Madiwela

Cardigan, West Wales

 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats
 • Bwthyn gwyliau ysblennydd yng Ngwbert yn edrych allan ar Fae Ceredigion a Thraeth Poppit. Ceir golygfeydd gwirioneddol anhygoel o’r llety arfordirol trawiadol hwn sy’n berffaith i deuluoedd neu griw o ffrindiau. 

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £1,057 yr wythnos
 • £151 y noson
 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 3 o doiledau
 • Dim tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Gyda golygfeydd anhygoel o’r môr, y traeth, y dafarn leol a’r cwrs golff, mae’r llety hwn yn cynnig profiad 5 seren rhagorol. Gellir gweld dolffiniaid yn aml yn y bae o ffenestr y gegin. Mwynhewch yr olygfa neu, os ydych chi’n teimlo’n fwy egnïol, ewch am dro ar hyd y Llwybr Arfordirol ac ymwelwch â’r traeth hyfryd ym Mwnt a’r eglwys leol fechan. Mae’r bwthyn yng Ngwbert, sydd ond yn daith fer mewn car o Aberteifi ac sy’n wych ar gyfer teuluoedd neu ffrindiau. Ewch ar gwch cyflym, ewch i grwydro o amgylch Castell Aberteifi sydd wedi’i adnewyddu’n llwyr, neu ewch i sgïo ar y llethr yn Llangrannog! 


Eiddo Newydd Sbon


Llawr Gwaelod

Cegin fawr gyda phopeth sydd ei angen arnoch – ynys, ffwrn ddwbl Rangemaster â hob 6 chylch nwy, oergell maint llawn, microdon, tostiwr, a bwrdd bwyta gyda seddi i 8 o bobl. 

Ardal agored â chyntedd gwydr iddo sy’n rhan hyfryd o’r lolfa, yn edrych allan ar draws y Bae. Man eistedd cyfforddus gyda soffas i 6 o bobl. Teledu, chwaraewr DVD a chwaraewr CD.

Ail fan bwyta neu ystafell ddarllen / ysgrifennu drws nesaf i’r lolfa. Bwrdd a chadeiriau i 4 a desg neu fwrdd ymbincio mawr.

Ystafell iwtiliti gyda rhewgell maint llawn (7 drôr), peiriant golchi dillad, basn a man storio.

Ystafell ymolchi (mynediad gan ddefnyddio rhes fer o risiau) – tŷ bach a basn.


Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 – Prif ystafell gyda gwely mawr iawn ac en-suite. Cawod en-suite y gellir cerdded i mewn iddi. Ystafell fawr gyda golygfeydd anhygoel o’r môr.

Ystafell wely 2 – Ystafell ddwbl, hefyd â golygfeydd anhygoel o’r môr.

Ystafell wely 3 – Ystafell wely â 2 wely sengl sy’n edrych allan ar gefn yr eiddo. Gellir cyfuno’r gwelyau i wneud gwely dwbl.

Prif ystafell ymolchi gyda bath a chawod drosto, drych maint llawn, tŷ bach a basn.


Tu Allan

Ardal flaen â lawnt gyda nodwedd dŵr, golygfeydd gwych di-dor o’r môr o’r lawnt blaen.

Teras a gardd yn y cefn gyda dodrefn gardd i eistedd arno a mwynhau.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd pecyn yn barod i’ch croesawu yn cynnwys te, coffi, siwgr a llaeth.

Darperir dillad gwely a thyweli.

Trydan a gwres canolog yn gynwysedig. Gwres o dan y llawr.

Cadair uchel, cot teithio a giât grisiau ar gael ar gais. Dewch â’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot os gwelwch yn dda.

Wi-fi ar gael.

Digon o le i barcio ar y dreif.

Darperir yr eitemau a ganlyn hefyd yn y bwthyn ar gyfer eich arhosiad.
Cegin: halen a phupur, papur cegin, hylif golchi llestri/tabledi peiriant golchi llestri, cadachau llestri a sgwrwyr newydd.
Ystafell ymolchi: sebon a 2 rolyn o bapur ym mhob tŷ bach.
Cynnyrch glanhau cyffredinol: cannydd, glanhawr cawod, hylif gwrthfacteria ac ati.

Dim ysmygu y tu mewn a dim anifeiliaid anwes.

Er gwybodaeth, er mai dŵr bas sydd yn y nodweddion dŵr yn yr ardd, ni ddylid gadael plant ifanc heb eu gwarchod o’u cwmpas.

Lleoliad