol).

Darperir dillad gwely a thywelion.

Wi-fi ar gael am ddim.

Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu.

Cludiad o archfarchnad ar gael drwy Asda.

Pe dymunwch gellwch archebu cacennau sbwng cartref gydag eisin ar gyfer achlysuron neu ddathliadau, y gellir eu haddurno yn ôl eich galw (£30 i’w dalu ar ôl cyrraedd).

Mae’r canlynol yn cael eu darparu yn y bwthyn ar gyfer eich arhosiad;

Cegin: nwyddau hanfodol megis siwgr, halen, pupur a rhywfaint o lefrith. Hylif glanhau llestri, tabledi ar gyfer y peiriant golchi.

Ystafell Ymolchi: Papur toiled. Cynnyrch glanhau yn gyffredinol : dwster, hwfer, chwistrellydd glanhau a.y.b.

Lleoliad

This Ceredigion self catering cottage is located in the small village of Llanwenog, 10 minutes from the university town of Lampeter with its variety of local, independent shops and cafes. Award winning and nationally recognised ice cream is just moments away at the revered, yet relaxing cafe, Conti's. Shopping centres are not too far away, in the ancient town of Carmarthen and in the coastal town of Aberystwyth.

There are many rare and beautiful birds to watch locally, including the rare but recovering Red Kite, buzzards, song birds and owls. Sightings of foxes, badgers and squirrels are not uncommon and guests are bound to see one of the many rabbits that run free within the cottage grounds. Ceredigion boasts many nature reserves full of wildlife that are ideal for bird watching.

The culinary traditions of Ceredigion may be tasted at local restaurants in Lampeter, New Quay, Carmarthen, Newcastle Emlyn or one of the many rural restaurants. You may want to try some of the local recipes cooked with local produce yourself in the kitchen at Stabal yr Eglwys. A variety of shops can be found locally in the university town of Lampeter.

The popular twelfth century church of St Gwenog is situated in the village of Llanwenog, just opposite this Ceredigion self catering cottage. Attractions within reasonable driving distance include Oakwood leisure park, the National Botanic Gardens of Wales, local natural history, Cambrian Mountains, the Llanybydder mountains and local cultural events.

Local swimming pools within Ceredigion are plentiful with the nearest, Lampeter just 10 minutes away; others include: Newcastle Emlyn, Llandysul, Aberystwyth, Cardigan and Aberaeron. There are also many surfing sites across the mid-Wales coast. White water rafting, canoeing and other water sports are very popular in Ceredigion, especially along the river Teifi a few miles away.

Beaches

Popular and rural beaches include New Quay (where you can see dolphins and seals), Penbryn, Tresaith, Llangrannog, Cardigan, Aberystwyth, Aberporth, Poppit Sands and Aberaeron. (Mostly all under half an hours drive away from this Ceredigion self catering cottage).

Water Sports

The Llandysul Paddlers Canoe Club offers white water rafting, canoes and kayaks with some spectacular scenery along the Teifi for the water sports enthusiasts. 8 miles

Ceredigion Water Sports Centre New Quay. 14.5 miles

Walking

Many local walks from the door step to suit all levels and abilities. Information on the local walking club and guides are available in the cottage. Teifi Trail 2 miles

Fishing

The River Teifi is very close to the property and there are many locations ideal for fishing in the area. The outhouse has plenty of room for waders, angling equipment and a deep freeze for all the fish you catch. 2 miles

Troedybryn Fishery, 3 Lakes with Trout and course fishing – 7 miles

Sea fishing – Cardigan Bay is renowned for its bass and black bream and boats may be chartered from several of Ceredigion’s small ports. Ceredigion Coast 14 miles

Golf

Cilgwyn Golf Club is located in a secluded valley and is very picturesque. It's a flat parkland layout but the trees, ponds and streams give you plenty to think about as you try and plot your way around the course. 11 miles

Cycling

There are many opportunities for cycling along local routes in the beautiful countryside of Ceredigion and bikes may be kept in the outhouse. Mountain bikers will benefit from being within a few miles of the Llanybydder mountains (Llanllwni and Pencarreg). Teifi Trail. 2 miles

Pony trekking

As well as many local point-to-point horse races, there are riding schools and centres in Ceredigion and nearby. Short or long hacks, pub rides are all available at the Equestrian Centre in Lampeter 6 miles