Llety Elan (Elgandy)

Aberystwyth, West Wales

 • 4 Star
 • Mae Llety Elan wedi ei leoli o fewn gardd eang, gyda twb poeth preifat, stôf goed, gwres dan y llawr a llawer mwy.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £655 yr wythnos
 • £94 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Twb poeth
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau king/super-king
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mae Llety Elan wedi ei leoli o fewn gardd eang, gyda twb poeth preifat, stôf goed, gwres dan y llawr a llawer mwy. Mae tref arfordirol Aberystwyth o fewn 3 milltir sy'n cynnig ystod eang o adnoddau ac atyniadau. Gyda mynediad uniongyrchol i lwybr beicio Ystwyth sy'n cysylltu Aberystwyth a Thregaron. 

Yn ogystal â chaffis a bwytai, mae gan Aberystwyth ddau draeth a phromenâd, gyda'r pier hynaf yng Nghymru, castell canoloesol,a rheilffordd y graig. Hefyd rheilffordd gul i Bont ar Fynach, sinema draddodiadol, prifysgol a Chanolfan Celfyddydau mwyaf Cymru. 

Llawr Gwaelod

Ystafell fyw fawr ar gynllun agored, yn cynnwys cegin, ardal fwyta a lolfa. Gwres dan y llawr a drysau patio yn arwain i lawnt a thwb poeth preifat.

Cegin fodern gyda popty a hob trydan, meicrodon, oergell/rhewgell, peiriant golchi llestri a peiriant golchi dillad.

Bwrdd bwyta rhwng y gegin a'r lolfa.

Lolfa fawr gyda soffas lledr, yn mwynhau golygfeydd allan i'r patio a'r twb poeth. Stôf goed a theledu 40".

Ystafell wely 1 - gwely maint king mawr neu dau wely sengl os dymunir (noder hynny pan yn archebu). Teledu ar y wal a soffa - delfrydol ar gyfer plant neu taid a nain!

Ystafell ymolchi gyda cawod, toiled a basn.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 2 - ystafell fawr gyda gwely maint king. Ffenestr fawr i fwynhau'r golygfeydd. Digon o le ar gyfer cot os oes angen. 

Ystafell wely 3 - gyda dau wely sengl a ffenestri ar ddwy ochr. 

Ystafell ymolchi fodern gyda baddon yn sefyll ar ben ei hun, cawod, toiled, basn a rheilen sychu tywelion.   

Gardd

Gardd fawr gaeedig gyda lawnt artiffisial yn y ffrynt. Twb poeth preifat a golygfeydd pellgyrhaeddol. Bwrdd a chadeiriau ar y patio, a sied i gadw beiciau ayb. 

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys te a choffi, siwgwr a llaeth, cacennau cri a Prosecco     
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig. Dewch â thywelion eich hun i'r traeth a'r twb poeth   
 • Trydan a gwres canolog yn gynwysedig 
 • Basgedaid gyntaf o goed yn gynwysedig. Gellir prynu mwy o goed yn Aberystwyth yn B&M neu Charlie's Stores
 • Cot trafeilio, cadair uchel a gât i'r staer i'w cael ar gais. Dewch â dillad eich hun i'r cot  
 • 1 sychwr gwallt ar gael
 • Wifi ar gael
 • Croesewir un ci (mae'n bosib y caniateir un arall drwy gais)    
 • Dim ysmygu y tu mewn
 • Lle parcio i 3 gar
 • Dim stepiau i'r llety sy'n ei wneud yn ddelfrydol i unrhyw un sy'n llai abl    
 • Fe ddarperir y canlynol:
  • Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri a thabledi i'r peiriant, clytiau   
  • Ystafell ymolchi: sebon hylif a 2 rolyn papur i bob toiled    
  • Cynnyrch glanhau cyffredinol  

Lleoliad