Madiwela

Cardigan, West Wales

 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats
 • Bwthyn gwyliau ysblennydd yng Ngwbert yn edrych allan ar Fae Ceredigion a Thraeth Poppit. Ceir golygfeydd gwirioneddol anhygoel o’r llety arfordirol trawiadol hwn sy’n berffaith i deuluoedd neu griw o ffrindiau. 

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £900 yr wythnos
 • £129 y noson
 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 3 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Gyda golygfeydd anhygoel o’r môr, y traeth, y dafarn leol a’r cwrs golff, mae’r llety hwn yn cynnig profiad 5 seren rhagorol. Gellir gweld dolffiniaid yn aml yn y bae o ffenestr y gegin. Mwynhewch yr olygfa neu, os ydych chi’n teimlo’n fwy egnïol, ewch am dro ar hyd y Llwybr Arfordirol ac ymwelwch â’r traeth hyfryd ym Mwnt a’r eglwys leol fechan. Mae’r bwthyn yng Ngwbert, sydd ond yn daith fer mewn car o Aberteifi ac sy’n wych ar gyfer teuluoedd neu ffrindiau. Ewch ar gwch cyflym, ewch i grwydro o amgylch Castell Aberteifi sydd wedi’i adnewyddu’n llwyr, neu ewch i sgïo ar y llethr yn Llangrannog! 


Eiddo Newydd Sbon


Llawr Gwaelod

Cegin fawr gyda phopeth sydd ei angen arnoch – ynys, ffwrn ddwbl Rangemaster â hob 6 chylch nwy, oergell maint llawn, microdon, tostiwr, a bwrdd bwyta gyda seddi i 8 o bobl. 

Ardal agored â chyntedd gwydr iddo sy’n rhan hyfryd o’r lolfa, yn edrych allan ar draws y Bae. Man eistedd cyfforddus gyda soffas i 6 o bobl. Teledu, chwaraewr DVD a chwaraewr CD.

Ail fan bwyta neu ystafell ddarllen / ysgrifennu drws nesaf i’r lolfa. Bwrdd a chadeiriau i 4 a desg neu fwrdd ymbincio mawr.

Ystafell iwtiliti gyda rhewgell maint llawn (7 drôr), peiriant golchi dillad, basn a man storio.

Ystafell ymolchi (mynediad gan ddefnyddio rhes fer o risiau) – tŷ bach a basn.


Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 – Prif ystafell gyda gwely mawr iawn ac en-suite. Cawod en-suite y gellir cerdded i mewn iddi. Ystafell fawr gyda golygfeydd anhygoel o’r môr.

Ystafell wely 2 – Ystafell ddwbl, hefyd â golygfeydd anhygoel o’r môr.

Ystafell wely 3 – Ystafell wely â 2 wely sengl sy’n edrych allan ar gefn yr eiddo. Gellir cyfuno’r gwelyau i wneud gwely dwbl.

Prif ystafell ymolchi gyda bath a chawod drosto, drych maint llawn, tŷ bach a basn.


Tu Allan

Ardal flaen â lawnt gyda nodwedd dŵr, golygfeydd gwych di-dor o’r môr o’r lawnt blaen.

Teras a gardd yn y cefn gyda dodrefn gardd i eistedd arno a mwynhau.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd pecyn yn barod i’ch croesawu yn cynnwys te, coffi, siwgr a llaeth.

Darperir dillad gwely a thyweli.

Trydan a gwres canolog yn gynwysedig. Gwres o dan y llawr.

Cadair uchel, cot teithio a giât grisiau ar gael ar gais. Dewch â’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot os gwelwch yn dda.

Wi-fi ar gael.

Digon o le i barcio ar y dreif.

Darperir yr eitemau a ganlyn hefyd yn y bwthyn ar gyfer eich arhosiad.
Cegin: halen a phupur, papur cegin, hylif golchi llestri/tabledi peiriant golchi llestri, cadachau llestri a sgwrwyr newydd.
Ystafell ymolchi: sebon a 2 rolyn o bapur ym mhob tŷ bach.
Cynnyrch glanhau cyffredinol: cannydd, glanhawr cawod, hylif gwrthfacteria ac ati.

Dim ysmygu y tu mewn a dim anifeiliaid anwes.

Er gwybodaeth, er mai dŵr bas sydd yn y nodweddion dŵr yn yr ardd, ni ddylid gadael plant ifanc heb eu gwarchod o’u cwmpas.

Lleoliad

Detached Gwbert Holiday Cottage is located in Gwbert just 2.5 miles on the costal road from Cardigan. The Cliff hotel and about 500meters to the right with its restaurant, spa and links golf course. The house actually overlooks the 1st hole of this course. The Flat Rock Bistro is just across the road and Cardigan Golf Club is only about 400 meters away. Gwbert over looks Poppit Sands where the famous Salmon river the Teifi meets the Sea of Cardigan Bay.

Cardigan iteself is an intersting town steeped in history. The first Eisteddfod was staged here at the newly restored Castle. As well as the usual chain stores there are many local shops with great local produce to be found here. the teifi river taht runs through the town is known as one the best salmon rivers in the UK. Traditionally Coracles were used to catch these fish and you can find out more at the Coracle museum at Cenarth falls.

Tresaith is 8 miles to the north and has a golden sandy beach, two welcoming pubs, restaurants, cafe and a shop. The Llangrannog Urdd Centre is perfect for a family day out with its ski slope, pony trekking centre and there is also a modern leisure centre on site which includes a sports hall, an astro turf field and fitness room. To the South the village of Newport, Pembrokeshire has several local places to eat and another great beach.

The whole coastline is famous for its dolphins and it is not uncommon to be joined by a dolphin pod while kayaking from some of the beaches. You can of course watch them form the house but for a closer look Dolphin watching trips can also be booked from Cardigan ( 3 miles). There are superb walks in the area, including the Ceredigion section of the all Wales Coastal Path that you can join directly in front of the house.

Other attractions and activities include Cardigan Island Coastal Farm Park which is a maritime nature reserve. New Quay is lofely cosatl village some Cilgerran Castle (11 miles) overlooking the River Teifi is worth a visit with an interesting history and some great sights and walks.

Walking

The Ceredigion section of the All Wales Coastal Path can be joined just 0.2 miles from the cottage

Beaches

Cove – Small sandy cove within easy walking distance of the house - 0.1 miles.

Mwnt beach - gorgeous sandy beach you cna walk her via coastal path or drive. 3 miles

Water Sports

Kayaking, svgvailing and more available from Tresaith beach - 8 miles

Golf

Cardigan Golf Club - 18 hole championship course measuring 6687 yards, Par 72 just a short walk to the fair way. 0.2 miles

Pony Trekking

Pony Trekking Centre at Llangrannog Urdd Centre. 6 miles

Fishing

Excellent shore fishing at Gwnbert form the rocky marks, boat fishing trips can be booked from Cardigan. 3 miles.

Salmon fishing permits can be bought for game fishing on the famous Teifi – 2 miles.

Cycling

Great road cycling with quiet lanes and a mixture of easy or challenging hilly rides to suit all.- 0.1 miles.