Yr Efail

Brechfa, West Wales

 • Wedi ei leoli yng nghefn gwlad odidog Gorllewin Cymru arferai bwthyn gwyliau Yr Efail fod yn weithdy i’r gof

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £469 yr wythnos
 • £67 y noson

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • Tywelion ar gael

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Wedi ei leoli yng nghefn gwlad odidog Gorllewin Cymru arferai'r bwthyn gwyliau hwn fod yn weithdy i’r gof, ond fe’i trawsnewidiwyd yn chwaethus yn ddiweddar, a llwyddwyd i gadw ei swyn gwreiddiol. Gerllaw ceir Coedwig Brechfa gyda’i llwybrau beicio mynydd byd enwog ac mae’r ardal hefyd yn un wych ar gyfer cerdded, pysgota eogiaid a mwynhau’r llonyddwch gwledig.

Llawr Gwaelod

Cegin ar gynllun agored, ardal fyw a bwyta gyda stôf llosgi coed drawiadol yn agorfa wreiddiol y lle tân.

Cegin – wedi ei darparu’n dda gydag oergell a rhewgell fawr yn un, peiriant golchi dillad, peiriant golchi llestri, popty trydan a hob, tostiwr a microdon.

Soffas lledr cyfforddus a chlyd i eistedd hyd at 6. Teledu sgrin fflat fawr gyda freeview ar fraced, fel bod modd ei haddasu er mwyn ei gweld o bob rhan o’r ystafell.

Bwrdd bwyta gyda lle i 6.

Grisiau troellog hyfryd yn arwain i’r ystafell wely oriel ar y llawr cyntaf. Dyluniwyd y grisiau gan artist a chrefftwr lleol.

Ystafell wely 1 – Ystafell twin gyda chwpwrdd dillad a chist ddroriau.

Ystafell ymolchi – ystafell ymolchi fawr gyda bath roll top, toiled, sinc ac uned gawod ar wahân.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 2 - mae'r brif ystafell wely yn ystafell wely oriel fawr gyda chist ddroriau a storfa. Golygfeydd gwych o gefn gwlad a'r pentref.

Tu Allan

Bwrdd a chadeiriau gardd mewn ardal ardd fawr i'w rhannu. Rhennir yr ardd gydag eiddo'r perchnogion drws nesaf, fodd bynnag maent i ffwrdd am gyfnodau hir o’r flwyddyn.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Dillad gwlau a thywelion yn cael eu darparu
 • Detholiad gwych o lyfrau a gemau i blant.
 • Storfa ddiogel ar gyfer beiciau.
 • Nid oes signal ffon symudol ym mhob rhan o'r eiddo.
 • Wifi yn gynwysedig.
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig.
 • Dim ysmygu.
 • Croesewir anifeiliaid anwes (2 gi ar y mwyaf, £20 yr anifail).
 • Parcio tu allan i'r bwthyn.
 • 1 basged o goed am ddim, digonedd ar gael i'w prynu os oes angen mwy.

 

Lleoliad

The cottage is the old local forge and adjoins what was once the main farmhouse. It is on the main road through the small village of Brechfa that includes a pub and a community shop. Brechfa is a mecca for mountain bikers and offers superb views along several tracks and trails. The trails include Gorlech Trail, designed by Rowan Sorrell, Raven Trail and the Derwen Trail. These trails offer a great mix of black graded runs and also some trails great for novices and even families. In addition to cycling, there are many walks and also great salmon and sewin fishing on the Towy and its tributaries, including the Cothi that runs down the valley opposite the cottage.

Nearby, there are many attractions including the National Botanic Gardens , Dinefwr Park and Aberglasney House and Gardens. Carreg Cennen Castle is about 20 miles away and well worth a visit. This imposing castle stands on a hill top and can be seen from miles around. There are several restaurants nearby, including the award winning Y Polyn and Ty Mawr.

The market town of Carmarthen is only 12 miles away and there are many shops and leisure facilities here, including a cinema. Also nearby are Ffos Las Racecourse, Folly Farm, Gwili Steam Railway, Oakwood and the Blue Lagoon Water Park which means there is plenty to see and do, whatever the weather. Tenby is also worth a visit and is 40 miles away. There are also many closer beaches including Pembrey, Llansteffan and Pendine.

Walking

You can walk from the doorstep and join main paths and trails, including the Brechfa Forest and the Cothi Valley Walk. 0.1 miles.

Cycling

World famous mountain biking at Brechfa Forest. 0.2 miles.

The local roads are also ideal for road cycling. 0.1 miles.

Beaches

Scotts Bay and Llansteffan are popular locally. 20 miles

Pendine is a huge sandy beach some 7 miles in length. 30 miles.

Fishing

Salmon fishing on the River Tywi and her tributaries. Well known as some of the best game rivers in the UK. Permits available. 0.2 miles

Golf

Carmarthen Golf Course is a great course with views across the countryside. 15 miles.

Water Sports

Excellent water sports including surfing, windsurfing and kiteboarding. Pendine. 30 miles.

Indoors, the Blue Lagoon Water Park is an all weather family favourite. 35 miles.

Pony Trekking

Blanca Trekking is a small family run business with great rides in the mountains nearby. 10 miles