Yr Efail

Brechfa, West Wales

 • Wedi ei leoli yng nghefn gwlad odidog Gorllewin Cymru arferai bwthyn gwyliau Yr Efail fod yn weithdy i’r gof

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £547 yr wythnos
 • £78 y noson

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • Tywelion ar gael

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Wedi ei leoli yng nghefn gwlad odidog Gorllewin Cymru arferai'r bwthyn gwyliau hwn fod yn weithdy i’r gof, ond fe’i trawsnewidiwyd yn chwaethus yn ddiweddar, a llwyddwyd i gadw ei swyn gwreiddiol. Gerllaw ceir Coedwig Brechfa gyda’i llwybrau beicio mynydd byd enwog ac mae’r ardal hefyd yn un wych ar gyfer cerdded, pysgota eogiaid a mwynhau’r llonyddwch gwledig.

Llawr Gwaelod

Cegin ar gynllun agored, ardal fyw a bwyta gyda stôf llosgi coed drawiadol yn agorfa wreiddiol y lle tân.

Cegin – wedi ei darparu’n dda gydag oergell a rhewgell fawr yn un, peiriant golchi dillad, peiriant golchi llestri, popty trydan a hob, tostiwr a microdon.

Soffas lledr cyfforddus a chlyd i eistedd hyd at 6. Teledu sgrin fflat fawr gyda freeview ar fraced, fel bod modd ei haddasu er mwyn ei gweld o bob rhan o’r ystafell.

Bwrdd bwyta gyda lle i 6.

Grisiau troellog hyfryd yn arwain i’r ystafell wely oriel ar y llawr cyntaf. Dyluniwyd y grisiau gan artist a chrefftwr lleol.

Ystafell wely 1 – Ystafell twin gyda chwpwrdd dillad a chist ddroriau.

Ystafell ymolchi – ystafell ymolchi fawr gyda bath roll top, toiled, sinc ac uned gawod ar wahân.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 2 - mae'r brif ystafell wely yn ystafell wely oriel fawr gyda chist ddroriau a storfa. Golygfeydd gwych o gefn gwlad a'r pentref.

Tu Allan

Bwrdd a chadeiriau gardd mewn ardal ardd fawr i'w rhannu. Rhennir yr ardd gydag eiddo'r perchnogion drws nesaf, fodd bynnag maent i ffwrdd am gyfnodau hir o’r flwyddyn.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Dillad gwlau a thywelion yn cael eu darparu
 • Detholiad gwych o lyfrau a gemau i blant.
 • Storfa ddiogel ar gyfer beiciau.
 • Nid oes signal ffon symudol ym mhob rhan o'r eiddo.
 • Wifi yn gynwysedig.
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig.
 • Dim ysmygu.
 • Croesewir anifeiliaid anwes (2 gi ar y mwyaf, £20 yr anifail).
 • Parcio tu allan i'r bwthyn.
 • 1 basged o goed am ddim, digonedd ar gael i'w prynu os oes angen mwy.

 

Lleoliad